Introductie over spirituele onderzoek met een pendulum

Principal onderzoeker: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

  • 1. Inleiding

  • 2. Hoe we besloten een pendulum te gebruiken als een tool voor spirituele onderzoek

   • 2.1 Rapporten door zoekers over hun dowsing ervaringen

   • 2.2 Input door onze sectie van subtiele kennis over de betrouwbaarheid van dowsing met een pendulum

  • 3. Aard van onze onderzoek

   • 3.1 Hoe onze studie verschilt met veelvoorkomende dowsing

   • 3.2 Unieke eigenschap van onze studie – input van de sectie van subtiele kennis

  • 4. Methodologie

   • 4.1 Waarom we een metalen pendulum kozen hangend aan een metalen ketting

   • 4.2 Waarom we deze bijzondere vorm van de pendulum kozen

   • 4.3 Waarom we een mensen-dowser kozen

   • 4.4 Waarom we een spirituele positieve dowser kozen

  • 5. Unieke bevindingen van het onderzoek

1. Inleiding

Dowsing betekent in principe zoeken, met behulp van simpele handmatige tools of instrumenten. Deze instrumenten omvatten Y-rods, L-rods en pendulums.

yrod-lrod-pendulum-yrods-lrods-pendulums

Door gebruik te maken van deze instrumenten, geloven dowsers dat ze in staat zijn om dingen te vinden welke anders verscholen zijn van onze gewaarwording of kennis. Historisch, is dowsing voornamelijk gebruikt voor het vinden van water onder de oppervlakte. Maar, apart van het lokaliseren van water en mineralen, is dowsing ook toegepast voor andere doeleinden.

Bijvoorbeeld, door gebruik te maken van een pendulum, geloven dowsers dat ze vragen kunnen stellen over een persoon’s leven en “Ja” en “Nee” antwoorden kunnen krijgen, afhankelijk van de motie van de pendulum, nadat de vraag is gesteld aan de pendulum. De vragen die door middel van een pendulum beantwoord worden zijn veelvoudig, en omvatten vragen met betrekking tot relaties, investeringen, authenciteit van dingen en zelfs voorspellingen over de toekomst.

2. Hoe we besloten een pendulum te gebruiken als een tool voor spirituele onderzoek

2.1 Rapporten door zoekers over hun dowsing ervaringen

Enkele zoekers van SSRF praktiseren dowsing door gebruik te maken van een pendulum. Toen zij afbeeldingen van Zijne Heiligheid Bhaktaraj Maharaj (inspiratie van SSRF), SSRF wierookstokjes, etc. dowsden, ondervonden zij dat de pendulum dextrale motie vertoonde, dat is, positieve motie. Toen zij negatieve objecten dowsden, zoals objecten welke aangetast zijn door negatieve energieën, liet de pendulum motie in een negatieve richting zien, dat is anti-dextrale motie. De zoekers rapporteerden hun ondervindingen aan ons. Dit liet ons realiseren dat spirituele positiviteit of negativiteit gepeild kan worden door middel van dowsing met behulp van een pedulum. Dit gaf ons een idee dat dowsing gebruikt kan worden om de ontastbare spirituele dimensie aan de wereld te demonstreren.

2.2 Input door onze sectie van subtiele kennis over de betrouwbaarheid van dowsing met een pendulum

Dus we vroegen zoekers met een geavanceerde zesde zintuig van onze sectie voor subtiele kennis over de claims van dowsers. Zij vertelden ons dat de bekwaamheid om subtiele vibraties op te pakken en overeenkomstig te bewegen is een opmerkelijke kenmerk van een pendulum en dat dowsing door gebruik te maken van een pendulum inderdaad een betrouwbare ‘divination’ methode is zo lang dat er zekere basis-principes werden gehoorzaamd. Deze principes omvatten de garantie dat:

 • de dowser zich op zijn minst op de 60% spirituele level bevindt en;
 • geen leed ondervindt van negatieve energie.

Dit kan alleen vastgesteld worden via een geavanceerde zesde zintuig. We besloten om onze eigen studie uit te voeren door gebruik te maken van de pendulum als een dowsing tool om de mate van positiviteit of negativiteit in sattvik en niet-sattvik objecten en personen te kunnen peilen.

3. Aard van onze onderzoek

We deden een aantal experimenten door gebruik te maken van de pendulum als een tool voor dowsing.

3.1 Hoe onze studie verschilt met veelvoorkomende dowsing

dowsing-with-a-pendulum

 • In tegenstelling tot de inspanningen van een standaard dowser, welke voor iets concreters zou zoeken zoals een bron van mineralen of grondwater, of antwoorden op vragen over relaties, investeringen, etc. probeerden wij de basis-principes te onderzoeken welke geassocieerd zijn met dowsing, zowel om de basis-principes welke geassocieerd zijn met de subtiele wereld of de spirituele dimensie zoals hierboven is uitgelegd, vast te leggen.

 • Om dit te bereiken, verkenden we de verschillende variabelen zoals het effect van de aanwezigheid of afwezigheid van negatieve energie in een dowser, door gebruik te maken van verschillende formaten van het object dat gedowsed moest worden, met name dowsing objecten gebruikt door Heiligen, religieuze symbolen, religieuze teksten, het dowsen van verschillende categorieen van zoekers zoals ‘gemiddelde zoekers’, dat zijn zoekers tussen de 20 tot 30% spirituele level, ‘zoekers met negatieve energie’, ‘zoekers zonder negatieve energie’, ‘zoekers met spirituele emotie’, etc.

 

3.2 Unieke eigenschap van onze studie – input van de sectie van subtiele kennis

Het unieke kenmerk van onze onderzoek is dat zoeker met een geavanceerde zesde zintuig van onze sectie van subtiele kennis aanwezig waren gedurende de experimenten en ze deden een subtiele analyse van aanzienlijke voorvallen in de experimenten.

We lieten ook de lezingen welke van de experimenten verkregen waren samen met onze observaties aan de zoekers zien van onze sectie van subtiele kennis en stelden hen vragen met betrekking tot de subtiele redenen welke ten grondslag liggen van de observaties. Op deze manier, werd de informatie welke verkregen was van de tastbare lezingen aangevuld met de kennis welke verschaft werd door de geavanceerde zesde zintuig. Dit maakte de puzzel compleet en gaf ons een duidelijkere beeld van wat er daadwerkelijk gebeurde in de spirituele dimensie.

4. Methodologie

4.1 Waarom we een metalen pendulum kozen hangend aan een metalen ketting

pendulumMetalen zijn goede verschaffers van energie. Dit is de reden waarom we een metalen pendulum voor onze onderzoek kozen. Het is ook het meest sattvik materiaal tussen de verschillende materialen waar pendulums van gemaakt worden, zoals crystallen. Aldus, is het het meest gevoelige. We gebruikten een metalen ketting in plaats van draad, welke meestal toegepast wordt, omdat een katoenen-draad een slechte verschaffer van energie is.

4.2 Waarom we deze bijzondere vorm van de pendulum kozen

Tussen de talloze meet- of wiskundige vormen, is de tip van de omgekeerde driehoek het meest gevoelig voor het absorberen van energie. De tip van de pendulum werkt met hetzelfde principe. Daarom kozen we deze bijzondere vorm van de pendulum.

 

4.3 Why we chose a human dowser

In de voorafgaande fasen voor de start van deze studie, deden we experimenten door de pendulum op een houten-standaard op eigen kracht te laten hangen. We plaatsden positieve en negatieve objecten onder de pendulum. We ondervonden dat de pendulum geschikte motie vertoonde. Maar, het was te onbeduidend om vast te leggen. Op sommige momenten was het zo onbeduidend dat we nauwelijks echt de directie van de beweging ervan konden onderscheiden. Dit is omdat hout een slechte verschaffer van energie is.

Het mensenlichaam is een goede verschaffer van energie. Dat is waarom we besloten om te kiezen voor een mensen-dowser. Als de dowser hetzelf energie kan verschaffen, bekrachtigt het de motie waardoor het duidelijk te onderscheiden zal zijn en aldus gemakkelijk vast te leggen.

4.4 Waarom we een mensen-dowser kozen

In al onze experimenten, gebruikten we, tenzij het een vereiste was voor dat experiment, een dowser boven de 60% spiritual level zonder negatieve energie. De hoge spirituele positiviteit van de dowser straalt naar buiten toe uit en geeft luchtigheid aan de pendulum en maakt het gevoelig voor de vibraties welke uit worden gestraald van het object of de persoon welke gedowsed wordt.

Ook is het zo dat als de negativiteit van het subject of object welke gedowsed wordt hoog is, dan zal deze negativiteit door de pendulum heenschieten en de dowser aantasten. Hier is minder kans op als de dowser zich op de 60% spirituele level bevindt, omdat de negativiteit dan weerstreven wordt door de dowser’s inherente spirituele positiviteit.

5. Unieke bevindingen van het onderzoek

In het verloop van deze onderzoek, ontrafelde de input van onze sectie van subtiele kennis met betrekking tot verschillende observaties in de experimenten een rijkdom van kennis over de basis-principes welke we eerder in dit artikel benoemd hebben, zowel over het dowsen en de verschillende variabelen welke we testten. Bijvoorbeeld;

 • Als een spirituele gemiddelde persoon, dat is, een persoon rond de 20-30% spirituele level, de pendulum vasthoudt, behoudt de pendulum zijn zwaarte en is het minder gevoelig in het oppikken van subtiele vibraties. Maar, als een persoon van geavanceerde spirituele level (boven de 60%) een pendulum vasthoudt, stijgt de subtiele gevoeligheid van de pendulum door de spirituele positiviteit van de dowser.

 • De mate van de motie van de pendulum, of in de positieve of negatieve directie, is een werkelijke resultaat van de vibraties van het subject of object en de gevoeligheid van de pendulum door het spirituele level van de dowser.

We zullen de details van deze spirituele onderzoek met onze lezers in een series van artikelen delen, waarin iedere artikel gericht is op een enkele experiment.