BG_Why--addicts

Какво прави човек по-податлив на зависимости? Има няколко фактора, които влияят върху това:

  1. Съдба: Негативната съдба на лицето, има голямо влияние върху това, което човек се пристрастява. Всеки от нас се ражда с предварително определена съдба, която се основава на нашите действия от предишни животи. Негативната съдба може да се прояви и да ни прави пристрастни или зависими от различни вещества, тъй като това е сигурен начин да ни причини болка или живеене на по-нисък стандарт на живот.
  2. Грехове: Един наркоман вероятно ще има повече грехове отколко заслуги. Под грехове имаме предвид натрупване на различни грехове от предишни раждания, както и настоящето, които трябва да бъдат платени в това раждане.
  3. Тип на предците: Някои семейства имат заминали предци, които са били наркомани, докато са били на Земята. Някои от техните потомци имат висока сметка на вземане и даване с тези заминали предци. Заминалият предак, който сега е фино тяло в задгробния живот се възползва от тази сметка на вземане и даване за да облада потомъка и да консумира желаното вещество (с помощта на потомъка като медиум).
  4. Време: В съответствие с времето, т.е. определен откъс или период в живота на човека, когато те са духовно по-уязвими. Хората могат да станат духовно уязвими, когато е налице липса на духовна практика, по-висок размер на умишлени грехове или високо его.
  5. Духовно развитие: Хората на по-ниско духовно ниво, са по-податливи на атака. Изключително рядко може да се намери човек, вършещ редовна качествена духовна практика според шестте основни принципи на духовната практика, да бъде пристрастен.
  6. Тенденция: Силна тенденция към използване на даден човек на вещество или предмет или дейност го прави по-уязвим към обладане от един ентитет.
  7. Духовно ниво на родителите: Колкото е по-високо духовното ниво на родителите, толкова по-малко е въздействието върху ембриона по време на зачеването (вж. член – Как се причинява зависимо поведение по време на самата бременност).

Източник: Духовно изследване, проведено от Фондацията за  изследване на духовната наука

SSRF Коментар: Както можете да видите от по-горе споменатите фактори, повечето от тях имат духовна коренна причина. Дори ако причината първоначално започва като психологическа атракция за веществото или нещо, то може много бързо да се вземе като предимство от субекти в духовното измерение. Духовна практика е единственият начин за ефективно преодоляване на проблемите, където коренната причина е духовна по природа.