Định nghĩa về sự thực tập tâm linh

Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Tâm linh (SSRF) định nghĩa sự thực tập tâm linh là những nỗ lực thành thật và chân thành được thực hiện không ngừng nghỉ mỗi ngày để phát triển các phẩm chất quý báu và để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu hay còn gọi là Hỷ (Ānand).

Một cách định nghĩa khác về sự thực tập tâm linh là hành trình quay trở lại vào trong, vượt ra ngoài năm giác quan của mỗi cá nhân, để cảm nhận Linh hồn (Thượng đế) bên trong mỗi chúng ta. Một trong những đặc tính của Thượng đế là nguồn Hỷ bất diệt và vì vậy, bằng cách chạm vào Linh hồn, chúng ta sẽ cảm nhận được nguồn Hỷ đó.

Trong việc thực hành tâm linh, để phát triển tâm linh một cách nhanh chóng, chúng ta cần:

  • Tuân thủ sáu nguyên tắc cơ bản trong sự thực hành tâm linh
  • Dần dần nâng cao sự thực tập cả về mặt chất lượng lẫn thời lượng.