Преминаване от много към едно

Резултатът от нашия труд е много по-силен когато се концентрираме върху една цел, вместо върху повече от една.

Какво е по-ефективно?

  • Копаене на един кладенец с дълбочина десет метра или копаене на десет кладенци по един метър.

  • Да събирате наградни километри за често летене при няколко авиокомпании или да се придържате само към една фирма.

Сега ще видим как работи това в зависимост от различните пътища към Бога.

Път на действието (Кармайога): В началната фаза тьрсачът дава дарения на просяци. В следващия етап фокусира целия си труд върху един случай като дарения за училища или болници.

Път на познание (Ниянйогa): След изучаване на повече духовни текстове от “new age ” философията до религиозни текстове, тьрсачът накрая се обръща към един текст, който има най-голям процент на духовна истина.

Път на Боголюбие (Бактийога): Тьрсачът напредва от поклонение към няколко божества към поклонение към едно, отива на едно място за поклонение, вместо на много, чете една книга сьс святи текстове вместо много.

Път на пеене на Божието Име (Намасанкиртанйога): Тьрсачът песнопее името само на едно Божество, вместо на много.

Път на благословията на Гуруто (Гурукрупайога): След посещавания на много Светци, тьрсачът накрая посещава само един Гуру. Независимо от това кой духовен път следва, духовният напредък над определено ниво е възможен само с помощта на благословията на Гуру.