In hoeverre biedt het spirituele level bescherming tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) bemoeilijken ons voor een aantal redenen die uitgelegd zijn in het artikel over “Wat is het objectief van spoken?”. Ze kunnen ons op een aantal manieren beschadigen, materieel, psychisch en spiritueel.

(Lees het artikel over “Voorbeelden van oppervlakkige oorzaken en spirituele kernoorzaken van problemen in onze levens).

Om een probleem in onze leven op te lossen dat veroorzaakt wordt door een spook (oftewel een spirituele oorzaak), hebben we een spirituele geneeswijze of heling nodig. Het boefenen van Spiritualiteit en de resulterende stijging in onze spirituele level is het kernfactor dat ons beschermt tegen de bedreigingen of aanvallen van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Het principe hierbij is dat wie spiritueel ook maar sterker is, wint.

(Lees het artikel over “Wat houdt spirituele level in?”)

Laten we eens kijken naar een aantal variaties in hoe deze principe praktisch eigenlijk werkt.

 • Onze eerste voorbeeld is een persoon die spirituele oefening doet en de 40% spirituele level heeft bereikt. Als een eenvoudige spook op de 25% spirituele level hem of haar aanvalt, zal het effect op de persoon erg beperkt of gering zijn. Refereer naar het diagram hieronder.

 

 • Maar, stel je eens voor dat een Bhoot (eenvoudige spook op de 25% spirituele level) functioneert op basis van de orders van krachtigere spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) zoals een tovenaar van de lagere zones van de Hel (Patal), dan kan de situatie voor dezelfde persoon (genoemd hierboven op de 40% spirituele level) nadelig veranderen. Tovenaars gebruiken eenvoudige spoken om taken uit te voeren en ze verlenen hen ook de vereiste zwarte energie om mensen op een hogere spirituele level te bemoeilijken.

 

 

Opmerking: In het geval van de zones van de Hel geldt dat, hoe lager de zone, hoe hoger de ernst van de negativiteit. Bijvoorbeeld, de zevende zone van de Hel (Patal) is lager gesitueerd dan de eerste zes zones en de aanwezige spoken daar zijn van de hoogste spirituele kracht, dat is, met de hoogste zwarte energie level.    

 

 

 • Zelfs mensen die zich op een hoge spirituele level van een Heilige bevinden kunnen aangevallen worden door spoken van een hogere level. Hierbij kunnen de spoken de Heilige’s geest en intellect niet aantasten, omdat de Heilige zich in verschillende gradaties heeft verenigt met God; dus daarom vallen de spoken de Heilige’s fysieke lichaam aan. Het is bekend dat Heiligen vaak gestrenge lichamelijk leed zoals bloedingen of verlies van vitale energie hebben moeten ervaren als resultaat van leed dat veroorzaakt werd door hogere level spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

 • Zoekers die bezig zijn met spirituele oefening voor het welzijn van de samenleving lopen vooral het risico om aangevallen te worden door spoken in vergelijking tot diegenen die alleen individuele spirituele oefening doen. De reden waarom spoken zoekers van God aanvallen is gegeven in het artikel over “Wat is het objectief van spoken?”. Zoekers die God dienen door Spiritualiteit proberen te verspreiden als deel van hun spirituele oefening voor het welzijn van de samenleving vallen tot een grotere mate onder God’s bescherming en verkrijgen Zijn genade in het beschermt worden van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

 

Het volgende tabel laat de details van verontrusting zien dat ervaren wordt door een persoon vanwege de aanvallen van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) met betrekking tot hun spirituele level en het type van hun spirituele oefening.

 

 

Vanuit het bovenstaande tabel kunnen we zien dat:

 • Met een stijgende spirituele level, de persoon door hogere level spoken aangevallen wordt. Dit is omdat hij of zij onschendbaar is tegen aanvallen door spoken van een spirituele level van minder dan 10% van zijn of haar eigen spirituele level. Bijvoorbeeld, een persoon op de 40% spirituele level is onaangedaan door een aanval door een spook van een spirituele level van minder dan 30%.

 • Het leed dat spoken veroorzaken voor personen op een lagere spirituele level is voornamelijk door de subtiele lichamen van hun voorvaderen. Dit is vooral zo over personen die individuele spirituele oefening doen.

Annotaties:

 1. Deze kolom laat de subtiele zone van bestaan zien vanuit welke de spoken vandaan komen. Het kan of vanuit de Infernale zone zijn of vanuit een van de zeven zones van de Hel. De cijfers in het kolom refereren naar de zone van de Hel. Hoe lager de zone van de Hel zoals zes en zeven, hoe krachtiger de spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.).

   

 2. Ondanks dat de meeste voorvaderen in de Infernale wereld verblijven, hebben we in de grafiek “voorvaderen” onderscheiden van “spoken” van de Infernale zone. De term ‘Infernaal’ dat hier gebruikt is, betekent dat de aanval afkomstig is van een spook in de Infernale zone, dat geen voorvader is van de persoon.

 3. Personen die de verspreiding van Spiritualiteit oppakken als een deel van hun spirituele oefening worden met meer intensiteit aangevallen door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) maar ze verkrijgen ook toegevoegde bescherming. Aan de andere kant, wordt de aanval op mensen die individuele spirituele oefening doen na het spirituele level van 70% vermindert, omdat spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) hun energie niet aan hen verspillen, omdat ze verzekerd raken dat deze mensen alleen individuele spirituele oefening doen. Mensen die zich slechts met zichzelf bezighouden en spirituele oefening doen voor het welzijn van alleen hun persoonlijke belang, vormen geen bedreiging tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Aan de andere kant, mensen die Spiritualiteit vespreiden helpen om het sattvikta te verhogen in de samenleving en vormen aldus een directe bedreiging voor spoken, omdat spoken raja en tama overheersend zijn en geen sattvikta kunnen verdragen.

 4. Deze kolom refereert naar de ernst van het leed dat de persoon overkomt, door de aanval van een spook. De gestrengheid van leed wordt gemeten op een schaal van 0% tot 100% waarbij 100% de dood van de persoon betekent.

De ontvangen bescherming van God is ongeveer 10% en 20%, respectievelijk voor mensen die individuele spirituele oefening doen en voor diegenen die spirituele oefening doen voor het welzijn van de samenleving, meer dan de kracht van de aanval door de spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). God’s bescherming is universeel voor een ieder, maar diegenen met hogere spirituele levels en diegenen die spirituele oefening doen voor het welzijn van de samenleving, zijn vanwege hun lage ego’s, in staat om hogere gradaties van God’s bescherming te ontvangen. 

Dit betekent niet dat een persoon volledig onaangedaan is als God’s bescherming meer is. Wat er bedoelt wordt met God’s bescherming is:

 • God maakt de aanval minder lasting voor de persoon, oftewel de persoon is in staat om het leed te verdragen.

 • God redt het leven van de persoon.

 • In het geval van mensen die spirituele oefening doen voor het welzijn van de samenleving, verleent God de spirituele energie omdat deze personen meer spirituele energie nodig hebben voor het verspreiden van Spiritualiteit. Dit is een van de redenen waarom de bescherming van God hoger is voor personen die spirituele oefening doen voor het verspreiden van Spiritualiteit in de samenleving, en de andere reden is dat de aanvallen door spoken veel ernstiger zijn.

Mensen die geen spirituele oefening doen zijn niet in staat om de vereiste bescherming van God te verkrijgen. De reden hiervoor is dat er een hoop ego rondom hun Ziel is. Als resultaat, is de bescherming die zij ontvangen minder dan de aanval door de spook. Hierdoor kunnen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) verwoesting creëren in het leven van deze mensen op een fysieke, emotionele, intellectuele en spirituele level.