A személyiség kívánatos és nem kívánatos jellemzői

A személyiség kívánatos és nem kívánatos jellemzői

1. A kívánatos jellemvonások a nem kívánatosak ellenében

Az előző prezentációban arról tárgyaltunk, hogy az emberek többségének húsztól harmincig terjedő lényegbeli jellemvonása van, melyek meghatározzák a személyiségét. Ezek két csoportra oszthatók:

1. Kívánatos sajátosságok, mint pl. a szorgalom, tisztesség és a becsületesség.

2. Nem kívánatos sajátosságok, mint például a hazudozás és az önfejűség.

A kívánatos sajátosságokat kvalitásokként is emlegetjük, míg a nem kívánatosakat személyiséghibáknak. E két csoport a karakterisztikák durva besorolását jelöli.  A kvalitások elégedettséggel töltenek el bennünket, pozitív hatásukat folyamatosan tapasztaljuk, kapcsolatainkba beköltöznek. A személyiséghibák viszont mentális gyötrelmet jelentenek nem csak nekünk, de rajtunk keresztül a közvetlen környezetünknek is.

2. A személyiséghibák és a kvalitások vizsgálata

Az egyik tanulmányban arról olvashattunk, hogy az angol nyelv kb. 18000 szóval jelöli a viselkedés különböző formáit. Ezek közül kiválasztottunk száz leginkább nem kívánatos (I típusúnak nevezzük mostantól) és ezeknek megfelelő kívánatos tulajdonságokat (ezeket pedig II típusúaknak nevezzük el). Ezeket a személyiséghibák legyőzése címszó alatt találhatja meg, és az olvasottak tükrében rögtön önvizsgálatot is végezhet. Általánosságban véve, az I típusú csoport a nem kívánatos tulajdonságokat jelöli, míg a II típusú csoport a neki megfelelő kívánatosakat, vagyis ha például az I típusú csoportban megjelenik a “otromba” kifejezés, akkor a másik csoportban az “udvarias” lesz a neki megfelelő pozitív tulajdonság. Felismerve a személy kívánatos vagyis pozitív tulajdonságait, feltárjuk azokat az erőforrásokat, melyekkel megsegíthetjük őt problémáinak leküzdésében. Ugyanakkor segítséget jelent egy problémákkal küzdő személy önbecsülésének és önbizalmának kibontakoztatásában is.

3. Néhány kivétel

Tegyünk említést néhány olyan dologról amit nem szabad szem elől téveszteni, viszont nem mond ellent az előbb említetteknek. Hogy mely tulajdonságokat tekintjük kívánatosaknak és nem kívánatosaknak személyre szabottan változik: például az alázatos, szerény, erőszakmentes jó tulajdonságoknak mondhatók egy tisztviselőnél, de már nemkívánatosak lesznek, vagyis személyiséghibaként van jelen egy vezérigazgató életében. Gyanakvónak lenni a legtöbb ember életében nemkívánatos jelenség, viszont kívánatos tulajdonság egy kriminalisztikával foglalkozó alkalmazottnál.