Voordelen van spirituele oefening

Bescherming tegen het lot

Wat is het lot en wat is onze eigen wil?

Om dit concept te verhelderen moeten we begrijpen wat het lot inhoudt:

  • De populaire westerse kijk is dat we in controle zijn van onze levens en dat alles dat ons overkomt een resultaat is van onze eigen keuze.

  • Aan de andere kant is het populaire oosterse denkbeeld dat alles dat ons overkomt niet in onze controle is en dat we niets anders zijn dan poppen in een voorbestemd plan.

Echter, geen van deze inzichten zijn volledig correct. Het antwoord overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit is dat in de huidige tijden 65% van onze levens wordt beheerst door het lot en 35% door onze eigen wil.

Maar we kunnen de 65% van het gedeelte van onze levenslot overmeesteren, door het gebruiken van de 35% van onze eigen wil om de correcte spirituele oefening op te pakken.

Het lot betekent dat u geen controle heeft over levenssituaties.

Eigen wil is de proportie van uw leven waar u wel controle over heeft.

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van eigen wil: Stel je eens voor dat er een dronken persoon is, die in het bezit is van een slecht gehandhaafde wagen. Hij besluit om onder invloed van alcohol naar beneden toe, aan de kant van een steile gebergte te gaan rijden en ook nog eens met een hoge snelheid. Als hij op een bepaald punt de weg af zou slippen, wiens fout zou het dan zijn? Zou het een ongeluk zijn veroorzaakt door zijn lot of een ongeluk veroorzaakt door zijn eigen wil?

Welnu, het is zijn eigen wil omdat hij ervoor had kunnen kiezen om niet onder invloed te gaan rijden. Hij kon zich ervan verzekerd hebben dat zijn auto een betere conditie had, en hij kon er ook voor kiezen om wat langzamer te gaan rijden.

Een voorbeeld van een voorbestemd geval: Neem het geval van een andere automobilist die nuchter is. Hij rijdt voorzichtig en behoudt zijn wagen in een perfecte conditie. Ook hij rijdt dezelfde kant van de gebergte af, terwijl hij alle voorzorgmaatregelen na is gekomen. Plotseling stort er een deel van de weg ineen vanwege een aardverschuiving dat plaatsvond, en aldus is dit een voorbestemd geval.

 

Het lot is spiritueel in aard en kan alleen overmeesterd worden door een spirituele oplossing, dat is spirituele oefening. Afhankelijk van de strengheid van het lot, zijn gepaste levels van spirituele oefening nodig om het lot te overmeesteren. Het volgende grafiek laat ons voorbeelden zien van de verschillende typen van het lot en de nodige maatregelen om het te kunnen overmeesteren.

 

1. Bescherming tegen gestrenge lot

Mr. Thakkar

 

Meneer Thakkar overmeesterde zijn gestrenge lot van mogelijke dood op een erg jonge leeftijd middels zijn eerbare spirituele oefening en door de genade van zijn ontwikkelde spirituele gids. Lees meer