Duhovno iskustvo gospodina Oritra Malika

1. Bog brine o meni gde god da sam

Duhovno iskustvo gospodina Oritra MalikaOd leta 2014. godine moja supruga i ja smo stalni tragaoci (sa punim radnim vremenom) u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Ašramu Goi, Indija. U martu 2016. godine trebali smo da se vratimo u Kanadu i SAD da se pobrinemo za vize. Pre odlaska imali smo priliku da se susretnemo sa Njegovom Svetosti Dr Atavleom na nekoliko minuta. Nikada neću zaboraviti izraz koji je tada imao na licu. Bio je to izraz najviše pažnje i brižnosti, kao da smo Njegova vlastita deca. U stvari, taj izraz odavao je puno više od toga.

Očekivali smo da ćemo izbivati iz Indije nekoliko meseci. No, dok smo bili u Kanadi, shvatili smo da zbog nekih neočekivanih okolinosti moramo ostati duže. Kako sam ja napustio svetovni život i prešao živeti u Ašram, imao sam vrlo malo ušteđevine, pa sam u početku bio pod stresom. Pitao sam se kako ćemo izaći na kraj sa svim troškovima. Moja zabrinutost je ipak uskoro nestala, jer smo boravili kod sadaka i oni su brinuli o nama kao što to bude i u Ašramu. Moji roditelji su nam takođe pomogli u svemu što nam je trebalo. Zahvaljujući njihovoj brizi mogao sam nastaviti stalnu duhovnu praksu. Kasnije sam potražio i povremeno zaposlenje i upravo kada sam ga trebao dobiti, posao koji smo trebali završiti bio je gotov i mogli smo putovati nazad u Ašram u Goi.

Gledajući unatrag na to razdoblje od osam meseci, počeo sam da shvatam da kada se tragaoc jednom iskreno opredeli za stalnu duhovnu prasku, Guru princip vodi brigu o svim njegovim potrebama. Kroz ovaj događaj iz našeg života naučili smo kako predati Bogu sve naše potrebe i imati prihvatanje raznih situacija s kojima se suočavamo. Celi taj događaj povećao je moju veru u Njegovu Svetost Dr Atavlea, jer sam osećao kako je Njegova odluka da nama bude dobro u svetu bila aktivna od trenutka kada sam vidio Njegov izraz lica. To je bila rešenost koja je razdoblje od osam meseci učinila prilikom da produbim svoju duhovnu praksu.

Napomena urednika: Vrlo često gledamo na duhovnu praksu jednostrano, kao npr. pojanje, pohađanje Satsanga ili obavljanje Satseve. No, ponekad nam Guru daje životne situacije koje testiraju našu veru i predavanje, te proverava sve što smo naučili na intelektualnom nivou o Duhovnosti. Takve situacije produbljuju duhovnu praksu tragaoca i odlučuju o njegovom bržem duhovnom napretku.

2.Osećaj da je Njegova Svetost Dr Atavle potvrdio moje unutrašnje iskustvo zahvalnosti prema Njemu

U januaru 2017. godine pohađao sam duhovnu radionicu u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci i Ašramu u Goi, u Indiji. Jednog jutra, za vreme radionice, prisećao sam se Njegove Svetosti Dr Atavlea i svega što je On učinio za tragaoce kako bi olakšao našu duhovnu prasku i omogućio nam da najbolje iskoristimo naše vreme na Zemlji. Sećam se da sam osećao veliku zahvalnost i duhovnu emociju jer sam potpuno uronio u misli o Njemu.

Te večeri svi tragaoci koji su pohađali radionicu imali su priliku da se susretnu sa  Njegovom Svetosti Dr Atavleom. Iako je bilo prisutno mnogo tragaoca, kada je ušao u sobu, zastao je, nasmešio se i pitao za mene. Na kraju susreta, kada je izlazio iz sobe, učinio je isto.

Iako to nisam s nikim podelio, osećao sam da Njegova Svetost Dr Atavle zna za moje iskustvo od tog jutra kroz suptilno znanje i da ga je zaustavljanjem potvrdio.