Manifestatie van demonische bezetenheid dat verwrongen bewegingen veroorzaakt in de bezeten persoon

  • De mensen in deze video zijn zoekers van God die gematigde tot intense spirituele oefening doen dat aansluit op de zes basis-principes van spirituele oefening.

  • Ze zijn allemaal bezeten door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

  • De verdraaide bewegingen die in deze video worden waargenomen komen door de manifestatie van de spoken die de mensen bemachtigd hebben. De mensen zelf hebben geen enkele bekende lichamelijke of psychologische ziekten om deze bewegingen te kunnen verklaren.

  • Zie hoe manifestaties van spoken soms plaatsvinden doordat de bezeten persoon zich in de aanwezigheid van Heiligen of Hun spullen begeeft. Dit is omdat spoken niet het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) kunnen tolereren dat zich rondom Heiligen (en Hun spullen) bevindt, en worden daardoor geforceerd om op de voorgrond te komen, aldus zich te manifesteren.