Zavisnost (Pušenje) – Istorija slučaja ispričana Sirijakovim rečima

1. Šta je bio problem?

Po prirodi sam bio jako stidljiv, zatvoren, napet i nisam mogao lako da uspostavim kontakt sa ljudima.

Ne mogu tačno da se setim trenutka kada je sve počelo, mislim da je počelo u periodu puberteta. Više puta sam imao čudan osećaj dok sam prisustvovao nekim neobičnim događajima, da to zapravo nisam bio ja. Sledeći primeri opisuju situacije u kojima sam se ponašao potpuno različito u odnosu na moje prirodno ponašanje:

 • Ponekad dok sam išao ulicom osećao sam da sam veoma visok, a ponekad sam osećao da nisam u svom telu.

 • Vrlo često, dok sam išao ulicom dobijao sam loše misli da nekoga udarim ili da gurnem osobu pored sebe (koju nisam ni poznavao), ili sam imao neke misli seksualne prirode.

 • Ponekad su mi padale na pamet jako loše misli o ubistvu

 • Jednog dana dok sam čekao svoj red na audiciji za reviju, slučajno sam se okrenuo. Devojka koja je stajala iza mene je vrisnula i odmakla se od mene dva metra. Svojoj prijateljici je rekla da se uplašila kad je videla moje oči ( inače Sirijak ima veoma blagu narav). Mnogo puta mi se dogođalo da se pogledam u ogledalo i osetim ogroman bes.

Bio sam zavistan od pušenja. Pušio sam jednu do jednu i po kutiju cigareta dnevno. Pored pušenja ponekad sam odlazio na žurke i tamo pio veliku količinu alkohola. Mnogo puta nisam ni imao želju, a ni potrebu da pijem, ali sam svejedno uvek pio.

Drugo iskustvo koje mi se često ponavljalo da sam se odjednom osetio jako iscrpljeno, kao da mi je sva energija ispražnjena. Osećao sam veliku težinu na ramenima, kao da sam nosio tuđu patnju i tada sam se osećao jako nesrećno.

Osećao sam da sa mnom nešto nije u redu. Prvo sam mislio da bolujem od neke bolesti. Posle sam počeo da mislim da mora da sam malo lud. Nisam znao kako da rešim problem, a nisam želeo da odem kod psihijatra.

2. Prekretnica

U februaru 1999. godine upoznao sam Joju (sa njom sam oženjen već 6 godina) i njenu majku Danu. Jedne večeri u Milanu izašli smo u restoran na večeru. Dana je sedela sa moje desne strane. U toku večere, Dani je postajalo sve nelagodnije jer je osećala da me okružuje neki neprijatan elektricitet. Pokušala je da dodirne moje desno rame i tada je imala osećaj kao da je udarila električna struja. Osećala je da se događa nešto čudno. Onda je stavila svoju ruku na oko 10 cm od mog čela (kasnije mi je rekla da nije imala pojma zašto je tu stavila ruku). U istom trenutku obuzeo me je neobjašnjiv bes. Ustao sam od stola i otišao u kupatilo. Bio sam toliko ljut da sam želeo da razbijem ogledalo.

Dva ili tri dana posle incidenta u restoranu, otišao sam sa Jojom kod nje. Dana mi je rekla da je pitala Njegovu Svetost Dr. Atavlea, osnivača Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF),  šta je razlog mog besa i šta mi se događa. On je rekao da su suptilna tela mojih preminulih predaka uzrok moje uznemirenosti i da bi trebalo da pojem Ime Božanstva Date kako bi se otklonio problem.

U istom trenutku sam intuitivno znao da je to bio odgovor koji sam tražio. Imao sam snažnu potrebu da počnem sa pojanjem iste sekunde i da se oslobodim neobičnih misli i raspoloženja koja sam doživljavao. Gledajući unazad, ne mogu da objasnim tu potrebu da pojem Ime Boga Date, jer mi je ceo koncept bio stran. Sećam se da sam pomislio kako zapravo nemam šta da izgubim ako krenem sa pojanjem.

Obzirom da sam tada prvi put čuo Ime, nisam mogao da ga ponovim kako treba i zamolio sam Danu da ga napiše na komadić papira. Istog trenutka sam otišao u kupatilo da bih bio sam kako bih mogao da pojem.

Kad sam seo i uzeo papir u ruke osećao sam se malo čudno i imao sam problem da Ime Božanstva pravilno izgovorim pa sam se pomolio Bogu, ”Molim te Bože, ja ne znam kako da ponovim ovo Ime. Molim te Ti poj umesto mene”.

Odovor na moju molitvu stigao je istog časa i pojanje je automatski počelo da se dešava iznutra. Osećao sam kako deluje unutar mene i da se odvija brzo i kao u spirali.

To iskustvo je ispoljavanje efekta pojanja na suptilna tela Sirijakovih preminulih predaka i kao rezultat desilo se duhovno pročišćenje.

Posle nekoliko minuta sam ustao i osetio vrtoglavicu. Nisam mogao da stojim na nogama. Kad sam krenuo da izađem iz kupatila osetio sam da sam svom silinom prikovan za vrata. Pozvao sam u pomoć. Dana je došla istog trenutka i pomogla mi da se odvojim od vrata dok mi je govorila nešto tonom punim ljubavi.

Jedan od entiteta je progovorio iz mene i rekao Dani: ”Pogledaj kako sam moćan”.

Entiteti kao što su suptilna tela predaka, duhovi (negativne energije) poznaju sve događaje u životu osobe koju su zaposeli na svim nivoima – od materijalnog / fizičkog do suptilnog, u zavisnosti od procenta zaposednutosti. Jedna od njihovih karakteristika je da su egoistični.

Imao sam  osećaj kao da sam visok osam metara. U tom trenutku, nešto mi je reklo da u meni ima osam duhova i da je jedan među njima najjači.

To iskustvo je direktno vezano za suptilna tela predaka. Zbog efekta pojanja Imena Boga Data, suptilno telo pretka je osetilo jako ometanje i kao rezultat moralo je da se ispolji, tj. pokaže spolja. Kad se suptilna tela ispolje na fizičkom nivou, osećaj ličnog identiteta osobe je izmešan sa svešću entiteta. Pošto suptilna tela preminulih predaka nemaju fizičko telo, njihovo iskustvo ”sebe” je ograničeno na njihovo suptilno mentalno telo, koje može biti visoko osam metara. To je i pokušaj suptilnog tela pretka da pokaže svoju moć.

Rekao sam to Dani, a ona mi je pomogla da legnem.

3. Odluka da prevaziđem teškoće uz pomoć duhovne prakse

Dva dana kasnije, Joja je sa mnom provela veče. Te noći sam imao osećaj da suptilno telo pretka u meni ima loše namere prema Joji. Ujutru sam Joju ispratio do kuće.

Dok sam se vraćao nazad osetio sam snažnu želju da se borim protiv suptilnog tela pretka u meni. Doneo sam odluku da neću stati dok ne ode. U tom trenutku bio sam u metrou i osetio sam da bes u meni raste. Neki ljudi su se odmakli od mene. Bes u meni je bio toliki da sam osećao da bih mogao otkinuti metalni držač za koji sam se držao. Iznutra sam shvatio da je predak besan, jer sam odlučio da se borim protiv njega.

Bio sam preplašen, ali sam onda začuo nežni glas kako mi govori, “Ne brini, ja sam sa tobom.”

Čak i na putu od metroa do kuće, neki ljudi su se sklanjali od mene. Kad sam stigao kući, seo sam na krevet i počeo da pojem. Posle nekoliko minuta sam se srušio i počeo sam da se uvijam. Posle kraćeg vremena sam opet seo i počeo sa pojanjem, dok mi se telo opet nije srušilo. Imao sam osećaj kao da se moje telo podiže od kreveta nekih 20-30 cm. Bilo je zaista čudno. Nisam osećao svoje fizičko telo, već imao samo svest o suptilnom telu. Činilo mi se kao da prolazim hiruršku intervenciju odvajanja suptilnih tela mojih predaka od mene. Nisam osećao nikakav bol tokom ovog procesa. Jedva da sam spavao ili jeo. To je trajalo oko dva dana. Onda odjednom, osetio sam kao da je glavno suptilno telo pretka izašlo iz mog tela.

Joja je takođe tragalac i radi duhovnu praksu po uputstvima Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). Ona ima jedinstvenu sposobnost opažanja i predstavljanja suptilnog sveta grafički. Zahvaljujući tome nacrtala je mnogo crteža zasnovanih na znanju o suptilnoj dimenziji. Joja je nacrtala slike onoga što je videla da mi se događalo u toku ta dva dana. Slike predstavljaju to što mi se dogodilo na suptilnom nivou i što je izazvalo ogromnu promenu u meni.

Slika 1

Slika 2

Experience of receiving divine energy and protection by God

Slika 3

Black energy being thrown out

Slika 4

Divine energy removing the distress giving ancestor's subtle body

Posle dva dana bio sam potpuno fizički iscrpljen. Kad sam počeo da pušim, mogao sam da popušim samo pola cigarete i morao sam da je ugasim.

Polako, ali sigurno, počeo sam da se osećam mnogo bolje. Navika da pušim je potpuno nestala jer nisam imao nikakvu potrebu za pušenjem. Zajedno sa tim prestale su da se javljaju negativne misli. Postao sam otvoreniji i komunikativniji.

U toku nekoliko sledećih meseci, neki od starih simptoma su se ponovo pojavili. Rečeno mi je da me ometa čitava gomila suptilnih tela preminulih predaka. Zato sam nastavio duhovni tretman pojanja 3 male (mala je brojanica od 108 kuglica, tj. 3 x 108= 324 puta) Imena Boga Date svakog dana. Kasnije iste godine, u decembru 1999. u Goi u Indiji, prvi put sam sreo Njegovu Svetost Dr. Atavlea. Rekao mi je da povećam pojanje na 9 mala (9×108=972) jer je problem zaposednutosti suptilnim telima predaka veoma ozbiljan.

U mesecima koji su sledili mnogo sam puta doživeo istu neprijatnost, ali je razlika bila u tome što sam ovoga puta:

 • Znao stvarni uzrok problema tako da nisam paničio niti sam osećao uznemirenost
 • Znao sam da je lek za to pojanje Imena Boga Date i da je po duhovnoj nauci to lek za ovakav problem 

Simptomi su se uvek povlačili posle pojanja Imena Boga Date. Zajedno sa ovim pojanjem rečeno mi je da pojem Ime Bogorodice Marije jer sam po rođenju katolik. Sećam se kako mi je objašnjena razlika između ova dva pojanja: Ime Boga Date delovalo je kao propisana pojalica da otkloni specifični duhovni problem, a pojanje Imena Bogorodice Marije je delovalo kao opšti duhovni lek.

Molimo vas pročitajte naše poglavlje o pojanju.

Iako je u početku moj um bio pun sumnji o duhovnoj praksi, nastavio sam sa duhovnom praksom svakodnevnog pojanja. Stalno postoji sećanje na prvo iskustvo koje sam imao i ono mi daje veru da je ovo pravi put i drži me stabilno na njemu, iako su simptomi zbog kojih sam ga započeo već odavno nestali.

4. Zaključak

 • Čest duhovni problem: Sirijak je imao različite probleme u životu, od kojih su mnogi proistekli iz ometanja koje su stvarala suptilna tela preminulih predaka. Ovo je veoma čest duhovni problem koji pogađa čitavo čovečanstvo. Tu temu smo detaljno obradili u poglavlju o Problemima sa suptilnim telima preminulih predaka.

 • Metoda duhovne dijagnoze: Iako ranije nije video Sirijaka Njegova Svetost Dr. Atavle postavio je dijagnozu za njegov problem. Tehnika dobijanja odgovora u duhovnoj dimenziji je opisana u delu O duhovnom istraživanju.

 • O prihvatanju: Zasluge su Sirijakove jer je mogao da prihvati:

  • Dijagnozu, da su probleme prouzrokovala suptilna tela preminulih predaka

  • Otvorenog uma tretman koji se sastojao od pojanja Imena Boga Date.

  • Da duhovna sredstva isceljenja odmah prihvati iako su strana njegovoj religiji i kulturi. To što je odmah primenio ono što mu je preporučeno takođe je ubrzalo njegov oporavak.

  Trenutan efekat sredstva za isceljivanje : Trenutni efekat može da bude pripisan sledećem

  • Ispravnosti specifičnog duhovnog leka.

  • Nameri Nj. Sv. Dr. Atavlea za primenu duhovnog sredstva pojanja Imena Boga Date.

  • Sirijakovo trenutno i potpuno prihvatanje duhovnog sredstva.

  • Trenutna primena (počeo je primenu čim je saznao šta treba da radi).

 • O neprijatnosti koju je osetio kad je počeo sa primenom duhovnog leka: Ometanja koje je Sirijak doživeo čim je počeo sa pojanjem pokazuju da su suptilna tela predaka bila izložena Božanskoj energiji koja zrači iz pojanja, a koja ih jako ometa. To je i potvrda ispravnosti dijagnoze propisanog duhovnog leka.

 • Trenutni prestanak pušenja: To što posle pojanja nije više mogao da puši i što je kasnije potpuno prestao, pokazuje da je navika pušenja bila posledica ispoljavanje želja suptilnih tela predaka. Sirijakovo telo je bilo korišćeno da bi suptilno telo pretka uživalo u pušenju.