Spavanje sa stopalima okrenutim prema jugu - duhovna perspektiva

1.Uvod u članak o spavanju sa stopalima okrenutim prema jugu

U ovom članku iz serije o satvik životu, uz članak o tome kako da spavamo dobro, istražili smo razne uglove kako da dobro spavamo. Istražićemo efekte spavanja sa nogama okrenutim prema južnoj strani sveta. Ovo istraživanje o dobrom spavanju sprovedeno je iz duhovnog ugla. Pomoći će nam da naučimo kako dobro da  spavamo i kako ćemo se osećati ako okrenemo noge u južnom smeru.

1.1 Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o dobrom spavanju efekti – spavanja sa nogama okrenutim prema jugu

Efekat spavanja sa nogama okrenutim prema jugu istražen je na duhovnom nivou od tragalaca Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) sa razvijenim šestim čulom tj. ekstrasenzornim opažanjem (ESP). Božansko znanje koje su primili je potvrdio Njegova Svetost Dr. Atavle.

2. Duhovni efekat spavanja sa nogama okrenutim prema jugu

2.1 Povećanje silaznih i Tirjak frekvencija

Postoje razne frekvencije prirodno prisutne u atmosferi i prostiru se u određenim smerovima. Kada je naše telo usklađeno sa smerom njihovog prostiranja mi ulazimo u njihovo polje i pod većim smo njihovim uticajem, nego kada nismo u tom polju. Unutar tih frekvencija postoje dva ometajuća ili negativna tipa frekvencija. Jedna je silazna frekvencija koja ide prema regionu Pakla (Patalu), a druga je poznata kao Tirjak frekvencija. Tirjak doslovce znači asimetričan. Budući da su te frekvencije asimetrične, one prouzrokuju uznemirenost. Obe te frekvencije se kreću u južnom smeru. Stoga je taj smer ispunjen njihovim frekvencijama.

Kada spavamo sa nogama okrenutim prema jugu, naše je telo najviše izloženo aktivnosti silaznih frekvencija kao i Tirjak frekvencijama. Time se povećava aktivnost osnovnih suptilnih rađa-tama čestica unutar i izvan tela. Ova povećana aktivnost osnovne suptilne rađa-tama komponente pomaže aktivnosti duhova. Dakle tada smo najviše pod rizikom od uticaja, ili mogućeg zaposedanja duhovima.

2.2 Povećanje vibracija iz regiona mrtvih (Martjaloka) i regiona Pakla (Patala)

Smer juga je povezan sa regionom mrtvih, osnovnim suptilnim rađa-tama frekvencijama i uznemirenošću. Kada spavamo sa nogama okrenutim prema jugu, vibracije regiona mrtvih i regiona Pakla se udružuju.

Zbog toga privlačimo osnovne suptilne rađa-tama frekvencije, ili duhove. Zbog kombinovanog efekta prethodno navedenog, kada spavamo sa nogama okrenutim prema jugu, možemo doživeti uznemirenost u formi teškog ulaska u san, noćnih mora, osećaja straha u snu, ili buđenja u strahu.

3. Rezime

Za dobar san, važno je da uzmemo u obzir smer našeg kreveta kada planiramo raspored u kući. Čak i kada kampujemo na otvorenom, ili spavamo u hotelu, ili u tuđoj kući najbolje je da pazimo da naše noge nisu okrenute prema jugu.

U sledećim člancima u ovoj seriji, uzećemo u obzir efekte spavanja sa nogama okrenutim prema drugim smerovima.