Progresivne promene na predmetima izmenjenim od pozitivnih energija

Da li znate da pozitivna energija može da se vidljivo ispolji na predmetima? U retkim slučajevima koje smo prikazali u ovoj galeriji, pozitivne promene se mogu dešavati u kontinuitetu, tokom dužeg perioda.

U prethodnom članku, objašnjeno je zašto je važno da se prouče spontane promene ili Božanska materijalizacija. U sledećem članku, ponudićemo objašnjenje za fenomen spontanih progresivnih promena izazavanih pozitivnom duhovnom energijom.