Uvod: Pohvalna je činjenica da astrologija kao nauka može da opazi suptilni svet i sudbinu, koji su izvan razumevanja savremene nauke. Metodama istraživanja zasnovanim na duhovnoj nauci, potvrđeno je da je maksimum tačnosti astrologije 30%. Stepen tačnosti interpretacije astrologa može da bude uvećan samo duhovnom praksom.

1. Uvod u tačnost astrologije

Od pamtiveka, koncept da nebeska tela utvrđuju plan naše budućnosti fascinirala je čovečanstvo. Čovekova “romansa”  sa astrologijom rasteže se od ravnodušnih pogleda u horoskope u dnevnim novinama, do donošenja životno važnih odluka poput venčanja, finansijskih ulaganja ili čak medicinskih odluka po savetu astrologa. Poznato je da i neki državnici konsultuju astrologe radi lakšeg donošenja odluka koje mogu da utiču na tok istorije.

Dakle, kolika je tačnost astrologije pri predviđanju budućnosti, ili donošenju odluka? Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci koje ovde iznosimo nastojimo da pomognemo da se ovo pitanje rasvetli. Nudimo i duhovnu perspektivu o tačnosti astrologije i parametrima koji je dotiču.

Ono što je interesantno u vezi sa astrologijom jeste da astrolozi pokušavaju da dokuče ljudsku sudbinu samo na osnovu nekoliko podataka poput datuma rođenja i geografske dužine i širine mesta rođenja. Astrolozi pokušavaju da daju podatke o određenim aspektima našeg života. U pitanju može da bude recimo astrološki uzrok određene bolesti ili poteškoće, u sklapanju braka na primer, zatim najbolji period za početak poslovnog ili bilo kog drugog ličnog poduhvata ili pitanja od nacionalnog interesa.

Prema duhovnoj nauci, sudbina je onaj deo naših života koji je predodređen pre našeg rođenja. Svi važni događaji u našem životu su predodređeni, kao što su roditelji kod kojih se rađamo, osoba za koju se venčavamo, ili bolest od koje bismo mogli da bolujemo. Sudbina je u svojoj suštini duhovna kategorija i ne može biti shvaćena  pomoću pet  čula, umom i intelektom.

Činjenica da astrolozi tvrde da mogu da predvide našu sudbinu uz pomoć astrološke nauke i nešto intuicije1 privukla je našu pažnju, pa smo odlučili da istražimo ovaj sistem znanja.

1Pogledati odeljak 5.5.2

2. O astrologiji

2.1 Šta je astrologija?

Otkrili smo da postoje različite definicije astrologije zavisno od ljudskog razumevanja te materije. One obuhvataju sledeće:

Astrologija je složen sistem znanja izložen u tomovima knjiga koje sadrže vrlo smele kalkulacije bazirane na pozicijama zvezda i planeta i njihovih među-uticaja na različite fenomene na Zemlji, uključujući i ljudski život. (Referenca: vedic.indastro.com, 2006. godine)

“Astrologija ne nudi objašnjenje zakona Univerzuma, niti zašto Univerzum postoji. Jednostavnije rečeno, ona pokušava da pokaže postojanje  usklađenosti između makrokosmosa i mikrokosmosa. Ukratko, da postoji ritam Univerzuma, i da je čovekov život takođe deo toga ritma” (Henry Miller – Referenca: elore.com, februar 2006. godine)

Astrologija je drevna praksa koja pretpostavlja da pozicija zvezda i planeta ima direktan uticaj na ljude i događaje. Na primer, tok nečijeg života može da bude prikazan utvrđivanjem pozicija zvezda i planeta na dan njegovog rođenja. Mapa pomoću koje ovo pokušava da se postigne poznata je kao horoskop.  (Referenca: greatcom.org)

Neke od najčešćih fraza koje smo pronašli su:

 • Međuodnos pozicije zvezda i planeta i fenomena na Zemlji uključujući ljudski život.
 • Postoji korelacija između makrokosmosa i mikrokosmosa.
 • Pozicija zvezda i planeta direktno utiče na ljude i događaje.

Iako postoje brojne definicije astrologije, postoji složnost u tvrdnji da je za svaki horoskop datum rođenja osnovna polazna tačka, baš kao i mesto rođenja. (geografska dužina i širina mesta rođenja).

2.2 Kako se astrologija koristi?

Kroz ova istraživanja smo utvrdili da postoje mnogi tipovi astrologije i njihova glavna primena obuhvata:

Primena ili upotreba Značenje
Predviđanja Znanje o tome šta nas očekuje
Dijagnoza Služi kao pomoć pri rešavanju teških medicinskih slučajeva odnosno daje razumevanje uzroka bilo koje vrste poteškoće koja utiče na naš život. Na primer, osoba može da postavi astrologu pitanje zašto se neprestano suočava sa finansijskim teškoćama uprkos dobrim primanjima.
Osnovna priroda i kompatibilnost

Razumevanje prirode nečijeg karaktera i njegovu usklađenost sa poslovnim, ili sa životnim partnerom na osnovu zodijačkih znakova horoskopa.

Donošenje odluka

Ovo uključuje preporuke o najpovoljnijem periodu za planiranje važnih događaja poput venčanja ili započinjanja novog posla, te odgovore na precizna pitanja u vezi s tim.

U odeljku duhovne perspektive obradili smo detaljnije tačnost ovih primena astrologije.

Takođe je važno da dodamo da će zavisno od onoga kome idemo po pomoć u rešavanju naših problema, metod proučavanja uzroka i problema biti drugačiji. Postoji stih na Sanskrutu (drevni indijski jezik) koji kaže da u slučaju bilo koje poteskoće:

Ako konsultujete osobu koja se bavi naukom Ajurvede, tzv. vaidija (Ajurvedski doktor), on će reći da je to zbog disbalansa tri želudačne tečnosti, sluzi i vetra.

Ako konsultujete astrologa on će vam reći da je to zbog određene pozicije zvezda i planeta.

Ako konsultujete doktora on će vam reći da je to zbog bolesti koja je zahvatila određeni deo tela.

Ako konsultujete duhovno uzvišenu osobu ona će vam reći da je uzrok tome sudbina.

Pa kojem tumačenju treba da  verujemo?

Prema duhovnoj nauci, odgovor je da su svi odgovori tačni, jer ovi odgovori nisu međusobno isključivi, niti različiti jedan od drugoga, oni su samo različiti načini izražavanja jedne istine koja je osnov poteškoće. Na primer, ono što će se nekome  da desi prema sudbini može biti objašnjeno i položajem zvezda i planeta.

3. Argumenti moderne nauke po pitanju pouzdanosti i netačnosti astrologije

Tvrdnja u definicijama astrologa navedena u odeljku 2.1, na primer da je astrologija sposobna da predvidi budućnost, otvara dalekosežne mogućnosti. Ali njenu tačnost i pouzdanost uveliko osporavaju neke religije i moderne nauke. Moderne nauke smatraju astrologiju lažnom, ili pseudo naukom.

Istraživanjem smo otkrili brojne primedbe na račun Astrologije. Neki od glavnih argumenata moderne nauke o pouzdanosti i tačnosti astrologije su:

3.1 Šta je sa slobodnom voljom?

Ako pozicija planeta (makro-kosmos), utiče i proizvodi odgovarajuću reakciju na čoveka (mikro-kosmos), to čoveka čini pionom u svemiru, čineći njegov život i aktivnosti predodređenim i bez alternative. Šta je sa slobodnom voljom da možemo sami da odlučujemo o svojoj budućnosti?

Duhovna  perspektiva: Molimo pogledajte odeljak 5.1 Koliko slobodne volje zaista imamo u životu?

3.2 Nema standardizovane interpretacije

Postoje mnogi astrološki sistemi i svaki od njih ima svoje metode dijametralno različite od drugih. Ne postoji istovetnost u standardima interpretacije. Na primer, astrolozi na zapadu neće interpretirati horoskop na isti način kao kineski astrolog.

Urednik SSRF: Zaključak je da uniformisanost u tumačenju nije bitna. Ono što je relevantno i važno jeste da li su njihova predviđanja podudarna.

3.3 Suviše uopštena

Većina predviđanja u ponašanju i ličnim karakteristikama su toliko generalizovana da bi bilo teško da bar delimično ne budu tačna.

Duhovna perspektiva: Molimo pogledajte odeljak 5.4 Duhovna perspektiva o tačnosti astrologije.

3.4 Ne koristi sve planete

Osnova astrologije počiva na broju planeta u našem sunčevom sistemu. Većina astroloških karti se bazira na stanovištu da ima sedam planeta u našem sunčevom sistemu (uključujući Sunce i Mesec). U drevnim vremenima Uran, Neptun i Pluton nisu se mogli uočiti golim okom. Zato su astrolozi bazirali svoj sistem na sedam planeta, za koje su verovali da se okreću oko Zemlje.

Od tada je utvrđeno da se Sunce, a ne Zemlja, nalazi u središtu Sunčevog sistema, i da tri preostale planete takođe postoje u našem solarnom sistemu. Prema astrološkoj teoriji (da pozicija planeta ima neosporan uticaj na ljudsko ponašanje i događaje), tri prethodno neotkrivene planete trebalo bi takođe da imaju uticaj na ponašanje ljudi i trebalo bi uzeti ih u razmatranje pri tumačenju određenog horoskopa. One obično nisu uzimane u razmatranje, pa astrološka teorija pada u vodu, jer  horoskop ne može da se  tumači tačno bez svih planeta i njihovog pretpostavljenog uticaja.

Urednik SSRF: Postoje dokazi da su tradicionalni sistemi poput Vedske Astrologije postojali mnogo hiljada godina ranije i još u to vreme imali duboko razumevanje astronomije i uticaja poput gore spomenutih. Molimo pogledajte odeljak 5.3

3.5 Pomeranje konstelacije zvezda

Astrologija nije nauka jer ne uzima u obzir pojave precesija, ili pomeranja konstelacija. Rani astronomi nisu bili svesni precesija te su propustili to da uzmu u obzir u svom sistemu. Dvanaest znakova zodijaka izvorno su korespondirali sa dvanaest istoimenih konstelacija. Međutim, zbog precesija, konstelacije su se pomerile u posljednjih 2.000 godina. To znači da je sazvežđe Device sada u znaku Vage, sazvežđe Vage u znaku Škorpiona, i tako dalje.

Urednik SSRF: Postoje dokazi da su tradicionalni sistemi poput Vedske Astrologije postojali mnogo hiljada godina ranije i još u to vreme imali duboko razumevanje astronomije i uticaja poput prethodno spomenutih. Bili su svesni precesija i njihove astrološke kalkulacije su uzimale u obzir i pomeranje konstelacija. Molimo pogledajte odeljak 5.3

3.6 Ostali činioci koji utiču na rođenje deteta

Astrologija ignoriše druge gravitacione sile, na primer, gravitaciona sila koju lekar koji porađa ženu koristi da izvuče dete pri porođaju je oko šest puta veća nego gravitaciona sila Marsa.  (Referenca: Hugh Ross, Ph.D)

Urednik SSRF: Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci ima mnoge doktore medicine koji praktikuju Duhovnost prema njenim savetima. Oni potvrđuju izjavu da je uticaj fizičke sile pri rađanju mnogo veći od gravitacione sile Marsa, ali tvrde da je ona mnogo veća od 6 puta, kako pretpostavlja g. Hju Ros.
Duhovna perspektiva: Astrolozi uglavnom uticaj planeta smatraju najznačajnijim. Ali, da li je astrologija fizički uticaj planeta na nas, ili je u stvari pozicija planeta ta koja oslikava naš sudbinski put? Molimo pogledajte odeljak 5.2

3.7 Zašto je trenutak rođenja, a ne začeća bitan za postavljanje natalne karte u astrologiji?

Horoskop se zasniva na tačnom podatku: vremenu rođenja osobe. Ali zašto se uzima to vreme, a ne vreme začeća? Naučnici sada veruju da se mnogi aspekti dečje  posebnosti uspostavljaju mnogo pre rođenja – dakle, horoskop bi trebalo da uzme u obzir i život pre rođenja.

Duhovna perspektiva: Tačno vreme začeća je teško znati. Međutim, ako bi horoskop bio napravljen  pre rođenja dao bi mnogo tačnije rezultate. Molimo pogledajte odeljak 5.5.5 za više informacija.

3.8 Statistički dokazi

Tokom godina izvedena su različita statistička ispitivanja u nastojanju da se utvrdi tačnost astrologije. Astrology-and-science.com  navodi eksperiment u kome je postavljeno mnogo natalnih karti izmešanih s opisima njihovih vlasnika. Zadatak astrologa je bio da povežu karte sa njihovim vlasnicima.

“U astrološkim knjigama oni to rade stalno”, objasnili su. “Očekujemo da procenat uspešnih kombinacija bude približno 100%. Do danas je urađeno ukupno 54 studija uz pomoć ukupno 742 astrologa i 1407 natalnih karti. Bez obzira na ove  impresivne brojke, prosek uspešnih rešenja nije bio veći od 50% što se dobija i slučajnim nagađanjem. Drugim rečima rezultat nije bio ništa bolji od onog koji bismo dobili bacanjem novčića.”

Urednik SSRF: Dokazano je da čak i ako samo jedan astrolog sa uspehom prepozna stvarne činjenice među brojnim varijablama u životu osobe poput finansijskog stanja, broja dece, karakternih osobina, bračnog stanja, posla, bolesti, itd. i to bi bilo vredno pohvale, jer je mogućnost tačnog predviđanja među tolikim mogućnostima čak i manja.

4. Neke religije osporavaju astrologiju

Religije poput Hrišćanstva u potpunosti osporavaju astrologiju iz sledećih razloga:

Hrišćanska internet stranica absolutetruth.net objavljuje da je astrologija strogo osuđena u Bibliji kao ravna veštičarenju i okultizmu. Na njoj piše : “Ako je proklamovana teorija o astrologiji tačna, da pozicija planeta utiče, predviđa, ili na bilo koji način odlučuje ljudsku aktivnost, onda to implicira sledeće”:

> “Ljudi se ne bi mogli smatrati odgovornim za svoje postupke, dobre ili loše. Ne bi bilo osnova za procenu ponašanja bilo ‘ispravnog’ ili ‘pogrešnog’, ako bi osoba bila prisiljena na takvo ponašanje usled nekog kosmičkog ustrojstva.”

Duhovna perspektiva: Prema duhovnoj nauci ovo nije u potpunosti tačno, molimo pogledajte članak na temu,  duhovni zakon o uzimanju i davanju koji pokazuje zakonitost iza izreke “kako seješ tako ćeš i da žanješ”.

> “Naši izbori bi izgubili smisao. Ako bi se budućnost mogla proreći premeravanjem kretanja planeta i zvezda, potvrđujući da mi živimo samo jednu iluziju slobodne volje, tada ništa što bismo učinili ili propustili da učinimo ne bi bilo bitno. Bili bismo u  ‘zamci’ vlastite ‘sudbine’.”

Duhovna perspektiva: Prema duhovnoj nauci postojanje sudbine je neosporna činjenica, ali mi možemo prevazići našu sudbinu i ne uplesti se u njenu zamku. Pogledajte odeljak 5.1 i članak o tome kako prevazići sudbinu.

> Životna promena, jedan od osnovnih koncepata Biblije, bila bi nemoguća jer bi prema astrologiji naši životi bili unapred utvrđeni još pri rođenju.

Duhovna perspektiva: Osoba može duhovno napredovati uprkos teškoj sudbini. Pogledajte odeljak 5.1 i članak kako postati bolja osoba praktikovanjem Duhovnosti.

> Hrišćani veruju da demonske duhovne sile mogu manipulisati događajima u životu osobe koja se otvorila okultnim uticajima kao što su astrologija i horoskopi. Biblija sadrži striktna upozorenja po pitanju ovoga.

Duhovna perspektiva: Demonske sile poput  negativnih energija mogu remetiti svakoga čak i ako su vernici. Njima nije potreban medijum poput astrologije da zavedu bilo koga. Princip je taj da što je viši nečiji duhovni nivo i više praktikuje Duhovnost, više je zaštićen od uticaja negativnih energija. Većina nereligioznih ljudi u sadašnjoj eri je na  duhovnom nivou od 20%. To znači da oni imaju male zalihe duhovne energije i zbog toga su praktično nezaštićeni od negativnih energija. Pogledajte naš odeljak o negativnim energijama.

5. Duhovna perspektiva tačnosti i pouzdanosti astrologije

Navešćemo neke tačke koje smo razmatrali u našem duhovnom istraživanju, koje će rasvetliti astrologiju kao naučni sistem i  njenu tačnost.

5.1 Koliko slobodne volje zaista imamo u životu?

Prema duhovnoj nauci, u proseku, u sadašnjoj eri, 65% našeg žvota je određeno sudbinom, a 35%  slobodnom voljom (slobodom izbora). Sudbina je onaj deo našeg života u kome nemamo kontrolu nad životnim prilikama. Slobodna volja je deo života nad kojim imamo kontrolu.

Destiny (65%) versus Wilful Action (35%)

Astrologija može samo do određene mere da opazi čovekovu sudbinu i da prepozna kako će osoba načelno da koristi svoju slobodnu volju, što zavisi od osnovne prirode te osobe. Obično se sudbina ne može izbeći čak i ako se ona unapred zna. Obzirom da je sudbina duhovni faktor, može da se prevaziđe jedino duhovnim sredstvima, što znači duhovnom praksom, ili blagoslovom Gurua (t.j. duhovnog učitelja duhovnog nivoa iznad 70%).

Kakva je onda korist od toga da znamo težinu naše sudbine?

Znajući težinu svoje sudbine, mi možemo da radimo odgovarajuću količinu duhovne prakse da bismo u potpunosti prevazišli sudbinu, ili da bismo bili zaštićeni od nje. U slučaju teške sudbine, bar možemo biti upozoreni i time unapred spremni i mentalno pripremljeni za nju. Pogledajte dijagram koji sledi, o tipovima sudbine i načinima da se sudbina prevaziđe.

Sta je sudbina (karma) - Tipovi sudbina

Napomena:

Intenzivna duhovna praksa u smislu kvantiteta bi značila 12-14 sati duhovne prakse svakog dana. U smislu kvaliteta, to znači da osoba čini sve svoje dnevne aktivnosti kao služenje Bogu, sa puno želje za Bogom i zarad dostizanja Boga.

Umerena duhovna praksa u smislu kvantiteta bi značila oko 4-5 sati duhovne prakse na dan. U smislu kvaliteta, to znači da osoba čini većinu svojih dnevnih aktivnosti kao služenje Bogu.

Pogledajte i članke na temu: sudbina, slobodna volja i zakon karme.

5.2 Planete i zvezde zaista utiču na ljudsko ponašanje, ali samo kao putokazi

Prema duhovnoj nauci:

 • Čovekov život i događaji na Zemlji  nisu pod uticajem samo nebeskih tela, ili njihovog položaja. Ako bismo posmatrali većinu fizičkih uticaja, postoje mnoge druge stvari koje mogu da utiču na naše živote i ne bismo  mogli da ih  ograničimo  samo na nebeska tela.

 • Međutim, dokazano je da nebeska tela imaju određeni uticaj na ljudski život, na primer uticaj punog i mladog meseca na ljude je uveliko dokazan. Shodno tome, nebeska tela zaista deluju poput smernica ili putokaza u ljudskom životu.

Molimo pogledajte odeljak 5.4 o najbitnijim uticajima na ljudski život.

5.3 Astrologija kao nauka

Astrologija je, kao i moderne nauke, samo deo sveobuhvatne duhovne nauke. Razlog za ovo je činjenica da je astrologija uspostavljena na načelima posmatranja, zaključivanja i rešenja baš poput modernih nauka. Međutim, korišćenje intuicije u astrološkoj nauci je moguće samo ako je astrolog na visokom duhovnom nivou.

Astrologija ima svoje začetke u drevnim Vedskim spisima. Mudraci drevne Indije znali su mnoge činjenice o našem Univerzumu hiljadama godina unazad, koje su modernim naučnicima današnjice poznate tek od nedavno. Neke od tih činjenica su:

 • Da je naše Sunce  prilično maleno u poređenju s drugim suncima, bilo je poznato drevnim Mudracima Indije jos pre 7000 godina.

 • Opis zvezdane maglice koju su moderni naučnici fotografisali pronađen je u Rigvedama starim više hiljada godina.

 • Da je zvezda Vega (zvana Abiđit na Sanskrutu) skliznula sa neba 12000 godina pre Hrista, što je poznato i modernim astronomima, Mudrac Vijas je pomenuo još 5561 godine pre Hrista. (Pogledajte knjigu Vedic science and Vedic time calculations od Dr. P.V. Vartaka)

 • U  Vedskoj astronomiji postoji tvrdnja da je Zemlja pokretno telo koje se čini statičnim koju su izneli Vedski vidovnjaci, i to davno pre Galilejevog otkrića. (Referenca: The Storehouse of Wisdom Dr. R.N. Aralikatti)

 • Mudraci Indije otkrili su začuđujuće suptilne i snažne psiho-biofizičke veze između ljudskog organizma i kosmičkih procesa. Kako su ljudi tih davno prošlih vremena mogli da znaju toliko o uslovima i činjenicama koji regulišu međusobne vitalne procese i karakter interakcije između ljudi i prirode, konkretno uticaj nebeskih tela, Sunca i Meseca i različitih zračenja koja dolaze iz Univerzuma i iz utrobe Zemlje, bez ikakvih eksperimenata ili aparata? I o svemu tome je vođeno računa i prilikom dijagnostikovanja i lečenja! Zar nam to ne dokazuje zapanjujuće visoki nivo kulture, što bi trebalo da uveća naše poštovanje i želju za proučavanjem? (Referenca: Profesor Alexander Spirkin, poznati psiholog, navedeno u Indastro.com)

Astrologija je prilično jedinstvena kao nauka i kao sistem znanja, jer do određene mere ulazi u suptilan svet koji ne može biti dokučen pomoću pet čula, umom i intelektom. Na primer,  astrologija može reći da li neko ima problem preminulih predaka, samo na osnovu pozicija nebeskih tela.

Moderna nauka pokušava da razume Univerzum putem pet čula, uma i intelekta. Razmera našeg poznavanja fizičkog Univerzuma u poređenju sa suptilnom ili duhovnom dimenzijom je 1 : beskonačno. Moderna nauka sa modernom istraživačkom opremom ne može da utvrdi probleme, ili poteškoće u životu koje imaju uzrok u suptilnoj dimenziji. Na primer, ako osoba ima problema sa preminulim precima, moderna nauka ne može da dijagnostifikuje ili leči na osnovu ovih simptoma. Potvrđeno je da je koristeći intelekt, iskusan astrolog (npr. Vedski astrolog, praotac naših astrologa) sposoban da sagleda bar neke delove suptilne dimenzije, recimo da odredi da li je neki predak te osobe u regionu Čistilišta i da li mu je potrebna pomoć naslednika.

Vredelo bi da razmotrimo sledeća gledišta na temu cele debate oko toga da li je astrologija nauka ili ne i razlozima ili argumentima iznesenim protiv nje. Čini se da je astrologija izvukla deblji kraj po onome za šta je moderna nauka tereti. Nauka ne mora biti 100% u pravu da bi se smatrala naukom. Na primer, ako geolog (uprkos bilionima dolara fondova) ne može da kaže kada će i gde da udari sledeći potres, mi ipak ne kažemo da geologija nije nauka. Ako doktor postavi pogrešnu dijagnozu, mi ne diskreditujemo celokupnu medicinsku profesiju. Činiti to bilo bi kao izbaciti bebu zajedno sa vodom iz kade. Poštenije bi bilo da koristimo isti rigorozan sistem procenjivanja za sisteme znanja, kako za astrologiju, tako i za moderne nauke.

5.4 Tačnost astrologije

Kao što smo spomenuli ranije, astrologija se generalno primenjuje na četiri načina. Koji je maksimum tačnosti koji može biti izražen u procentima u ova četiri područja primene astrologije? Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci dala su sledeće rezultate:

Primena Značenje primene

Najveća moguća tačnost2
(dobijeno istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci)

Predviđanja Znanje o tome šta nas čeka u budućnosti

30%

Dijagnoza Kao pomoć za razumevanje korena problema koji utiče na određene sfere života

27%

Osnovna priroda osobe i kompatibilnost Razumevanje prirode nečije ličnosti i kompatibilnost s partnerima u životu ili profesiji na osnovu međusobnih odnosa zvezda, ili znakova horoskopa

27%

Donošenje odluka Ovo uključuje preporuke o povoljnom vremenu za planiranje važnih događaja i odgovore na konkretna pitanja, npr. kada se treba venčati

5%

Ova je tačnost bazirana na sposobnosti da se utvrdi uzrok problema u fizičkoj, psihološkoj, ili duhovnoj dimenziji.

 • Molimo vas pročitajte odeljak 5.5 o činjenicama koje utiču na tačnost astroloških tumačenja. Uzroci događaja i stanja u našem životu su kompleksni i astrologija ne može da prodre u sve njih. Oni uključuju sudbinu sa računom uzimanja-davanja, negativne energije, pozitivne energije, kako koristimo svoju slobodnu volju (sloboda izbora), duhovne energije u telu i našoj okolini.

 • Neki od nas mogli bi doći u iskušenje da odbacimo astrologiju kao nauku na osnovu iznetih brojki o njenoj tačnosti.

 • Ti postoci su u stvari prilično visoki kada ih uporedimo sa ostalim srodnim disciplinama. Uz gore iznete činjenice moramo uzeti u obzir da je astrolog sposoban da postigne date postotke tačnosti koristeći samo komadić papira nasuprot modernim naukama potpomognutim bilionima dolara u fondovima i najsofisticiranijom opremom.

Evo nekoliko primera gde različite discipline koje spadaju u modernu nauku  vrede za uspešne na njihovom srodnom polju delovanja.

 • Geologija: Postoji veliki interes za predviđanje lokacije i vremena velikih zemljotresa zbog njihovog razornog potencijala. Iako je velikim delom poznato gde bi se zemljotres mogao da pojavi, trenutno ne postoji pouzdani način da se predvidi dan ili mesec gde bi  mogao da se dogodi na određenoj lokaciji. (Referenca: Department of Earth and Space Sciences – University of Washington)

 • Psihoterapija: Nacionalni Institut za zloupotrebu alkohola i alkoholizam pre nekoliko godina proučio je oko 1.700 pacijenata. Od svih stacionarno lečenih pacijenata koji su zbrinuti, samo je 44 posto uspelo da ostane trezno sledeća tri meseca, dok je samo 26 posto vanbolnički lečenih pacijenata izdržalo tri meseca bez alkohola. (Referenca: Pulitzer.org)

 • Medicina: Utvrđeno je da je stopa ozdravljenja od raka pluća manja od 10%. (Referenca: cancerresearchuk.org)

Da li mi ignorišemo te nauke ili discipline samo zbog niskih stopa uspešnosti na ovim poljima?

5.5 Činioci koji utiču na tačnost astrologije

5.5.1 U zavisnosti od tradicije astrologije koja se koristi

U astrologiji se koriste različite tradicije. Svaka od njih ima drugačiju metodologiju. Tabela koja sledi je uporedna tabela moguće postignute tačnosti zavisno od određene tradicije i dobijena je istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci.

The average accuracy of different traditions in astrology

Napomena: Tačnost je bazirana na podjednakim sposobnostima astrologa koji je sposoban da dostigne 30% tačnosti u Vedskoj astrologiji.

5.5.2 U zavisnosti od duhovnog nivoa astrologa

Tačnost rezultata može da varira u zavisnosti od duhovnog nivoa astrologa.

Duhovni nivo astrologa Tačnost
20% 3 (npr. prosečna osoba, bez duhovne prakse) 27%
30% 31%
40% 4 34%
50% 38%
60% 42%
Iznad 70% 5 Astrologija nije potrebna

Napomene (bazirane na brojkama iz prethodne tabele):

Većina ljudi u sadašnjoj eri ne obavlja nikakvu duhovnu praksu. Zato je prosečni duhovni  nivo u ovoj  Eri Razdora (Kalijuga)  20%.

Generalno, u sadašnjoj eri u proseku 1 na svakih 1000 ljudi je na 40% duhovnog  nivoa.

Trenutno postoji oko 5000 Svetaca širom sveta koji su iznad 70% duhovnog  nivoa.

Astrolog ponekad koristi svoju intuiciju kao pomoć u  interpretaciji horoskopa. Prema duhovnoj nauci astrolozi mogu da koriste svoju intuiciju radi preciznijih predviđanja samo ako je njihov duhovni  nivo visok.

5.5.3 U zavisnosti od toga da li osoba obavlja duhovnu praksu

Jedini način da se prevaziđe sudbina ili da se zaštitimo od nje jeste obavljanje duhovne prakse. To je zbog toga što je sudbina duhovni problem i zato može biti prevaziđena jedino duhovnim putem. Međutim efekti duhovne prakse (sadne) i religijskih obreda urađenih da bi se nadjačao problem koji je duhovan po prirodi ne odslikavaju se na natalnoj karti. Zbog toga astrološko tumačenje ne odražava duhovnu praksu koju osoba započne. Na primer, ako već po rođenju astrolog detektuje problem sa preminulim precima i osoba uradi obred itd, i defekt bude uklonjen, sledeći astrolog će i dalje kartu tumačiti na isti način. Iz ove perspektive posmatrano, hiromantija je superiornija nad astrologijom jer se promene odražavaju na dlanovima ruku. Ako pak prosečna osoba ne radi duhovnu praksu u pravom smislu te reči, ona i nije zaista  pogođena ovom manjkavošću astrologije.

5.5.4 U zavisnosti od tipa pitanja koja su postavljena astrologu

Tačnost takođe  zavisi od tipa pitanja koja su postavljena astrologu.

Na primer, neko može da pita astrologa da li da investira u jednu, ili drugu trgovinu. Druga osoba može da pita da li da se venča sa osobom A, ili osobom  B.

Mnogo se tačniji rezultati mogu da se postignu ako osoba pre svega pita da li da investira ili ne , ili da li da ulazi u brak, ili ne. Ako je redosled nečijih pitanja ovakav, mogućnost dobijanja tačnih odgovora je mnogo veća.

Pitanje 1: Da li uopše treba da investiram?
Pitanje  2: Ako da, onda u šta?
Pitanje  3: Kada bi trebalo da investiram?

     — ili —

Pitanje  1: Da li ja treba da se ženim/udajem ?
Pitanje 2: Ako da, onda za koga?
Pitanje  3: Kada je napovoljnije vreme?

5.5.5 U zavisnosti od vremena rođenja

Ako je horoskop napravljen prema datumu začeća, to povećava nivo tačnosti.

Razlog za povećanje tačnosti naći ćemo ako se vratimo unazad kroz vreme trudnoće:

 • Princip je taj da kako uticaj svetovne komponente (asata) raste, tačnost se smanjuje.

 • U vreme začeća, uticaj majke i njenog okruženja na fetus su minimalni. Vremenom oni rastu, pa se preciznost smanjuje.

Ipak, koja je trudnica u stanju da kaže tačan trenutak začeća? U našem telu postoje milioni ćelija i veoma je teško razumeti promene koje se dešavaju u jednoj ćeliji. Koja žena to može da razume? Samo ona koja je dostigla nivo Sveca od 90% i više, ako poželi to da zna. Ipak, na tako visokom duhovnom nivou niko ne ostaje u drugom stanju.
U drevna vremena, žene mudraca koje su bile duhovno uzvišene su znale tačan trenutak početka trudnoće.

Tačnost od 100% mogu postići samo Sveci na duhovnom nivou od 90% i više, i to samo ako žele da znaju. Većinu vremena oni ne bi koristili svoje duhovne sposobnosti da bi ovo saznali, osim ako je otelotvorena duša koja treba da se rodi na duhovnom nivou iznad 80%, pa činjenice o životu deteta treba da se znaju unapred prema Božjoj želji. Pošto je svrha ovakve vrste rođenja bazirana na duhovnoj dobrobiti čovečanstva i sadrži maksimalnu količinu Apsolutne Istine, dobijeni odgovori će biti veoma tačni. U slučaju običnog rođenja svetovna komponenta (asat-prevodi se kao neistina) je veća pa se tačnost smanjuje.

6. Ukratko

 • Tačnost horoskopa je direktno zavisna od sposobnosti interpretiranja astrologa.

 • Ako uzmemo da je moć interpretacije današnjeg astrologa (koji može da predviđa do 30% tačnosti) jedan, da bi dobili 100% tačan odgovor, sposobnost interpretacije bi trebala da bude 1000 puta veća od postojeće sposobnosti interpretacije.

 • Sposobnost interpretiranja i intuicija mogu se povećati samo duhovnom praksom.

 • U sadašnjoj eri 65% naših života je određeno sudbinom. Ako koristimo 35% naše slobodne volje da bismo radili duhovnu praksu, možemo prevazići ili biti pošteđeni sudbine. Duhovna praksa je jedini način da se prevaziđe teška sudbina.