Analiza slučaja spontanog pojavljivanja ogrebotina na kompjuterskom mišu tragateljke koja dobija Božansko Znanje

Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

 

1. Uvod

Ova analiza slučaja opisuje pojavu čudnih ogrebotina na kompjuterskom mišu koji je koristila gđa Anđeli Gadgil. Gđa Anđeli Gadgil je tragateljka koja prima Božansko znanje.

2. Proces i značaj dobijanja Božanskog znanja

SERB-Anjali-Gadgil

Prema definiciji Duhovno istraživanje znači dobijanje Znanja od Boga. Određen broj tragalaca SSRF-a ima sposobnost da prima znanje od Boga i tako sprovede duhovno istraživanje. Svi ovi tragaoci rade duhovnu praksu prema savetima Njegove Svetosti Dr. Đajant Atavlea.

Od 2003. godine, štampano je na desetine hiljada strana u A4 formatu sa Božanskim znanjem o raznim temama koje su dobili ovi tragaoci. Između ostalog, njihova satseva primanja Božanskog znanja je pomogla da se brojne teme na SSRF internet stranici istraže i objave.

Gđa Anđeli Gadgil je jedan od tragalaca koji dobija Božansko znanje. Ovaj proces se dešava na sledeći način: Ona sedne za kompjuter, pomoli se a zatim počinje tok Božanskog znanja i ona unosi informacije u kompjuter. Zbog svega toga, njen laptop i miš su važna sredstva za služenje Bogu.

3. Iskustvo

Jedno popodne 2006. godine, dok je primala Božansko znanje, gospođa Gadgil je primetila ogrebotine na svom kompjuterskom mišu. Za ovo nije postojao nikakav očigledan razlog. Bila je sigurna da je njen miš ostavljen na sigurno i vodila je računa o njemu. Pored miša nije bilo nikakvih predmeta koji bi mogli da naprave ogrebotine, niti ga je ko drugi koristio, a ipak je bio izgreban sa svih strana.

Gđa Gadgil u tom momentu nije ništa osetila, ali se kasnije setila da je prethodnih dana toliko bila fokusirana na satsevu, da nije obratila pažnju na teškoću i ukočenost koju je osećala na fizičkom nivou. Takođe, bolele su je oči i osećala je pritisak u glavi, ali je nastavila da kuca Božansko znanje koje je tih dana primala.

Napomena Duhovno istraživačkog tima: Negativne energije pokušavaju da u procesu dobijanja Božanskog znanja prave maksimalan broj prepreka. Zbog takvih prepreka, tragaoci koji su uključeni u ovu satsevu konstantno osećaju razna ometanja manje ili veće jačine. Kao deo svoje duhovne prakse a i za dobrobit društva, oni trpe ova ometanja i nastavljaju satsevu dobijanja Božanskog znanja.

4. Suptilna analiza

Budući da ima razvijeno šesto čulo, gđa Gadgil je spoznala da je negativna energija napravila ogrebotine na njenom kompjuterkom mišu. Namera je bila da se omete proces primanja Božanskog znanja i da se njoj naprave ometanja.

Napomena Duhovno istraživačkog tima: Kada negativne energije ometaju osobu, često naprave crni omotač oko uma i intelekta te osobe. Zbog tog crnog omotača, osoba ne može da utvrdi pravi uzrok ometanja (kao što je bol u telu, blokada toka misli, zbunjenost, itd.) koji oseća. Ovo je sputava da odmah preduzme mere duhovnog isceljenja, a produžava efekat ometanja. Stoga, brzina, intenzitet ili efikasnost njegove svakodnevne aktivnosti i duhovne prakse može da se uspori, pa je osoba na gubitku.