PIP – Introductie over spirituele onderzoek met de toepassing van ‘the polycontrast interference photography technique’

  •  

1. Inleiding

Inspanningen om het energieveld (Aura) rondom objecten of mensen te bestuderen met behulp van machines of specifieke technieken zijn al sinds vele afgelopen jaren gaande. Een erkende studie werd door de Russische uitvinder Semyon Kirlian in 1939 uitgevoerd, die ontdekte wat bekend is als ‘Kirlian fotografie’. Deze techniek creëert een beeld van een fotografische plaat door voltage-spanning te sturen via een gegeven object dat geplaatst is op de fotografische plaat, zoals te zien in het voorbeeld hieronder.

Later, onderzocht Harry Oldfield, wetenschapper en uitvinder, dezelfde techniek en presenteerde het in een nieuwe en makkelijke hanteerbare vorm. Dit is bekend als ‘Polycontrast Interference Photography’, dat is, PIP. Van de verschillende test-methodes voor energievelden, is de PIP bekend als een erg effectieve methode.

1.1 Dankzeggingen

We deden enkele experimenten met de PIP techniek met de medewerking van Dr. Thornton Streeter, de oprichter van het ‘Centre for Biofield Sciences’, hun PIP specialist Aniruddha Gandhi, en hun collega’s. We bedanken hen voor hun onschatbare hulp in de uitvoering van deze onderzoek.

2. Informatie over de PIP techniek

2.1 Eigenlijke gebruik van de PIP techniek

In de PIP techniek, wordt het object dat bestudeert moeten worden blootgesteld aan witte licht dat een spectrum heeft van zeven kleuren (Regenboog spectrum). Een gespecialiseerde videocamera neemt foto’s door gebruik te maken van verschillende filters die geanalyseerd worden door speciale PIP software. Deze software toont details aan over het energieveld op en rondom het object met afbeeldingen van verschillende nuances en kleuren.

2.2 Basis-principe over de PIP techniek

Middels speciale ontwikkelde software, kijkt PIP naar photon (licht) interventie en de veranderingen in en rondom het lichaam. Deze interventie wordt geactiveerd als 100% witte licht (dat de golflengtes van al de zeven kleuren bevat) op het energieveld van de object of persoon schijnt. Afhankelijk van de dichtheid van de energie in het energieveld worden, als het witte licht erop valt, verschillende kleur-nuances geactiveerd volgens de karakteristieken van het energieveld. Deze kleur-nuances worden getest door het computerprogramma. Deze kleur-nuances die geactiveerd worden door de interventie zijn onzichtbaar voor de blote oog. De innovatie is in de computerprogrammering, welke een nummer toekent aan iedere specifieke graad of frequentie van licht en hercodeert dan iedere nummer naar de range van het zichbare licht zodat we het kunnen waarnemen. PIP gebruikt software op een PC met een videofeed en neemt een scan van dynamische- en licht-interventie. Vervolgens wordt er een live-beeld geactiveerd op een monitor waarop signalen van de videocamera worden ingedeeld in duidelijke zichtbare kleuren. Er kunnen dusdanige verschillen in de intensiteit van energie onderscheiden worden, welke anders onmogelijk waargenomen zouden kunnen worden met het mensen-oog.

2.3 De verschillende filters die gebruikt worden

Verschillende filters worden gebruikt naar gelang de benodigdheid zodat zekere nuances van kleuren niet gereflecteerd worden in de afbeelding. Dit maakt de resterende nuances meer dominant. Hierdoor kunnen we meer informatie verkrijgen over een specifieke kleur-nuance, dat is, over een punt gerelateerd aan het energieveld. De doorgaans gebruikte filters worden hierbenden weergegeven samen met een voorbeel van de afbeelding dat geproduceerd is door gebruik te hebben gemaakt van de filter van dezelfde foto.

Black/White filter

De volgende afbeelding van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s foto is geproduceerd door gebruik te hebben gemaakt van ‘the Black/White filter’ van de PIP techniek.

PIP filter

De volgende afbeelding van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s foto is geproduceerd door gebruik te hebben gemaakt van de PIP filter van de PIP techniek.

Monet filter

De volgende afbeelding van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s foto is geproduceerd door gebruik te hebben gemaakt van de Monet filter van de PIP techniek.

Landscape filter

De volgende afbeelding van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s foto is geproduceerd door gebruik te hebben gemaakt van ‘the Landschape filter’ van de PIP techniek.

2.4 Aard van verkrijgbare informatie van de afbeeldingen geproduceerd door de PIP techniek

In deze techniek, bestuderen we het energieveld van een object en de omliggende energieveld dat gereflecteerd wordt als kleurnuances. De kleurnuances die gereflecteerd zijn in de afbeelding produceren verandering naar gelang de filter dat gebruikt wordt. De kleurnuances welke positiviteit (of positieve vibraties) of negativiteit (of negatieve vibraties) indiceren zijn afhankelijk van de filter dat gebruikt wordt. In onze experimenten hebben we ons gefocust op de betrekkelijke aanzienlijke verandering in de negativiteit en positiviteit in het energieveld op het object en op de omliggende energieveld tussen een vergelijkelijke controle en het object of subject dat bestudeert moet worden. De interpretatie van de kleurnuances die geactiveerd zijn in de afbeeldingen verandert op basis van welke filter is gebruikt. Maar, de interpretatie van de kleurnuances in de afbeeldingen die geproduceerd zijn door de eerste drie filters welke gebruikt zijn in deze experiment (PIP, Black/White en Monet) is ruimweg hetzelfde. Bijvoorbeeld, de oranje en rode kleuren indiceren negativiteit; terwijl geel, roze, groen en blauw positiviteit indiceren. In de afbeeldingen die geproduceerd zijn door ‘the Landscape filter’, zijn de helderheid, contrast en aanwezigheid of afwezigheid van zwarte stippen de criteria die overwogen moeten worden tijdens de analyse van de afbeeldingen.

3. De PIP set-up en werking

Het complete PIP systeem van een omgeving voor scanning bevat volle spectrum-licht, een videocamera om de afbeelding mee vast te kunnenstellen, een computer welke in staat is om de PIP software te kunnen hanteren, en een connectie (besturing) tussen de laatste twee componenten.


De algemene setting van de ruimte waarin de experiment wordt uitgevoerd is als volgt:

  • De gehele ruimte wordt wit gemaakt met een ‘matte finish’, een FSL (Full Spectrum Light, welke een regenboog-spectrum beschikt), gericht op het subject met het hoge eind op ongeveer 2,65 meters hoog vanaf de vloer en het meest nabij het subject, en het lage eind wordt vastgesteld op 1,9 meter hoog op ongeveer een 35 graden hoek.

  • Een egale ‘matte white’ getogen platform waarop het subject geplaatst moet worden; met de dimensies van ongeveer 10 cm x 52 xm x 52 cm; gemarkeerd met een centrale lijn en positie voor de voeten van het subject om standaard klinische parameters te hanteren.  

  • Subject moet op ongeveer 2,25 meters afstand vanaf de camera geplaatst worden.  

In al onze experimenten, werden de foto’s genomen zonder de settings of posities (bijvoorbeeld ‘aperture’, snelheid, etc.) van de camera te veranderen.  

4. Methodologie

De experimenten werden uitgevoerd op ‘the Centre for Biofields Sciences, Maharashtra Institute of Technology campus, Pune, India.

We gebruikten de PIP techniek om de energievelden op en omliggende objecten te onderzoeken, zoals objecten gebruiktdoor een Heilige (Zijne Heiligheid Dr. Athavale), soortgelijke objecten gekocht van de markt, objecten aangevallen door negatieve energieënen vergelijkelijke soortgelijke objecten, afbeeldingen van Deities getekent door zoekers onder begeleiding van Zijne Heiligheid Dr. Athavale en commerciële afbeeldingen van geassocieerde Deities. We deden ook onderzoeken naar de energievelden op en omliggende lichaamsdelen zoals haar, nagels, handschrift en foto’s van zoekers in verschillende fasen van spirituele ontwikkeling.

Na het analyseren van de afbeeldingen die wij ontvingen door gebruik te hebben gemaakt van de verschillende filters, raadpleegden wij de hulp van onze sectie van subtiele-kennis om te kunnen begrijpen wat er gebeurde in de spirituele dimensie tijdens het proces. Het volgende is een voorbeeld van zo een vraag.

In de vergelijkende studie van de afbeelding van Heer Shiva, gemaakt door zoekers onder de begeleiding van Zijne Heiligheid Dr. Athavale en een commerciële afbeelding van Deity Shiva, liet de omliggende energie van de afbeelding welke gemaakt was door zoekers een aanzienlijke percentage van positiviteit zien in de foto’s die genomen werden door de PIP en Monet filters, in vergelijking tot de commerciële afbeelding. Maar, de analyse van de foto van dezelfde afbeelding genomen door de Black/White filter liet een afname in negativiteit zien, niet meer positiviteit, in vergelijking tot de commerciële afbeelding zoals in de eerste twee filters. Wat is de reden hiervoor?

De antwoorden die gegeven werden door de sectie van subtiele kennis, verhelderden ons over een variëteit van onderwerpen. We zullen dit met u delen in de series van artikelen over deze experimenten.