Algemene Concepten in Spiritualiteit

Spiritualiteit moet ervaren worden

In Spiritualiteit hebben woorden maar 2% van waarde terwijl 98% van de waarde in de ervaringen liggen.

In het diagram zien we twee steile bodemverheffingen en daartussen is er een opening. Hoe gaan we van intellectuele kennis naar de andere kant van de brug om de kennis daadwerkelijk te ervaren?

Zoals u kunt zien vertegenwoordigd de brug “spirituele oefening” en is de sleutel om intellectuele kenis te ervaren. “Spirituele oefening” is een struikelblok voor zelfs de meest intelligente persoon die iedere onderwerp over Spiritualiteit bestudeert of beluisterd. Dit is de reden waarom veel intellectuele personen geneigd zijn verwikkeld of verdwaald te raken in woorden en debatten over de heilige geschriften. (Zie het artikel over Wat zijn spirituele ervaringen?)

Dit kan begrepen worden door het bekende verhaal over de wetenschapper en de schipper.

Eens was er een wetenschapper die vervoert werd per boot over een rivier door een arme schipper. Tijdens de bootreis brachten zij samen een hele tijd door in een gesprek met elkaar. De wetenschapper noemde een aantal heilige geschriften en vroeg de schipper of hij ze had bestudeerd. Toen de schipper “nee” antwoordde, merkte de wetenschapper erop aan, “U heeft de helft van uw leven verwaarloosd”. Terwijl deze discussie zich voordeed raakte de boot lek en plotsklaps kwam er water binnen via de scheuren. Terwijl dit gaande was vroeg de schipper aan de wetenschapper, “meneer, kunt u zwemmen?”. De wetenschapper antwoordde, “Ik heb verschillende boeken gelezen over zwemmen en een heleboel informatie erover verzameld, maar ik kan niet zwemmen.” De schipper antwoordde vervolgens, “Dan is uw hele leven verwaaloosd. De boot is aan het zinken!”

De wetenschapper’s theoretische kennis was van geen enkele nut voor hem. Op dezelfde manier zal men Spiritualiteit moeten beoefenen om deze gigantische ocean van wereldse leven te overbruggen en wil men er  gelukzaligheid in ervaren. Alleen het verzamelen van verbale kennis is niet voldoende.