Met wie hebben we een account van karma?

Meestal is onze hoogste account van karma gekoppeld aan mensen met wie we het hechtst zijn en ook aan onze familieleden.

Lees ons artikel over wat is een geef-en-neem account.

Als we al onze karma-accounts die we hebben gecreëerd in onze levensperiode met de mensen die we kennen in overweging zouden nemen, wie zouden dan de mensen zijn met wie we het meeste karma hebben opgebouwd? Het volgende tabel is een uiteenzetting van de betrekkelijke intensiteit van de account genomen over onze verschillende relaties.

Karma-account met

%

Levensgezel

27

Ouders – kind relatie

25

Broer(s)/zus(sen)

9

Nabije vrienden

9

Mensen die romantisch met elkaar betrokken zijn

9

Collega’s

9

Andere familieleden

4

Andere kenniskringen (buren, vrienden en gekoppelden)

4

Overige

4

Totals

100.0

Onze spirituele onderzoek heeft aangetoond dat we doorgaans het meeste karma met onze partner hebben. We kenden onze partner al in een vorige leven en de reden dat we samenkomen is voornamelijk om een opmerkelijke account van karma te voltooien van een vorige of series van vorige levens. In tegenstelling tot wat mensen denken, dat we trouwen met de persoon van onze aantrekking of keuze; is helaas niet zo. Huwelijk is 100% voorbestemd en zo zijn alle andere grootschalige relaties zoals een vader, moeder en broers/zussen. Dus als we zeggen dat pracht in de ogen van de aanschouwende zit, zijn we niet ver van de waarheid verwijderd. Terwijl het van buitenaf zo kan lijken dat een koppel verliefd is en dat deze verliefdheid de reden is dat ze nu samengekomen zijn, is het spiritueel gezien maar slechts een afhandeling van een account van karma.