serb-about-spiritual-research

U ovom delu, detaljno smo objasnili koncepte duhovnog istraživanja.

Jednostavno rečeno, duhovno istraživanje je istraživanje duhovne dimenzije ili duhovne realnosti pomoću razvijenog šestog čula (ESP). Duhovna dimenzija ne može da se oseti pomoću naših pet čula, uma i intelekta. Ona obuhvata svetove Raja,Pakla, anđela, utvara, aura, duhova, itd.

Izvor znanja na ovoj web stranici su Univerzalni Um i Intelekt, koji su u stvari Božji Um i Intelekt. Ovo znanje je dobijeno kroz medijum visoko razvijenog šestog čula.

Podelili smo ovu oblast na tri dela kako bismo što bolje objasnili koncept duhovnog istraživanja:

  1. Ciljevi duhovnog istraživanja
  2. Principi duhovnog istraživanja
  3. Metodologija duhovnog istraživanja