Istraživanje slučaja: Duhovni lek protiv afti

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu da imaju svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

 1. O gđici Maduri Bozle

Gospođica Madura Bozle, je diplomirala trgovinu. Radi duhovnu praksu pod vodstvom Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) od 1997. Svoje vreme volonterski posvećuje  služenju Istini (satseva)  u Odeljenju za znanja o duhovnoj dimenziji u SSRF-u od 2005. Trenutno živi u Goi, u SSRF Ašramu gde obavlja duhovnu praksu. Njeno je šesto čulo visoko razvijeno sa karakteristikom da može da vidi šta se zaista događa u dimenziji koja je izvan pet čula, uma i intelekta – u suptilnoj dimenziji. Kao deo svog služenja, ona prisustvuje  verskim obredima, gde proučava šta se zaista događa u suptilnoj dimenziji tokom obreda i kako bi uočila ometanje negativnih energija.

Sledi izveštaj koji je ona napisala o bolesti sa kojom se suočila, a koja se pokazala kao fizička bolest na koju nije delovalo medicinsko lečenje, i o tome kako je konačno izlečena.

2. Bolest (suvo grlo, kašalj i afte)

Dana 2. januara 2006. počeo je da mi curi nos. Ovo se pretvorilo u jak napad uobičajene prehlade. Svemu tome se pridružio sindrom jako suvog grla i osećala sam teškoće pri gutanju hrane. Uskoro se razvio i kašalj. Dobila sam visoku temperaturu. Kao posledica toga, postala sam jako slaba i osećala sam vrtoglavicu. Zbog pada imuniteta u ustima su mi izbile afte. Usna šupljina i desni su mi bile doslovno ispunjene aftama.  Jezik je postao jako crven i videle su se posekotine na mnogo mesta. Afte su bile toliko bolne da sam otežano jela i govorila.

3. Medicinska dijagnoza

Moja majka je lekar i takođe živi u  Ašramu. Odmah me je pregledala i videla je da mi je grlo jako upaljeno i da uz mnoge afte postoji jedna velika na uglu poslednjeg kutnjaka sa leve strane. Izmerila mi je temperaturu koja je bila 37.2 °C.

Dala je dijagnozu akutnog faringitisa sa aftama u ustima.

4. Medicinsko lečenje

Prepisala mi je lekove za sprečavanje curenja nosa i takođe lekove protiv bolova, antibiotike, multivitaminske kapsule i anestetski gel da umiri afte. Recepti koji su prepisani prikazani ispod.

Dosledno sam pila lekove, ali čak ni posle četiri dana nije bilo napretka izuzev povećanja temperature. Zapravo, stanje se pogoršalo. Bilo je toliko loše da sam osećala uporni i oštar bol, kao da sam imala bodlje u ustima. Prema majčinom savetu, nastavila sam terapiju nedelju dana.

Uz to, koristila sam sledeće duhovne mere:

Sveti pepeo

 • Pojanje
 • Molitve
 • Stavljanje malih količina Svetog pepela na afte
 • Uz to, uzimala sam Sveti sakrament i vodu sa Svetim pepelom

Čak ni tada, do 9. januara nije bilo nikakvog napretka.

Dana 9. i 10. januara, ja sam bila na redu da prisustvujem verskoj ceremoniji i uradim suptilno tumačenje različitih obreda. Kako mi je fizičko stanje bilo jako loše, nisam bila sigurna da ću uspeti. Bez obzira na to, obzirom da me Njegova Svetost Dr. Atavle pitao da prisustvujem verskoj ceremoniji zbog proučavanja obreda u suptilnoj dimenziji, odlučila sam da usprkos lošem stanju, ipak odem. Pre odlaska na obred, razgovarala sam sa Njegovom Svetošću Dr. Atavleom.  Raspitivao se za moje zdravlje. Rekla sam mu da mi je još uvek loše. Odgovorio  mi je, da će me obred na ceremoniji kojoj ću da prisustvujem, da izleči.

Kako sam ušla u salu u kojoj je bila ceremonija, potpuno sam se sjedinila sa okolinom. Osetila sam mnogo Božanske svesnosti (ČaitanIje) tokom obreda. Kako su se obredi nastavljali, osetila sam da se afte i bol u ustima smanjuju i do večeri jačina mnogih simptoma se smanjila za 60%.  Posmatrala sam afte u ogledalu i shvatila da su se crvenio i njihova veličina poprilično smanjili. Do kraja sedećeg dana, gotovo su svi simptomi nestali. To je bilo neverovatno iskustvo! Bila sam zahvalna Bogu što me oslobodio tegoba  za tako kratko vreme.

5. Koji je bio pravi duhovni uzrok bolesti?

Prema duhovnoj nauci, duhovni uzorok bilo koje teškoće ili bolesti sastoji se iz dva dela:

 1. Uopšteno govoreći, uzrok je povećanje tama komponente koje je praćeno smanjenjem satve (pročitajte više o tri osnovne suptilne komponente)

 2. Specifičnije govoreći, uzrok je određeni faktor kao na primer ometanje.

U ovom slučaju, suptilno proučavanje je pokazalo šta se sve desilo Maduri.

 • Glavni uzrok duh: Duhovni uzrok mog suvog grla je bila suptilna bodljikava mreža postavljena u grlu, kao i centar duhovne crne energije  i omotač od crne energije koji je mantrik, tj. vrsta snažnog duha  stvorio u mom grlu.

 • Efekt Svetog sakramenta (prasada) i Božanske svesnosti: Zbog primanja Svetog sakramenta (prasada) koji mi je dao Njegova Svetost Dr. Atavle, bodljikave čestice u mreži su se u prvo vreme povećale da bi pobedile Božansku svesnost koju je emitovao prasad, a onda su se smanjile jer ih je sakrament nadjačao. Krajevi suptilne mreže su pokidani i bodljikave čestice su se razložile zbog Božanske svesnosti verskog obreda. Crni omotač i centar crne duhove energije su se takođe smanjili. Tako se jak bol u grlu smanjio i kvalitet glasa poboljšao.

 • Smanjeno delovanje medicinskog lečenja: Zbog duhovnog uzroka, uprkos adekvatnog medicinskog lečenja, afte nisu bile izlečene. Duh, tj.mantrik, je stvorio mnogo negativne energije u aftama i koristio je takođe oštro suptilno oružje u obliku bodlji, da bi mi naneo dosta bola. To je bilo veoma jako ometanje. A kako su lekovi mogli da deluju samo na grubom (fizičkom nivou), crna energija u aftama, koja je bila veoma suptilna nije mogla biti unišena lekovima. To objašnjava vrlo ograničeno reagovanje na lekove.

6. Razlog zbog kojeg se bolest nije smanjivala uprkos redovnim duhovnim merama kao što su pojanje, molitva itd.

 1. Radila sam pojanje, molitve i primenjivala druge prethodno navedene duhovne mere, ali jačina ometanja je bila tolika da je zahtevala jače duhovne mere.

 2. Zbog bolesti i neprestanog ometanja duha, duhovna emocija prilikom pojanja, molitvi itd. nije bila optimalna.

Iako se bolest nije smanjivala uprkos redovnim duhovnim merama kao pojanje, molitve itd. ove mere su sprečile dalji razvoj moje bolesti, dajući mi pritom snagu da podnesem bol i da nastavim služenje u ašramu.

7. Kako su verski obredi u ceremoniji doveli do brzog izlečenja?

Dok su  se obredi izvodili, dosta Božanske svesnosti (Čaitanje) iz mantri koje je govorio sveštenik se bilo emitovao u atmosferu. Momentalno sam dobila korist od Božanske svesnosti (ona je veoma suptilna) koja je u velikoj meri bila prisutna u sali za ceremoniju.

 1. Pojanje, molitve, itd., su dobile i na kvantitetu i na kvalitetu. Zbog toga se fizička slabost smanjila. Entuzijazam i nivo zainteresovanosti su mi se povećali.

 2. Crna energija u aftama je bila uništena. Zbog toga se prvo smanjio bol, a kasnije su i same afte nestale.

Brz oporavak je takođe bio povezan sa:

 1. Odlukom Njegove Svetosti Dr. Atavle-a o tome da dobijem korist od obreda

 2. Moja odluka, da usprkos tome što sam bila bolesna prisustvujem obredu zbog suptilnog proučavanja koje sam radila kao služenje

8. Zaključak

 1. Gospođica Madura je imala simptome koji su ukazivali na bolest fizičkog porekla. Kako nije reagovala na lekove, očigledno je da uzrok bolesti nije bio na fizičkom nivou.

 2. Duhovni uzrok bolesti bio je jasan kada je gospođica Madura suptilno proučila svoju bolest.

 3. Slučaj je potvrđen dramatičnim poboljšanjem Madurinih simptoma posle prisustvovanja verskim obredima.

 4. Iz prethodno navedenog slučaja je evidentno da mnoge od naših naizgled fizičkih bolesti imaju duhovni uzrok.

 5. Samo duhovno uzvišeni ljudi mogu sa sigurnošću da kažu da li je bolest izazvana duhovnim uzrokom.

 6. Dijagnoza je potvrđena jer je  došlo do oslobađanja posle primene duhovnih mera.

 7. Uzimajući u obzir značaj verskih obreda, potrudite se da  prisustvujete  njima sa duhovnom emocijom ka Bogu i iskoristite dobrobiti toga.

 8. Čak i oni bez aktivnog šestog čula (sposobnosti suptilnog opažanja) mogu na intelektualnom nivou da shvate prisustvo duhovnog uzroka u sledećim situcijama:

  • Kada je intenzitet bolesti neuobičajeno veliki

  • Kada nema poboljšanja pri medicinskom lečenju.