Koje suptilno telo preovlađuje u određenom sutpilnom regionu posle smrti?

Napomena čitaocima: Kako biste bolje razumeli ovaj članak molimo vas da pročitate – Od čega se sastoje ljudska bića?

U ovom članku objasnićemo šta se dešava sa našim suptilnim telom kako rastemo duhovno i krećemo se ka višim suptilnim regionima Univerzuma. Kada radimo duhovnu praksu krećemo se od grubog ka suptilnom. Zapravo mi tako smanjujemo vezanost za različita tela. Kako idemo ka naprednijim stanjima postojanja u višim pozitivnim regionima Univerzuma telo sa kojim se najviše poistovećujemo postaje sve više i više suptilno.

Tabela koja sledi prikazuje različita tela sa osvrtom na različite regione Univerzuma. Ona pokazuje i kako se dešava razgradnja grubljih tela kako idemo sve više i više ka pozitivnim regionima Univerzuma.

Fusnote:

1. Broj 5 se odnosi na pet aspekata vitalne energije tela.

2. Pet suptilnih čulnih organa i pet suptilnih motornih organa u vezi su sa suptilnim telom. Na nižem duhovnom nivou potrebni su nam suptilni čulni organi kako bi opazili duhovnu dimenziju. Kasnije duhovnu dimenziju opažamo kroz suptilni um i intelekt.

3. Čita je sastavljena iz podsvesnog uma i nesvesnog uma.

4. Ovaj red pokazuje koje je telo dominantno u različitim suptilnim regionima Univerzuma. Što je viši pozitivni region to je dominantno telo više suptilno ili neopipljivo.

5. Nekada se takođe osvrćemo na aspekt mentalnog tela koje je u obliku tela želja ili Vasana-deha. Ovo je aspekt uma koji sadrži sve impresije raznih želja. U regionu Zemlje, ako imamo želje, možemo ih ispuniti na fizičkom planu. Međutim, kad umremo sa nižim duhovnim nivoom naše telo želja je i dalje aktivno ali nemamo fizičko telo kako bi te želje ispunili. Ovo je razlog zašto većina naših predaka biva zarobljena u području Zemlje na ovaj ili onaj način. U prvom slučaju ostaju zarobljeni u Regionu mrtvih (Martjaloku) i nisu u mogućnosti da idu ka suptilnim regionima gde bi trebalo da idu posle smrti. Iz Regiona mrtvih ili iz Buvaloka, suptilna tela preminulih zaposedaju svoje potomke ili druge ljude sa sličnim željama kako bi iskusili svoje želje kroz njih. Potomke lakše zaposedaju zbog računa davanja i uzimanja koji potomci imaju sa svojim preminulim precima. Molimo Vas da pročitate naš članak o precima kao jednom od duhovnih uzroka problema u životu. Jedino kroz duhovnu praksu, a u skladu sa njenih šest osnovnoh principa u mogućnosti smo da prevaziđemo ovu vrstu uznemirenja.

6. Ovde pod mentalnim telom podrazumevamo aspekt uma koji se odnosu na misli koje osoba ima.

7. Ovo je poslednji trag našeg identiteta pre nego što se konačno spojimo sa Vrhovnim Božjim Principom i izgubimo sve niže oblike sebe sa kojima se poistovećujemo – kao na primer sa pet čula, umom i intelektom.

8. Kada jednom dođe do razgradnje mentalnog tela, onda dolazi do povezivanja sa Univerzalnim umom. Na isti način kada dođe do razgradnje intelektualnog tela dobijamo pristup i delamo kroz Univerzalni intelekt.

 

Ovaj članak budi u nama potrebu da radimo duhovnu praksu i dostignemo više pozitivne regione Univerzuma posle fizičke smrti.