Jobban szeretem kántálni a kedvenc istenségem nevét, mint a családi istenségét – ez rendben van?

Rendben van, ha valaki a legkedveltebb istenségének a nevét kántálja (pl. azon istenségekét, akiket a legközelebb érzünk magunkhoz), de spirituális fejlődésünk érdekében jobb a családi istenség nevét kántálni, illetve a vallásnak megfelelő isteni princípium nevét.

Ennek okai a következők:

1. A legmegfelelőbb a spirituális fejlődéshez:

 •  A spirituális tudomány szerint abba a vallásba születünk bele, amely a legmegfelelőbb a spirituális fejlődésünkhöz. Családunk istensége, amelybe születtünk, isten egy olyan aspektusa, amely a legjobb a spirituális fejlődésünkhöz (amint ezt a lenti ábra is mutatja). Isten összes aspektusából valakinek a családi istensége, valamint a hozzá legközelebb állóké bizonyul a spirituális fejlődés legmegfelelőbbjének.

 

The Deity of the family (an aspect of God) Five major principles of God

 •  A spirituális fejlődés annyit jelent, hogy az összes isteni princípiumot úgymond beszívjuk a spirituális testünkbe. Amikor az összes isteni princípiumot sikerült magunkba fogadni, akkor spirituális gyakorlatunk  befejeződött.

  • Amikor a vallásunk szerinti isten nevét, illetve a családi istenség nevét kántáljuk, lehetővé válik, hogy magunkhoz vonzzuk az isteni princípiumokat, és 30%-ig megnöveljük azokat.

  • Amennyiben valamely más istenség nevét kántáljuk, az megerősíti majd azon princípiumokat, amelyeket az az istenség képvisel, így nem járul hozzá a spirituális fejlődésünkhöz. Tehát az nem lesz olyan szembetűnő, mintha a családi istenség, vagy a vallásunk szerinti isten nevét kántálnánk.

  • Amikor az egyén magába issza az összes isteni princípiumot 30%-ig, akkor a Guru (azon isteni princípium, aki tanít bennünket) vezeti tovább az egyént ahhoz az állapothoz, amelyben az isteni princípiumok 100%-át magába tudja inni.

Imbibing the principles of God

 

Némely esetekben talákozunk olyan emberekkel, akik affinitást éreznek olyan istenség iránt, amely különbözik az ő családi vagy a vallási istenségétől.

Például, a római katolikus vallásba született nőket tisztelő istenség Szűz Mária; mégis lehet, hogy egyesek szívesebben kántálnák Buddha nevét. A hinduk esetében előfordulhat, hogy jobban szeretik kántálni valamely másik Hindu istenség nevét, példál Krisna, mint a saját családi istenségükét.

Előfordulhat, hogy valaki vonzalma valamely istenség iránt abban rejlik, hogy az ő tisztelete azon istenség irányába befejezetlen maradt előző születésekor (az előző életében), vagy talán mély nyomott hagyott benne az, amikor olvasott vagy hallott azon Istenség tulajdonságairól, tetteiről stb.

 • A családi és a kedvenc istenség kántálása közötti különbséget is egy egyszerű példa által megérthetjük. Ha beveszünk egy A-vitamint tartalmazó étrendkiegészítőt, annak a vitaminnak a hiánya csökken a szervezetünkben. Ha valamilyen általános összetevőjű étrendkiegészítőt veszünk be, azzal megkapunk minden szükséges ásványi anyagot és vitamint. Ebben az esetben az A-vitamin az az istenség és az a vallás, amely felé fordulunk. A saját családi istenségünk olyan, mint az általános összetevőjű étrendkiegészítő.

2. Minimális nem kívánt mellékhatások

Isten neve nagy erővel bír és tökéletesen tiszta. Előfordulhat azonban, hogy spirituális gyakorlatunk elején, miközben Isten nevét kántáljuk, kisebb kellemetlenségek merülnek fel. Ez azért van, mert nem tudjuk elviselni isten nevének a tisztaságát. Ezek a kellemetlenségek jelentkezhetnek fejfájás és hányinger formájában.

A legkisebb esély erre akkor van, ha valakinek a családi istensége vagy a vallása az  Abszolút Föld elemhez kötődik. Másrészről viszont, ha valaki a Gayatri mantra féle kántálást kezdi el, amely az abszolút tűz eleme, a legnagyobb valószínűséggel jelentkeznek majd a nem kívánt mellékhatások.

3. Spirituális élmények

 • Amikor az ember elkezdi a spirituális gyakorlatát, spirituális élményeket kap.

 • Nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ember az abszolút föld elemmel kapcsolatos spirituális élményt kapja, mint más kozmikus elemekkel kapcsolatosat. A spirituális élmény, kiegészülve az abszolút föld elemmel, szubtilis illat érzetét adja (pl. a szantál illatát). Ha valakinek a családi istensége vagy a vallása az abszolút föld elemhez kapcsolódik, az egyén már rövid időn belül megtapasztalja a szubtilis illatot. Ez hitet ad és bíztat bennünket arra, hogy tovább folytassuk spirituális gyakorlatunkat.

 • Ennek ellenpéldájaként, ahhoz, hogy valakinek Isten víziója megjelenjen, több éves spirituális gyakorlatra van szükség. Ez az abszolút tűz elemhez kapcsolódik. Emiatt megtörténhet, hogy sokan félúton abbahagyják spirituális gyakorlatukat.

Kérjük olvassák el a spirituális gyakorlatokról  szóló cikkünket.