Какво е основна природа и концепцията за трите фини основни компоненти (тригуни)?

За по-подробна информация, свързана с тази статия, моля кликнете тук 

Според съвременните науки, най-малките частици включват, електрони, протони, мезони, кварки, глуони и неутрони. Въпреки това според Духовната наука, ние сме съставени от още по-фини частици или компоненти. Тези компоненти са фини по природа и не могат да се видят с никакви инструменти като микроскопи. Те могат да се възприемат само от фини сетивни органи.

Тези най-фини частици са известни като трите фини основни компоненти (тригуни), които се състоят от следното:

  • Чистота и знания – (Сатва)
  • Действие и страст – (Раджа)
  • Невежеството и инерцията – (Тама)

Всеки един от нас е съставен от тези три фини основни компоненти. Въпреки това делът на всяка от трите фини основни компоненти в рамките на всеки индивид варира в зависимост от нивото на духовна еволюция / зрялост на един човек.

1-BG_Sattva-Raja-Tama-Chart

В днешния свят обикновения човек е изпълнен повече с тама компонента. Различните пермутации на тези три фини основни компоненти (тригуни) определят основната природа на дадено лице.

С извършване на духовна практика, тама компонента се превръща в сатва компонент и дори раджа компонента се пречиства.

Процесът за това как се пречиства раджа компонента е обяснен по-долу.

 

 

2-BG_Sattva-Raja-Tama-Chart

 

Нечистите раджа тенденции, които се проявяват като избухлив гняв и неконтролируема страст, сега се превръщат в пречистени раджа прояви. Този човек вече използва компонента на действие раджа да направи конструктивни действия като добри дела за другите и да служи на Бога. С извършване на духовна практика идва до вътрешна промяна на основно ниво, което води до цялостна промяна в личността на човека към по-добро.

 

 

 

Нека вземем за пример учениците в 4-ти клас. Те са шумни, груби, банда, с учител, който се опитва трудно да ги дисциплинира. Ако гласът на учителя е много строг, тогава има голям шанс в класа да бъде мир. В резултат на това класа е тих, само в нейно присъствие, но в момента, когато тя напуска класа, те се върщат към своите пакостни начини. Това е така, защото тези деца са основно раджасик и тамасик в природата.

Ако от друга страна е има сатвик дете в класа и неговите съученици се опитват да го въвлекат в някои лоши действия, като тормоз, лоши шеги или измама, детето абсолютно няма да иска да се присъедини или да участва, тей като неговата основна природа е сатвик. По-вероятно е да започне да усеща спазми в стомаха му, отколко да се радува на това, което предлагат неговите съученици. Той не би могъл да живее с това, ако е направил някакво неправилно действие.

По този начин, вместо повърхностните опити за промяна на децата чрез морални лекции, трайна промяна може да се намери, ако те бъдат насърчавани да извършват духовна практика и ако растат в духовно благоприятна среда.