1-SERB--generetic-types

1. Osnovni oblici duhovnog isceljivanja

Ako se odlučimo za duhovno isceljivanje, dve su osnovne metode duhovnog isceljivanja koje možemo da odaberemo. To su dve mogućnosti za sve one koji imaju probleme čiji uzrok leži u duhovnoj dimenziji.

1. Duhovna praksa: Obavljanjem duhovne prakse u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, stiče se sposobnost zaštite od negativnih energija u duhovnoj dimenziji.

2. Duhovne mere isceljivanja: Kada neko drugi ili sama osoba koja je zaposednuta obavlja neku radnju kako bi rešila određeni problem na duhovnom nivou. Dobrobit ove metode je što zaposednuta osoba jako brzo oseti olakšanje. Loša  strana je što olakšanje može biti kratkotrajno, samo koliko traje uticaj duhovne mere. Duhovne mere su: reiki, isceljivanje Pranom, korišćenje Svetog pepela (Vibuti), korišćenje Svete vode (Tirta) , izlečenje pomoću mantri, poseta isceliteljima itd.

Dok duhovna praksa ima 100% delotvornosti u prevladavanju problema u životu, duhovne mere isceljivanja koje pruža iscelitelj imaju tek 40% uspeha. Kod duhovnih mera, varijable o kojima zavisi hoće li osoba biti izlečena zavise o iscelitelju i o osobi koja se isceljuje. Kod druge metode koja se koristi kao duhovna mera isceljivanja, odlaskom kod iscelitelja, uglavnom se uklanjaju simptomi, a retko se isceli duhovni uzrok. S druge strane, redovna duhovna praksa (prva osnovna metoda) pruža mogućnost isceljenja uzroka duhovnog problema ili oslobađanje od boli koju je duhovni problem prouzrokovao.

Kliknite na link kako biste bolje razumeli o raznim duhovnim uzrocima problema u životu

2. Koja je preporučena metoda duhovnog isceljivanja?

Dijagram u nastavku će vam dati uvid u preporučene metode duhovnog isceljivanja.

2-serb-which-healing-method

Koje su prednosti i nedostaci? Duhovna praksa Samostalno Duhovni iscelitelji²
Zavisnost o drugoj osobi – iscelitelju Ne³ Ne Više
Povećanje zaštite od štetnih duhovnih uticaja poput duhova Da Da Ne
Razvijanje borbenosti Da Da Ne
Izolovanje i prevladavanje patnje prouzrokovane sudbinom? Da Ne Ne
Mogućnost da negativne energije vrše isceljivanje⁴ Ne Ne Da
Verovatnost prevare? Ne Ne Da
Efikasnost 100% 100% 40%
Duhovni rast? Ne Ne Ne
Preporuka SSRF-a 5 Jedino ako niste u mogućnosti pomoći sami sebi, kao što su deca, osobe u nesvesti i sl.

Objašnjenja (za brojeve označene crvenom bojom u prethodnom dijagramu)

1. Pod duhovnom praksom podrazumevamo univerzalnu duhovnu praksu usklađenu sa šest osnovnih principa duhovne prakse .
2. Bez obzira na metodu koju želimo da koristimo, ako neko planira da isceljuje druge, strogo se preporučuje da bude duhovno pozitivna osoba (odnosno, bez duhovnih ometanja) jer može imati direktan uticaj (fizički ili suptilni) na osobu koju isceljuje. To uključuje isceliteljske metode u kojima iscelitelj ima neposredan kontakt s osobom (fizički ili suptilni) ili metode koje to ne uključuju kao što su akupunktura, reiki itd.
3. Kada osoba počne duhovno da raste i da pomaže drugima održavanjem predavanja o Duhovnosti i da služi Boga služenjem Apsolutnoj Istini (satseva), postaje meta negativnih energija koje žele da ometaju njenu duhovnu praksu. U takvoj situaciji, duhovna praksa treba da bude nadopunjena duhovnim isceljivanjem s duhovnim isceliteljima i/ili samostalno kako bi lakše podnosili eventualna jača ometanja negativnih energija iz viših regiona.
4. Negativne energije mogu da zaposednu iscelitelje i da se pretvaraju da isceljuju kroz njih. Ovo smo detaljnije razradili u odeljku Osnovni principi kroz duhovno isceljenje.
5. Najbolje bi bilo da radimo duhovnu praksu i da je nadopunjujemo s vremena na vreme duhovnim merama koje sprovodimo sami na sebi.

Zapamtite, kao rezultat duhovne prakse, problemi s kojima se suočavamo sami nestaju bez obraćanja naše posebne pažnje na njih. S druge strane, prosečan iscelitelj usredsređen je na rešavanje svetovnih problema s malim ili nikakvim fokusom na duhovni rast svog pacijenta.