A Hold spirituális hatása az emberre

 

Tartalom

1. Bevezetés

2. A Hold általános szubtilis (finomrezgésű) hatása

3. A Hold hatása a holdfázis alapján

4. A Hold hatása a gravitációs vonzóerő alapján

5. A Hold fokozott hatása teliholdkor és újhold alatt

6. Miért képtelenek az új kutatások bizonyítékot találni a Hold emberiségre gyakorolt hatásairól?

7. Mit tehetünk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat az ártalmas hatásoktól?

 

1. Bevezetés

Az utóbbi évtizedek során tömérdek tudományos jelentés látott napvilágot a Hold káros és hasznos hatásairól az emberi viselkedésre. A riportok analízise szerint, ilyenkor nagyobb az elménk aktivitása, többen látogatják az általános és pszichiátriai ambulanciákat és az emberek magasabb szintű pszichiátriai és mentális terheltségről panaszkodnak.

A Spiritualitás Tudományos Kutatásáért Alapítvány (SSRF) a Hold az emberi viselkedésre gyakorolt hatását a spirituális kutatási módszertan segítségével vizsgálta. A spirituális kutatásban, ahol azt vizsgáltuk, hogy milyen hatással van az emberi viselkedésre a Hold, röviden azt a választ kaptuk, hogy igen, hatással van a Hold ránk. Az alábbiakban felsoroltuk a különböző aspektusokat, hogy hogyan befolyásolja életünket a Hold.

 

2. A Hold általános szubtilis (finomrezgésű) hatása 

Minden tárgy, a csillagokat, bolygókat és műholdak testeit is ide értve, a durva (kitapintható) tulajdonságaik mellett szubtilis (megfoghatatlan) frekvenciákat is kibocsájtanak. Ezek a fizikai tulajdonságok és a szubtilis frekvenciák különböző mértékben hatnak ránk az anyagi és a finomrezgésű szinten.

A Hold által kibocsájtott frekvenciák hatással vannak a mentális test frekvenciáira, azaz az emberi elmére. Az "elme" alatt az érzelmeinket, gondolatainkat és vágyainkat értjük. Az elme a tudatos elméből és a tudatalatti elméből tevődik össze. A tudatalatti elmében számos benyomás található beágyazva, melyek meghatározzák az alaptermészetünket és a személyiségünket. Viszont ezeknek a benyomásoknak és gondolatoknak nem vagyunk a tudatában. Ezeket a benyomásokat több (ember)élet – reinkarnáció – során gyűjtöttük össze.

Elménk ezen benyomásai a katalizátorai valamennyi gondolatunknak és az ezt követő cselekedetünknek. Mind a benyomásoknak és a gondolatainknak megvan a saját szubtilis frekvenciája.

Kérjük, tekintse meg cikkünket: „Miként bírnak minket cselekvésre az elménkben lévő benyomások?”.

 

 

A Hold frekvenciái valamivel finomabb rezgésű, mint a gondolatainké, de kevésbé szubtilis, mint az elménkben található benyomások frekvenciái. A Hold frekvenciáinak megvan az a képessége, hogy a tudatalattinkban található benyomásokból a gondolatok frekvenciáit a tudatos elmébe, a felszínre lökje. Amint azok elérik a tudatos elmét, tudomást szerzünk róluk. Így tehát, a túlsúlyban lévő benyomásaink befolyása alá kerülünk. Erre a következő fejezetben alaposabban kitértünk.

Hasonlóan a Hold az állatok elméjére is hatással van. Azonban az állatok tudatalatti elméje csak az alapvető vágyak benyomásaiból áll, mint az éhség, párzás, alvás, stb., a felfokozott gondolatok csak ezekre az alapvető ösztönökre vonatkoznak.

 

3. A Hold hatása a holdfázis alapján

Újhold napján a Föld felé a Hold sötét oldala néz. A sötétség raja-tama túlsúlyos frekvenciákat bocsájt ki. Így tehát, összehasonlítva azzal, amikor a Hold fényes oldala tekint a Föld felé (teliholdkor), arányosan több szubtilis raja-tama frekvencia kerül továbbításra a Föld felé.

Kérjük, tekintse meg cikkünket: Sattva, raja és tama, a három szubtilis alkotóelem.

Ezzel ellentétben, telihold napján, a raja-tama csökken a fokozott ragyogás miatt. Jóllehet, teliholdkor – mivel a Hold frekvenciái aktívabbak – felfokozott mentális aktivitást ekkor is megfigyelhetünk (lásd a 2. pontban). A tudatalatti elmében tárolt benyomások típusától függően, a fokozott aktivitás megnyilvánulhat megnövekedett, rendezetlen, véletlenszerű gondolatokban, de akár bizonyos gondolatok körüli, fokozott elmeaktivitásban is.

Például, egy írónak, aki egy könyv megírására koncentrál, valószínűleg a felfokozott gondolati aktivitása a könyvvel lesz kapcsolatos és az írási stílusa kreatívabbá válik. Ezek a fajta gondolatok a tudatalatti tehetség központjából erednek. (Központoknak azt a csoportosulást nevezzük, ahol több, hasonló benyomás gyűlik össze.) Így teliholdkor azt fogja tapasztalni az író, hogy termékenyebben és ihletettebben képes dolgozni.

Azonban az emberek többsége erősen változó, igen zavaros és véletlenszerű gondolatokat kap. Ha számos személyiségi hiba van jelen, mint a harag, a kapzsiság, stb. akkor ezek is felszínre törhetnek és dominálhatják a gondolatainkat ezekben a napokban. Például egy alkoholista ezen a napon többet gondolhat az ivásra, mint máskor.

De ugyanígy lehetséges, hogy egy spirituális beállítottságú személyben, ebben az időszakban könnyebb felébreszteni gondolatokat a Spiritualitásról, melyek tudatalattijában szunnyadnak, kihasználva a fokozott elmeaktivitás és megnövelve a spirituális gyakorlatot a telihold napján.

 

4. A Hold hatása a gravitációs vonzóerő alapján

Újholdkor és teliholdkor, a Hold és a Nap gravitációs vonzóereje egyesül. A Hold más napokon is vonzza a Földet, de nem olyan erősen, mint az újhold és a telihold napjain.

Képzeljük el, hogy mélyen belélegzünk és a szánkba beszívott levegő a normális lélegzetünk háromszorosa. Most pedig, fordítsuk le ezt az analógiát a Hold és a Föld esetére. A telihold és az újhold napjain az egész Hold vonzza a Földet, és a hatása a korábbi analógia szerint olyan, mintha a Hold egy mély lélegzetet venne. Megállapíthatjuk, hogy a Földtől háromszor akkora körkörös atmoszféra kerül vonzóhatás alá, mint a Holdé.

 

 

A telihold és újhold napjain az Abszolút Kozmikus Elemek a Földön, mint az Abszolút Föld, Abszolút Víz és Abszolút Levegő, a Hold felé vonzódnak. Ez egy bizonyos típusú szubtilis (finomrezgésű), nagynyomású övet hoz létre.

Ebben a folyamatban fizikai szinten is a víz a Hold felé húzódik, viszont még a víznél is jobban, a gáz halmazállapotú elemek – mint például a vízben a vízpára – feltörnek a felszínre és a szubtilis nagynyomású övezetbe lépnek. Mivel a negatív energiák túlnyomóan légneműek, ezért a szubtilis nagynyomású övezetbe szívódnak. Itt csoportokat alkotnak és egymást táplálva erejük összeadódik. Ennek megfelelően az emberiséget nagymértékben támadják ezeken a napokon. Ennek a hatása az, hogy a szellemek támadása ilyenkor az embereken – mind fizikai és mind mentális szinten – akár a megszokott háromszorosa is lehet.

Világszerte az SSRF központjaiban (Ashram) a telihold és újhold napjain a negatív energia támadások és a szubtilis negatív nyomás növekedését figyelték meg. Két nappal a telihold vagy újhold előtt kezdődik és két nappal azután ér véget. 

 

5. A Hold fokozott hatása teliholdkor és újhold alatt

Az újhold napjain, a raja-tama terjesztő szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) és emberek, akik okkult szertartásokkal foglalkoznak és túlnyomóan rajasik vagy tamasik erők erős hatás alatt vannak, fekete energiát kapnak a raja-tama aktivitásaikhoz. Mivel ez a nap kedvező a negatív aktivitások számára, így baljóslatúként tarjuk számon a pozitív aktivitásokra nézve. Mivel a raja-tama a Holdrólbefolyásolja az elmét, a raja-tama hajlamok előfordulásai, mint az elmenekülés, az öngyilkosság, vagy a szellemek általi megszállás az újhold napjain a leggyakoribbak. Különösen éjszaka, amikor a különben természetesen hozzáférhető Abszolút Kozmikus Tűz energiája a Napból nincsen jelen. Ezért kitűnő lehetőség ez a szellemek számára, hogy distress-t okozzanak az embereknek. (A distress szó alatt azokat a fájdalmat, akadályozó tényezőket és problémákat értjük, melyek eredete spirituális.)

A teliholdi éjszakáján, mivel a Hold megvilágított oldala fordul a Föld felé, ezért más éjszakákhoz viszonyítva csak minimális szubtilis raja-tamát bocsájt ki ezen az éjszakán. Így ezen az éjszakán minimális raja-tama energia áll a szellemek rendelkezésére, illetve a túlnyomóan raja-tama emberek-, vagy a okkult szertartásokat végző emberek rendelkezésére. Azonban a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.)kihasználják a telihold gravitációs vonzását a telihold napján és fokozott distress-t okoznak. 

A spirituális kutatás további részletekre is fényt derített, hogy milyen különbségek vannak a telihold és az újhold hatásai között az emberre. Álltalában a distress-t okozó hatás erősebb újholdkor, mint teliholdkor. A telihold ártalmasabb a fizikai testre, míg az újhold inkább az elme állapotát befolyásolja. A telihold hatása könnyen észrevehető, látható, míg az újhold hatása inkább szubtilis (megfoghatatlan). Mivel az újhold hatása nem nyilvánvaló az egyén számára, így sokkal veszélyesebb is. Mivel ilyenkor nem vagyunk tudatban a káros hatásnak (distress-nek), nem teszünk megfelelő lépéseket sem ellene, így védtelenekké válunk.

Bár az újhold hatása kevésbé megfigyelhető a számunkra, ám annál nagyobb a negatív hatása. Míg teliholdkor a felfokozott gondolatainkat könnyebben észrevesszük, az újhold hatását szinte figyelmen kívül hagyjuk, mert az szubtilisebb azaz sokkal inkább a finomrezgésűbb szinten zajlik.

Az Istenkeresők, akik sok spirituális gyakorlatot végeznek a Spiritualitás hat alapelve szerint, túlnyomóan sattvik természetűek. Ezért érzékenyebbek a környezetben történő raja-tama változására, mint az átlagember, aki maga is túlnyomóan raja-tama jellegű. Az Istenkeresők előnye, hogy jobban fel vannak szerelkezve a negatív energiák elleni harcban, hiszen védelmet kapnak Istentől. Kérjük, tekintse meg cikkünket: "Mennyire segít a spirituális szint, hogy védőpajzzsal lásson el minket a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) ellen?"

 

6. Miért képtelenek az új kutatások bizonyítékot találni a Hold emberiségre gyakorolt hatásairól?

Korábbi orvosi/pszichológiai tanulmányok dokumentálták a Hold hatását az emberi viselkedésre. De az utóbbi években készült tanulmányoknak nem sikerült kimutatniuk ilyen összefüggést. Ennek az oka a világban, az utóbbi évtizedben példa nélküli raja-tama átfogó növekedése. Ez a többlet raja-tama elsősorban a szellemektől (démonoktól, ördögöktől, negatív energiáktól, stb.) ered.

Kérjük, tekintse meg cikkünket: Harc a jó és a rossz között.

A fokozott raja-tama alkotóelem jelenlétének széleskörű hatása van a világra nézve, szinte minden tekintetben. Az okozott problémák kiterjedhetnek az egyéni szinten fellépő, fokozott elmebajoktól kezdve, az elhatalmasodó családi veszekedéseken át a terrorizmusig és a természeti katasztrófákig. Így, az egész hónapos, általánosan kiszámíthatatlan viselkedés eredményeképpen, és az újholdkor és teliholdkor továbbra is jelenlevő hatás túlnyomórészt észrevétlen marad a statisztikai tanulmányokban.

 

7. Mit tehetünk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat az ártalmas hatásoktól?

Mivel a Hold káros hatása elsősorban spirituális jellegű, csakis a spirituális gyógymódok vagy a spirituális gyakorlatok segítségével óvhatjuk meg magunkat tőlük.

A világi szinten az a legjobb, ha elkerüljük a fontos döntéseket és az adás-vételt ezeken a napokon, mivel a szellemek hatással lehetnek ránk ezen a médiumon keresztül. Fokozza minőségében és mennyiségében a spirituális gyakorlatát két nappal a telihold és az újhold előtt egészen két nappal utána Szintén hasznos a születéskor felvett vallás szerinti Isten nevének, valamint a spirituálisan védelmező Sree Gurudev Datta kántálása.

Amikor a Hold fogy, azaz a telihold és az újhold közötti szakaszban, mivel a Hold ragyogásának nagysága folyamatosan csökken, ezzel együtt a sötétség és a belőle kiáramló szubtilis raja-tama frekvencia folyamatosan nő. Azért, hogy megvédhessük magunkat ettől a fokozott raja-tama hatástól, fontos, hogy ezeken a napokon fokozzuk a spirituális gyakorlatainkat.

Amikor a Hold dagad, jól tesszük, ha legalább megpróbáljuk stabilizálni és folytatni a intenzív spirituális gyakorlatainkat. Így, ha a Hold megint csökkenni kezd, képesek leszünk a spirituális gyakorlatainkban még több erőfeszítésre.