Het spirituele effect van de maan op de mens

  •  

1. Inleiding

 Over de decennia zijn er veel wetenschappelijke rapportages geschreven voor en tegen het effect van de maan op het gedrag van de mens. De verslagen analyseerden toegenomen mentale activiteit, toegenomen bezoeken naar algemene of psychiatrische spoed-afdelingen en klagende mensen over hogere levels van lichamelijke en mentale verontrusting.

‘The SSRF’ examineerde het effect van de maan op het gedrag van de mens door gebruik te maken van spirituele onderzoeksmethoden. In de spirituele onderzoek dat we uitvoerden om het effect van de maan op het gedrag van de mens vast te stellen, was het korte antwoord ja, het heeft een effect. Het volgende zijn de verschillende aspecten over hoe de maan onze leven beïnvloedt.

2. Het generieke subtiele (ontastbare) effect van de maan

Alle objecten inclusief sterren, planeten en ‘satelietlichamen’ samen met hun natuurkundige (tastbare) eigenschappen stralen subtiele (ontastbare) frequenties uit. Deze grofstoffelijke kenmerken en subtiele frequenties beïnvloeden ons in verschillende gradaties op een lichamelijke en subtiele level.

De frequenties die van de Maan worden uitgestraald beïnvloeden de frequenties van het mentale lichaam, oftewel het verstand van mensen. Met het ‘verstand’ bedoelen we onze gevoelens, emoties en verlangens. Het verstand bestaat uit het bewustzijn en het onderbewustzijn. Binnenin het onderbewustzijn hebben we een aantal van impressies die zijn ingesloten en onze temperament of basale aard bepalen en ook onze persoonlijkheid. We zijn ons echter niet bewust van de gedachten of impressies in onze onderbewustzijn. Deze impressies worden over een aantal levens verzameld.

Deze impressies in onze geest zijn de katalysator van al onze gedachten en navolgende handelingen. Zowel de impressies en onze gedachten hebben hun eigen subtiele frequenties.

Zie het artikel over, ‘Hoe de impressies in onze verstand ons tot handelen aanzetten'.

 

De fequenties van de maan zijn lichtelijk subtieler (ontastbaar) dan de subtiele frequenties van onze gedachten maar zijn minder subtiel dan de frequenties van de impressies in onze geest. De frequenties van de maan hebben de capaciteit om de frequenties van de gedachten van de impressies in onze onderbewustzijn naar de oppervlakte van onze bewustzijn te brengen. Als ze zich eenmaal in ons bewustzijn gevestigd hebben worden we ons bewust ervan. Dus worden we beïnvloedt naar gelang de overheersende impressies in onze geest. We hebben dit in meer details in de volgende sectie uitgelegd.

Op soortgelijke wijze beïnvloedt de maan ook het verstand van dieren. Maar omdat het onderbewustzijn van dieren bestaat uit impressies gerelateerd tot slechts alleen basale verlangens zoals honger, seks, slaap, etc., zijn de verhoogde gedachten alleen verwant aan deze basale aandriften.

 

3. Effect gebaseerd op verlichting of fase van de maan

Op de dag van de nieuwe maan periode, richt het verduisterde, oftewel donkere kant van de Maan zich op de Aarde. Duisternis straalt raja-tama overheersende frequenties uit. Aldus, vergeleken met wanneer de belichte kant zich keert naar de Aarde, worden meer subtiele raja-tama overheersende frequenties naar de Aarde toe uitgezonden.
Zie het artikel over sattva, raja en tama, de drie subtiele basis-componenten.

Anderzijds, op een volle maan dag is er een afname in de raja-tama vanwege de verhoogde belichting. Maar op een volle maan dag, wordt er een verhoogde activiteit van het verstand waargenomen zoals uitgelegd hierboven bij punt 2, omdat de maan frequenties dan actiever zijn. Afhankelijk van de soorten van impressies van het onderbewustzijn die geactiveerd zijn, kan de verhoogde activiteit variëren van vermeerderde willekeurige gedachten tot verhoogde mentale activiteit van specifieke gedachten.

Bijvoorbeeld, een persoon die een schrijver is en zich focust op een boek dat hij aan het schrijven is, zal meer geneigd zijn om verhoogde activiteit in gedachten te krijgen die voornamelijk gaan over het boek en de creativiteit in de schrijfstijl. Dit soort gedachten zullen zich activeren vanuit het kernpunt van talenten. Derhalve zal hij zich zo voelen dat hij op een volle maan dag productief kan schrijven.

Maar voor de meeste mensen zijn de gedachten willekeurig. Als er een aantal dominante persoonlijkheidsdefecten zijn zoals woede, hebzucht, etc. dan kunnen deze ook aan de oppervlakte komen en onze gedachten gedurende deze periode domineren. Bijvoorbeeld, een alcoholist zal meer gedachten krijgen over de behoefte om alcohol te drinken op deze dag.

Het is ook mogelijk om gedachten over Spiritualiteit te ontwaken die zich in een inactieve status bevinden in het onderbewustzijn van een spirituele persoon door gebruik te maken van de verhoogde mentale activiteit en door op een volle maan dag de spirituele oefening te verhogen.

4. Effect gebaseerd op de trekkende zwaartekracht van de maan

Als de maan vol of nieuw is, wordt de trekking van de zwaartekracht van de maan en de zon met elkaar gecombineerd. De maan spant ook op andere dagen een subtiele ring om de Aarde heen om er vervolgens aan te trekken, maar het is niet als krachtig als op de dagen van de volle maan en nieuwe maan.

Stel u eens voor als we eens diep adem zouden halen, dan is de lucht dat naar onze mond is gezogen drie keer zoveel dan al seen normale ademhaling. Als we deze analogie vertalen in het geval van de Maan en de trekking ervan op de Aarde, dan is het zo dat gedurende volle maan en nieuwe maan dagen de gehele Maan de Aarde trekt en het effect is zoals weergegeven in de vorige anogie alsof de Maan een diepe ademhaling neemt. We ondervinden dat de circulaire atmosfeer van drie keer de grootte van de maan wordt uitgezogen van de Aarde.

 

Op het moment van de volle Maan en nieuwe Maan dagen, worden de Absolute Kosmische Elementen op Aarde zoals het Absolute Aarde, Absolute Water en Absolute Lucht naar de Maan getrokken. Dit creëert een type van een zeer hoge ceintuur druk dat subtiel in aard is.

In dit proces komen de gasachtige elementen in het water (waterdamp) op een natuurkundige level boven het water in plaats van het water zelf op het moment dat het water naar de Maan getrokken wordt, en treden vervolgens de subtiele hoge ceintuur druk binnen. Omdat negatieve energieën overheersend gasachtig in vorm zijn worden ze getrokken in de subtiele hoge ceintuur druk. Hier bundelen ze zich samen en verkrijgen aanvullende kracht in aantallen van elkaar. Ze vallen daarom de mensheid tot een grotere mate aan op deze dagen. De impact van dit is dat de aanvallen van spoken op mensen zowel op een lichamelijke en geestelijke level wel tot drie keer zoveel kan worden dan normaal het geval zou zijn.

In de hermitages (ashrams) van SSRF over de gehele wereld, is er een toename in aanvallen door negatieve energieën waargenomen plus een subtiele negatieve druk op volle maan en nieuwe maan dagen. Het start twee dagen voor de volle maan of nieuwe maan en eindigt twee dagen erna.

5. Consquenties van het toegenomen effect van de maan tijdens volle maan en nieuwe maan

Op nieuwe maan dagen, worden de raja-tama verspreidende spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.), mensen actief in het uitvoeren van occult-rituelen en mensen die overheersend rajasik en tamasik zijn, sterk beïnvloedt en ontvangen zwarte energie vanuit hun raja-tama activiteiten. Omdat het een dag is dat gunstig is voor negatieve activiteiten, wordt het als een schadelijke dag beschouwt voor enige positieve activiteiten. Als de raja-tama van de maan de geest beïnvloedt, is de frequentie van raja-tama neigingen zoals wegrennen, zelfmoord, of bezetenheid door spoken het hoogste op de nieuwe maan dagen. Vooral gedurende de nacht, omdat de anders natuurlijke verkrijgbare zuivering door het Absolute Kosmische Vuur element middels de Zon afwezig is, is de nieuwe maan nacht een gouden mogelijkheid voor de spoken om de mensheid te verontrusten.

Omdat op een volle maan nacht de belichte kant van de Maan naar de Aarde gekeert staat, worden minimale subtiele basis raja-tama uitgezonden op deze nacht in vergelijking tot andere nachten. Aldus is op deze nacht minimale raja-tama energie beschikbaar voor spoken, raja-tama overheersende mensen of beoefenaren van occult-rituelen. Echter, spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) ontlenen hun voordeel van het effect van de trekking van de zwaartekracht op een volle maan dag en veroorzaken hogere levels van verontrusting.

Spirituele onderzoek heeft verder aangetoond dat er enkele subtielere verschillen zijn tussen het effect van de nieuwe maan en volle maan op de mens. In totaal, is het verontrustende effect van de maan op de mens op nieuwe maan dagen meer dan op volle maan dagen. Het nadelige effect van de volle maan is hoger op het fysieke lichaam terwijl dat van de nieuwe maan hoger is op het verstand. Het effect van de volle maan is klaarblijkelijker terwijl het effect van de nieuwe maan ontastbaarder (subtieler) is. Omdat het effect van de nieuwe maan niet klaarblijkelijk is voor de gemiddelde mens, is het zelfs nog gevaarlijker. Dit is omdat een gemiddelde persoon zich niet bewust is van de verontrusting, geen maatregelen worden ondernemen om het te overtreffen.

Tussen nieuwe maan en volle maan zijn de effecten van de nieuwe maan minder opmerkelijk voor ons. Maar het negatieve effect is hoger tijdens de nieuwe maan. De reden hiervoor is dat op de nieuwe maan het effect op de mens zich meer op een subtiele level bevindt in tegenstelling tot de volle maan waarbij we ons bewust zijn van de toename in onze gedachten.

Zoekers die een hoop spirituele oefening doen overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening zijn voornamelijk sattvik in aard. Als resultaat zijn ze gevoeliger voor de veranderingen in de raja-tama in de atmosfeer in vergelijking tot een gemiddelde persoon die zelf raja-tama overheersend is. De positieve kant is dat zoekers van God beter bestendig of uitgerust zijn om bescherming van God te verkrijgen tegen de negatieve energieën. Zie het artikel over ‘In hoeverre draag het spirituele level bij aan een beschermende schild tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?’

6. Waarom zijn recente verslagen niet in staat om bewijs te vinden over het effect van de maan op het gedrag van de mens?

Enkele eerdere medische/psychologische studies hebben al ook rapportages geschreven over het effect van de maan op het gedrag van de mens. Maar studies uitgevoerd in de afgelopen recentelijke jaren hebben gefaald om dit effect te correleren. De reden hiervoor is dat in de laatste deccenium er een onovertroffen toename in de totale raja-tama in de wereld is ontstaan. Deze overvloed in raja-tama is voornamelijk georganiseerd door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

Zie het artikel over de Oorlog tussen goed en kwaad.

Deze totale toename in het raja-tama component heeft een extrensieve effect op alle aspecten van de wereld. De problemen variëren van toegenomen mentale kwesties op een individuele level tot gestegen gevechten in families tot terrorisme tot natuurrampen. Als resultaat van de onderliggende totale toename in insolide gedragingen gedurende de maand, gaat het aanvullende effect van de nieuwe en volle maan dat alsnog aanwezig is grotendeels onopmerkelijk voorbij aan de neus van de betrokken mensen voor in statistische studies.

7. Wat kunnen we doen om onszelf te beschermen tegen enige schadelijke effecten?

Omdat het schadelijke effect van de nieuwe en volle maan veroorzaakt wordt door een spirituele reden, kunnen alleen spirituele geneeswijzen of spirituele oefening helpen in het verschaffen van bescherming.

Op een wereldse level, is het het beste om belangrijke beslissingen te maken of kopen-verkopen op deze dagen te vermijden, omdat spoken ons kunnen beïnvloeden via deze media. Verhoog de kwantiteit en kwaliteit van spirituele oefening van 2 dagen voorafgaand en zet door voor 2 dagen na de volle maan en nieuwe maan dagen. Het is ook gunstig om de Naam van God overeenkomstig uw relgie te chanten en de spirituele beschermende chant van Sree Gurudev Datta.

Gedurende de tanende fase van de maan, oftewel de periode tussen de volle maan dag en nieuwe maan dag, stijgen de subtiele basis raja-tama frequenties die ervan worden uitgestraald progressief, omdat de grootte van de maan progessief afneemt. Dit is omdat de donkere kant van de maan progressief stijgt. Deswege, om onszelf te beschermen tegen de ongunstige invloed van deze versterkte raja-tama, is het belangrijk dat we onze spirituele oefening intensiveren gedurende deze periode.

Gedurende de waxende fase van de maan, moeten we in de eerdere 14 dagen op zijn minst proberen de verhoogde inspanningen die we hadden ingezet te stabiliseren. Dit is zo dat we opnieuw onze inspanningen kunnen vernieuwen op aangesterkte spirituele oefening in de volgende tanende fase van de maan.