Donatie van organen – een spiritueel perspectief

 

Om dit artikel beter te begrijpen, raden wij u aan om eerst de volgende artikelen te bestuderen:

  • Sattva, Raja en Tama
  • Waar we naartoe gaan na de dood

1. Organen doneren – voorwoord

organ donation Organen doneren is een gemeenschappelijke oefening geworden en wordt wereldwijd aangemoedigd door de moderne medische wetenschap. Het vroegtijdige succes van de operatie met betrekking tot organen-transplantatie, en vooral die van in de 60’s en daarna, verhoogden snel het aantal van transplantaties die plaatsvonden in de wereld. Nationale organen-begunstigers of registers onderhouden nu lijsten van mensen die akkoord zijn gegaan met het offeren van hun organen voor op het moment van de dood. Vele landen in het hedendaags hebben zelfs opt-out beleidsplannen toegepast met betrekking tot deze vorm van het doneren van organen.

De fundamentele beredenering voor het doneren van organen is dat diegenen die de organen ontvangen dan langer kunnen leven en een betere kwaliteit van het leven kunnen genieten. We waren nieuwsgierig naar de spirituele implicaties van het doneren van organen, dus besloten we de spirituele aspecten ervan te analyseren om er meer over te kunnen leren.

2. Spirituele effecten van het doneren van organen

Iedere handeling die we maken heeft de potentie om een account van karma te activeren. Handelingen die anderen vreugde geven zijn goede daden en geven ons vreugde als een consequentie, terwijl handelingen die anderen verdriet geven ons als gevolg ook verdriet geven.

Omdat het doneren van een orgaan iemand’s leven kan redden, lijkt het zo dat we er vreugde van horen te krijgen. Dit is eigenlijk niet altijd het geval. Onze spirituele onderzoek heeft aangetoond dat als we een orgaan doneren, we een account van karma activeren en aldus delen we een deel van de zonden en goede daden die de persoon die de orgaan ontvangt verzamelt middels zijn of haar handelingen. Dit betekent dat het doneren van een orgaan aan een slechterik zal resulteren in dat we zonden begaan of anders zullen verhogen.

Als we het verlangen hebben om een van onze organen te doneren vanwege onzelfzuchtigheid, is het belanrijk om te begrijpen dat de deugden die we oplopen middels zo een handeling ons kan verwikkelen in de cyclus van geboorte en dood. Vanuit het perspectief van spirituele groei, zijn er beperkingen tot het begaan van goede daden. Dit is in meer details verhelderd in onze artikel over goede daden en zonden.

Behalve dit geval, is het zo dat in de huidige tijden, 30% van de samenleving bezeten is door negatieve machten , dus is er een kans dat we wellicht een orgaan zouden kunnen doneren aan iemand die bezeten is. In dit geval kunnen we zelf verdriet of onrust ervaren en kwetsbaarder worden voor bezetenheid door spoken (demonen, duivels, negatieve entiteiten, etc.). Vanuit dit oogpunt gezien is het wijs om geen organen te doneren. In deze scenario zal onze handeling van goedheid ook niet werkelijk bijdragen aan de poging om de wereld een spirituele betere omgeving proberen te maken.

3. Ontvangen van organen van overleden personen

Vaak worden organen ontvangen van diegenen die dood zijn.

Begrijpen wat ons overkomt na de dood is essentieel om de spirituele implicaties te vatten van het ontvangen van de organen van een overleden persoon. Nadat we doodgaan, neemt de gehechtheid van het subtiele lichaam aan het fysieke lichaam en zowel als de demonische bezetenheid niet meteen af. Hierdoor, kan het subtiele lichaam voor een jaar tijd of zelfs langer, komen te dralen rondom het fysieke lichaam en de voormalige beheersingen, inclusief de gedoneerde organen.

Als het subtiele lichaam nabij de organen komt gebeuren er twee dingen. Het eerste is dat het veel makkelijker aangevallen kan worden door negatieve krachten vanwege het feit dat het subtiele lichaam weigert om verder te gaan in het traject na de dood. Het tweede is dat iedere zwarte energie die het subtiele lichaam affecteert tot de persoon kan worden overgedragen die die organen heeft ontvangen. Dit kan het zwarte omhulsel rondom de persoon verhogen, dat kan leiden tot fysieke, psychologische en spirituele problemen.

Plus, raken de organen zwaarder beladen met negatieve vibraties als een persoon doodgaat, omdat de dood van een gemiddelde persoon voornamelijk al beladen is met spirituele negatieve vibraties. Het ontvangen van deze negatieve geladen organen maakt een persoon gevoelig om hun vibraties te absorberen, en dit verhoogt ook het zwarte omhulsel rondom ons heen.

4. Samenvatting – doneren van organen

Als conclusie, kunnen we zien dat de ongewenste spirituele effecten van het doneren van organen de positieve gevolgen overstijgen. In het algemeen is het, het beste voor de gemiddelde persoon om het doneren van organen te vermijden. In sommige gevallen, zoals met nabije familie, kunnen we gebonden zijn vanwege onze verantwoordelijkheid naar familieleden toe. Anders, kunnen we deze handeling het beste vermijden.

De spirituele dimensie treft alle aspecten van onze levens inclusief het doneren van organen. Dit in acht genomen, is de beste manier om onszelf te verzekeren, dat we de correcte beslissingen maken vanuit een spiritueel perspectief en we dan aldus meer permanente vreugde of Gelukzaligheid kunnen ervaren. Het doen van geschikte spirituele oefening activeert onze eigen zesde zintuig, dat ons helpt om innerlijk te begrijpen wat spiritueel voorspoedig is en wat niet.