1. Uvod v odpravljanje osebnostnih napak kot duhovne prakse
2. Kaj je osebnost?
3. Kaj so osebnostne kvalitete in napake?
4. Akcija in reakcija
5 . Proces odpravljanja osebnostnih napak kot duhovna praksa

 

1. Uvod v odpravljanje osebnostnih napak kot duhovne prakse

V starodavnih tekstih zasledimo reklo, da je um odgovoren tako za človekovo vpetost kot za njegovo končno osvobojenje iz ciklusa rojstvo-smrt ali sreča-nesreča. Človekove osebnostne napake so odgovorne za njegovo nesrečo, njegove kvalitete pa za njegovo srečo in zadovoljstvo. Kvalitete ali napake vidne na posamezniku dejansko odražajo ustrezne lastnosti vtisnjene v njegovem podzavestnem umu.

Za srečno življenje in učinkovito duhovno prakso posameznika je ključnega pomena, da izniči svoje osebnostne napake in razvije svoje dobre lastnosti. Osebnostne napake so glavna ovira na poti doživljanja sreče in zadovoljstva v posameznikovem življenju. Prav tako so glavna ovira pri naporih za doseganje Boga, t.j. v posameznikovi duhovni praksi. Čim več je osebnostnih napak tem več je napak v posameznikovi in skupni duhovni praksi in tem večja je oddaljenost od Boga. Da bi se temu izognili, je ključnega pomena, da se jih znebimo.

 

2. Kaj je osebnost?

Kadar delujemo na vedno enak, ponavljajoč, podzavesten način, temu rečemo »osebnost«. Na kratko, osebnost pomeni naravo poameznika. Veliko število ljudi določne stvari delajo na enak način tako pogosto, da lahko taka delovanja označimo kot kvalitete ali napake.

Preberi tudi ta članek in uvod, kjer sta razložena struktura in delovanje možgan
 

3. Kaj so osebnostne kvalitete in napake?

Če pogledamo na splošno, so posameznikova dobra delovanja/navade njegove kvalitete, slabe pa so njegove napake. Glede na tak pogled na osebnost, lahko nekdo sam ali pa nekdo drug trpi zaradi posledic njegovih dejanj. V takih primerih je to osebnostna napaka te osebe. Tukaj govorimo samo o osebnostnih napakah.
 

4. Akcije in reakcije

Naša delovanja in reakcije so odvisne od naših lastnosti/navad zapisanih v našem umu. Rezultati napačnega delovanja in napačnih reakcij lahko povzročajo probleme nam ali pa mi s tem povzročamo probleme drugim. Ker vse prihaja na površino iz našega uma, se moramo svojih dejanj in reakcij neprestano zavedati in biti nanje v vsakem trenutku pozorni.
 

5 . Proces odpravljanja osebnostnih napak kot duhovna praksa 

Proces odpravljanja osebnostnih napak z vidika, da je to le ovira na poti posameznikove duhovne rasti, označujemo kot »proces odpravljanja osebnostnih napak kot duhovna praksa«. Vsi vemo, da se kapljica olja ne raztopi v vodi zaradi velikih razlik v njunih lastnostih. Podobno je z doseganjem najvišjega nivoja duhovne rasti, kar pomeni uresničenje v Bogu ali zlitje z Bogom. Da bi to dosegli, moramo popolnoma odstraniti vse naše osebnostne napake. To je zato, ker Bog nima napak.

Tudi če naš cilj ni doseči končno uresničenje v Bogu, pač pa le izpolnjujoče in zadovoljujoče življenje tako na fizičnem, psihološkem kot na socialnem nivoju, moramo vsaj do določene mere odstraniti naše osebnostne napake. Če jih vsaj delno odstranimo, to povzroči v nas in okoli nas ugodnejšo in bolj dojemljivo klimo za našo duhovno prakso.

 

 

^Na vrh

<