Importanța rugăciunii

Un criteriu important în determinarea progresului spiritual este măsura disoluției minții noastre, a intelectului și a egoului (a se vedea nota de subsol 2 de mai jos)

Problema ce o înfruntăm cu toții de la naștere este că am avut părinții nostri, învățătorii și prietenii care ne-au sporit cele cinci simțuri, mintea și intelectul. În lumea curentă multă vigoare este oferită lucrurilor în legătură cu cele cinci simțuri, mintea și intelectul, precum frumusețea exterioară, salariul nostru, cercul nostru de prieteni și lista continuă. Pentru majoritatea din noi la nici un punct nu ni se spune că scopul vieții noastre este să mergem dincolo de noi înșine să-l atingem pe Dumnezeul din interior.

Așadar când ne începem practică spirituală trebuie să ne dezvățăm de anii de condiționare ce ne-au învățat să ne concentrăm pe cele cinci simțuri, mintea și intelectul. Rugăciunea este o unealtă importantă pentru a reduce dependența noastră de cele cinci simțuri, mintea și intelectul și ne ajută să ne dezvățăm de ani de condiționări.