Duhovno iskustvo gospodina Vladimira Ćirkovića

1. Njegova Svetost Dr. Atavle razume misli tragaoca

Duhovno iskustvo gospodina Vladimira Ćirkovića

Često, kad bih imao priliku da prisustvujem Satsangu Njegove Svetosti Dr. Atavle-a, iskusio bih stanje bez misli u svom umu, propraćeno osećajem smirenosti. Želeo sam  da Mu izrazim zahvalnost što je inspirisao celu moju porodicu da započne duhovnu praksu, što mi je dao priliku da praktikujem Duhovnost puno vreme, kao i za razvijanje vere iznutra da će Bog brinuti o nama. Ali, zbog stanja mog uma bez misli, nisam mogao da izrazim taj osećaj zahvalnosti rečima kao što su uradili ostali tragaoci.

Kada bi se to dogodilo, molio bih se u sebi ,” Želeo bih da razgovaram  sa Tobom, ali ne mogu da nađem reči. Ako to treba, molim Te samo Ti mi nešto reci. Ako i ne, zahvalan sam već   na samom prisustvu, Tvom Božanskom satsangu”.

Svaki put kad sam se tako molio, Njegova Svetost Dr. Atavle bi se okrenuo prema meni i pitao,”Vladimire  da  li imaš nešto da kažeš?”

Tog trenutka osećao sam duhovnu emociju i Blaženstvo, shvatajući da nas On čuje i ako to ne govorimo rečima.