O nas


 

Kazalo

1. Video  o nas –  živi ozaveščeno življenje

2. Duhovna Znanstveno Raziskovalna Fundacija (SSRF) – njeni cilji in  namen pričujoče spletne strani

3. Naše občinstvo

4. Naš  navdih in kako se je vse začelo


 

1. Video o nas – živi ozaveščeno življenje  (23.31 mins)

 

 

Opomba:

1.     Določeni prizori dohovnih raziskav t.j. manifestacije duhov v tem videju lahko nekatere motijo ali celo prestrašijo. Duhovno Znanstvena Raziskolvalna Fundacija priporoča ogled tega videa zrelim gledalcem po lastni presoji. 

2.     Ogled Flash Videa je optimalen pri hitrosti povezave 512 kbps.

                 3.      Da bi nemoteno gledali video,  priporočamo,  da ga v celoti prenesete na svoj trdi disk in si ga šele po tem ogledate

 

2. Duhovna Znanstveno Raziskovalna Fundacija (SSRF) – njeni cilji in namen pričujoče spletne strani:

  • Iizobraževati širše družbeno okolje o duhovnih razsežnostih in kako ti vplivajo na naša življenja.

  • ljudem zagotoviti orodje za:

    • znanje: razumevanje duhovne dimenzije.

    • izkušnjo: doživljanje duhovne dimenzije.

    • reševanje problemov: razumevanje in premagovanje težav, katerih vzroki so duhovne narave.

    • sreča: doseganje trajne sreče

Opozorilo našim bralcem:

Dragi bralec, vsebina te spletne strani je rezultat dolgoletnega duhovnega raziskovanja. Pri SSRF se dobro zavedamo, da duhovna dimenzija obstaja in vsakodnevno vpliva na naša življenja. Od  časa do časa dobimo vprašanja skeptikov, ki dvomijo v možnost obstoja duhovne dimenzije. Pri SSRF želimo opozoriti, da je glavni cilj spletne strani SSRF voditi iskalce z močno željo po samouresničenju v bogu  in jim pomagati doseči njihov cilj in ne zapravljati dragocenih virov za prepričevanje skeptikov glede absolutne resnice.

 

3. Naše občinstvo

je vsak človek z radovednim umom, ki si želi raziskovati dimenzijo duhovnosti.

 

4. Naš navdih in kako se je vse začelo

Njegova Svetost Dr. Jayant Balaji Athavale

Duhovna  Znanstveno Raziskovlna Fundacija je bila ustanovljena z blagoslovom Njegove Svetosti Dr. Jayant Balaji Athavale. Dr Athavale je bil po poklicu klinični hipnoterapevt – konzultant iz Mumbaja, Indija. V letih službovanja v Veliki Britaniji (1971 – 1978) je izvajal obsežne raziskave o klinični hipnozi tako v Indiji kot v tujini. V času svoje zdravniške prakse je ugotovil, da  je  uspel popolnoma pozdraviti  le 70%  svojih bolnikov, medtem ko preostalih 30%  nikoli ni ozdravelo.  Po določenem času je opazil, da so si nekateri od teh neozdravljenih bolnikov neverjetno dobro opomogli po zdravljenju z »duhovnimi« sredstvi oz. pristopi kot je npr.  obiskovanje svetih krajev,  družba  duhovno razvitih ljudi (t.i. svetnikov)  ali opravljanje določenih verskih obredov.

Čeprav je bila Njegova Svetost Dr. Athavale v tem času  ateist, so ga ta opažanja  spodbudila  k iskanju razlogov za takšna ozdravljenja.. Obiskoval je svetnike različnih duhovnih poti po vsej Indiji, jih spraševal o teoriji in praksi duhovne znanosti ter si natančno beležil vse odgovore. Počasi se je začel zavedati, da je zanost o duhovnosti superiorna od naravoslovnih in psiholoških znanosti. Medicinske vede so omejene na reševanje bolnikovih fizičnih in do neke majhne mere njegovih psiholoških problemov. V celoti pa  spregledajo bolnikovo duhovno dimenzijo. Svetniki so mu govorili, da duhovnost ni znanost, ki se je je mogoče naučiti iz knjig, ampak zgolj in samo s tem, da se jo dejansko prakticira.  Njegova Svetost Dr. Athavale je bil pripravljen storiti vse, da bi se naučil te znanosti, ki bi pozdravila njegove bolnike. Delal je natanko tako, kot so mu naročili svetniki: pod vodstvom svetnikov je začel izvajati duhovno prakso.  Rezultat tega je bil, da ga je Njegova Svetost Bhaktaraj Maharaj povzdignil in blagoslovil v duhovnega učitelja in vodnika –  Guruja .

 

Njegova svetost Bhaktaraj Maharaj

Ko je na svojih bolnikih izvajal duhovne tehnike, ki se jih je naučil, je hitro opazil povečan delež ozdravljenj.  Prav tako je spoznal, da znanost o duhovnosti ni omejena le na pomoč njegovim bolnikom,  ampak je to znanost, ki bi lahko pomagala človeštvu na splošno.  Razlog za to je, da duhovni vzroki ne stojijo le v ozadju marsikatere bolezni, pač pa so lahko vzrok tudi  za vse večje dogodke in za večino težav v življenju.     

Posledično je začel širiti to znanje s predavanji o duhovni znanosti. Govoril je na znanstven, pa vendar na  tako  preprost, in pragmatičen način, da so ljudje začenjali z duhovno prakso in sami, neposredno ugotavljali takojšnje koristi, ki jim jih prinaša v njihova življenja.

Zadnjih 20 let, že od leta 1986 dalje, Njegova Svetost Dr. Athavale neutrudno dela  na področju duhovnosti, z namenom deliti s človeštvom svoje raziskovanje dojemanja dimenzije duhovnsti  z uporabo znanstvenega pristopa. Z njegovim blagoslovom, bomo predstavili njegova znanstvena spoznanja v preteklih letih v preprostem, vsakemu razumljivem jeziku, s številnimi grafikoni, diagrami in tabelami, ki pojasnjujejo različne znanstvene pojme.

Ta spletna stran deluje na popolnoma prostovljnem delu številnih iskalcev Boga različnih veroizpovedi, ki jih vodi Njegova Svetost Dr. Athavale  in ki doživljajo  znanost  o duhovnosti iz t.i. prve roke.

Stran 1 od 4

Naslednja >>