3.4.1 Obstaja toliko poti k Bogu kot je ljudi

 

 

Ko pričnemo z duhovno prakso, moramo upoštevati, da je vsak človek drugačen in če nekaj ustreza enemu, še ni rečeno, da ustreza tudi drugemu. Ko nekdo pleza na goro misli, da je njegova po edina prava. Toda ko doseže vrh, spozna, da je neskončno poti po katerih bi lahko prišel nanjo. Podobno velja, da je toliko poti do Boga, kot je ljudi na tem svetu.

Če pet bolnikov z različnimi bolezenskimi znaki obišče zdravnika, ta pa vsem petim da enako zdravilo, to še ne pomeni, da bodo vsi tudi ozdraveli. Tako je vsak od nas drugačen, pa vendar ne moremo priporočiti vsem enake duhove prakse. V duhovnem pogledu je vsak človek edinstven glede na.

 
  • Sestavo treh bazičnih subtilnih komponent  (Trigunas)  kar pomeni ali je človek po naravi sattvik, rajasik, ali tamasik.

  • Pet kozmičnih elementov (zemlja, voda , ogenj, zrak in eter)

  • Stopnj do katerih so bili končani različni vidiki duhovne prakse v prejšnjih življenjih.

  • Različne akumulirane račune, usodo in svobodno voljo, ki jih ima vsak.

  • Človek si lahko prilagodi določeno pot glede na svoj temperament.