Основни принципи на Духовността

Извършване на духовна практика в съответствие с времето, в което живеем

В живота си има време, когато нещо трябва да се случи. Ако правилното нещо се случи в погрешно време, желаният резултат няма да бъде постигнат. Например, ако семената се засеят през сухите месеци, вместо в дъждовния сезон, те няма да пуснат корен, независимо колко е плодородна земята. По същия начин, някои духовни практики са подходящи за практикуване през определен период от време.

Сатяюга: Тaзи ера е била много чиста, когато средното духовно ниво на хората е било 70% (това е нивото на Светци). Тези хора са били толкова духовно чисти, че Пътят на Знанието е бил найдобрият  за тях в този момент, защото имали потенциал спонтанно да разбират скритото значение на всички духовни писания.

Tретаюга: Това е ерата, в която средното духовно ниво на хората спада на 55%, с което  те загубват потенциала си да следват Пътя на Знанието. Но продължават да са в духовно състояние да следват пътя на покаяние (да речем да стоят на един крак 12 часа) и медитират (тьрсачът можел да медитира толкова дълго, че около него да се създаде мравуняк).

Двапарюга: Имало по-нататъшен спад в духовното ниво и хората загубили потенциала си за строго покаяние и продължителна медитация. Затова с Божията воля е предопределено хората да могат да напредват с извършване на ритуално поклонение. Тези ритуали и изкупителни огньове (яднии) изисквали много време и труд, защото за събиране на съответните съставки било необходимо много време. Наред с това, имало редица стъпки, които трябвало да  бъдат следвани до последния детайл. Но хората били достатъчно религиозни, за да прекарат време, усилия и пари, за да ги извършват.

Калиюга: Тя се превежда като “Eра на раздора” и е времето, в което живеем днес. Средното духовно ниво на хората е паднало само до 20%. Нашият капацитет да вършим някоя от гореспоменатите духовни практики е значително намален. Като се има предвид бурните времена, в които живеем и нивото на духовно замърсяване, Бог ни е осигурил възможност да растем духовно. Единствената духовна практика, която Той иска да вършим, е повторение на Неговото име.