Các Mục Tiêu của Nghiên Cứu Tâm Linh

Các Mục Tiêu

1. Định nghĩa của khoa học về tâm linh và nghiên cứu tâm linh

Trước khi nhìn vào các mục tiêu của nghiên cứu tâm linh, đầu tiên chúng ta hãy xem xét những định nghĩa sau đây từ một góc nhìn tâm linh.

1.1 Nghĩa của từ ‘tâm linh’:

Từ điển Oxford định nghĩa tâm linh là một tính từ

 • Liên quan đến hoặc có ảnh hưởng đến tinh thần của con người trái ngược với những thứ mang tính vật chất hoặc vật chất.
 • Liên quan đến tôn giáo hoặc tín ngưỡng tôn giáo.

Định nghĩa về Tâm linh: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tâm linh (SSRF) định nghĩa chuyên từ ‘tâm linh’ là tất cả các yếu tố vượt ra ngoài ranh giới của năm giác quan, tư tưởng (tức là cảm xúc, cảm xúc và mong muốn của chúng ta) và tâm thức (tức là quá trình đưa ra quyết định và lý do đưa ra các quyết định đó)

1.2 Khoa học và khoa học tâm linh:

Theo Từ điển Oxford, từ ‘khoa học’ bắt nguồn từ tiếng Latin ‘scientia’ và từ ‘scire’ có nghĩa là ‘biết’. Là một danh từ, từ điển định nghĩa từ ‘khoa học’ là

 • Hoạt động tư duy và thực tiễn bao gồm nghiên cứu có hệ thống về cấu trúc và hành vi của thế giới vật chất và tự nhiên thông qua quan sát và thử nghiệm.
 • Một khối kiến thức được tổ chức có hệ thống về bất kỳ chủ đề nào.

Định nghĩa về khoa học: Viện Nghiên cứu Khoa Học Tâm Linh cùng với định nghĩa trên mở rộng phạm vi của từ ‘khoa học’ để bao gồm cả thế giới vật chất, tự nhiên và tâm linh. Chúng tôi đối với ngành khoa học này như là một thứ có thể được trải nghiệm nhiều lần và không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, v.v. cho cùng điều kiện thí nghiệm.

Chúng tôi gọi khoa học tâm linh (tức là Tâm Linh) là ‘khoa học’ vì:

SSRF định nghĩa từ \'thế giới vô hình\' hay \'chiều sâu tâm linh\' là thế giới nằm ngoài tầm hiểu biết của năm giác quan, tư tưởng và tâm thức. Thế giới vi tế này đề cập đến thế giới vô hình của thánh thần, ma quỷ, thiên đường, v.v. mà chỉ có thể cảm nhận được qua giác quan thứ sáu của chúng ta.
 • Thế giới tâm linh cũng mang tính hệ thống và logic như thế giới vật chất.
 • Lý do cho mọi thứ xảy ra trong thế giới vô hình hay vi tế đều có thể nhận thấy rõ ràng cũng như trong thế giới vật chất hay thế giới thô.
 • Mối quan hệ nguyên nhân và kết quả cũng không hề sai biệt trong thế giới vô hình cũng như trong thế giới vật chất. Nghiên cứu tâm linh về cơ bản là tìm hiểu chuyên sâu những ‘nguyên nhân’ vi tế và không thể nhìn thấy bằng mắt thường này.
 • Các nguyên tắc liên quan đến thế giới tâm linh có thể được kiểm tra nhiều lần bằng các công cụ cần thiết. Giống như các công cụ nghiên cứu là khác nhau đối với vật lý và sinh học, trường hợp của khoa học tâm linh cũng vậy. Trong nghiên cứu Tâm Linh, công cụ chính cần thiết để phân tích và đo lường là khả năng nhận biết vi tế vượt trội, thường được gọi là giác quan thứ sáu (ESP).

1.3 Nghiên cứu và nghiên cứu tâm linh

Từ điển Oxford định nghĩa ‘nghiên cứu’ là ngành học có hệ thống các tài liệu và nguồn nhằm thiết lập sự thật và đưa ra kết luận mới. Mặc dù việc nghiên cứu một hiện tượng từ quan điểm tâm linh cũng mang tính hệ thống, nhưng nó không cùng chiều hướng với nghiên cứu được thực hiện trong các ngành khoa học đương đại.

Nghiên cứu tâm linh đang nghiên cứu chiều hướng tâm linh hoặc cõi giới tâm linh với sự trợ giúp của giác quan thứ sáu nâng cao (ESP). Thế giới tâm linh là thứ không thể cảm nhận được bằng năm giác quan, trí óc và tâm thức của chúng ta. Nó bao gồm thế giới thiên đường, địa ngục, thần linh, linh hồn, hào quang, ma quỷ, v.v.

Nghiên cứu tâm linh chủ yếu liên quan đến những gì được gọi là chiều thứ 4 và thứ 5. Thời gian là chiều thứ 4 và không gian vô hình là chiều thứ 5.

Nghiên cứu tâm linh vượt thời gian ở chiều thứ tư để tìm hiểu chuyên sâu về những kiếp trước nhằm thấy được các sự việc đã diễn ra hay các hành động ở các thời điểm đó để mà mang đến ảnh hưởng xấu hay tốt cho kiếp sống đương thời. Ví dụ, nghiên cứu tâm linh có thể tiết lộ liệu mọi người đã tu tập tâm linh ở kiếp trước có góp phần vào sự thành công của họ trong kiếp này hay không.

Nghiên cứu tâm linh về chiều thứ năm là nghiên cứu vượt ra các rào cản của không gian để với tới các vùng tích cực và tiêu cực vi tế của vũ trụ nhằm tìm ra nguyên nhân tiềm ẩn của các khó khăn trắc trở trong cuộc sống hiện nay của chúng ta. Ví dụ: ‘Nghiên cứu tâm linh về chiều thứ năm trong cuộc đời của Luis’ tiết lộ rằng một phù thủy tà ma là lý do tinh tế ở phương diện tâm linh khiến anh ta có những tạp niệm về tình dục thái quá.

Nghiên cứu tâm linh cũng có thể được tiến hành theo ba chiều hướng đầu tiên để đưa khoa học hiện đại đi đúng hướng, nơi mà sự hiểu biết của các nhà khoa học và nhà nghiên cứu còn hạn chế ở các chủ đề khác nhau. Nếu nghiên cứu tâm linh được đưa vào để trợ giúp cho khoa học đương đại, thì tất cả các nghiên cứu đều đưa ra kết quả mỹ mãn và tiết kiệm được nhiều năm tháng lãng phí theo đuổi các giả thuyết mông lung.

2. Mục đích và mục tiêu của nghiên cứu tâm linh

Chiều sâu tâm linh có thể là nguyên nhân của tới 80% vấn nạn trong cuộc sống này của chúng ta. Đây là một thống kê đã được chứng minh trong nghiên cứu của chúng tôi về thế giới tâm linh từ năm 1985, và nghiên cứu các yếu tố góp phần gây ra các vấn đề trong cuộc sống. Với ẩn ý rằng nếu như chúng ta không xem xét về khía cạnh tâm linh khi tìm hiểu về nguồn gốc của các rắc rối trong cuộc sống, dường như 80% của câu chuyện đã bị bỏ lỡ.

Tham khảo bài viết “Nguyên nhân sâu xa của các vấn đề trong cuộc sống”.

Mục đích nghiên cứu tâm linh của SSRF là:

 1. Để nâng cao tầm hiểu biết của xã hội về chiều sâu tâm linh và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
 2. Để cung cấp công cụ cho mọi người:
  1. Hiểu và trải nghiệm thế giới tâm linh
  2. Hiểu và khắc phục các vấn đề mà nguyên nhân có tính chất tâm linh
  3. Đạt được hạnh phúc vĩnh cửu