bg-holy-sacrament

Свята храна (Прасад) под формата на храна (най-често сладко или бомбони), се дава от духовно еволюирал човек или Светец който е над 70% духовно ниво.

Когато дадено лице получава Свята храна от Светец, то получава Божествена енергия с това предлагане. Божествената или позитивна енергия се разпространява по цялото тяло както е показано на чертежа чрез неосезаемо знание.

Тъй като Божествената енергия, получена чрез Святата храна не е дълготрайна, сигурен начин за получаване на постояннa Божествена енергия е чрез редовнa духовна практика, спрямо 6-те основни принципи и песнопеене името на Бога спрямо религията на раждането.