Duhovno iskustvo gospođe Dragane Kislovski

1. Duhovno iskustvo uz prvi video sa Njegovom Svetosti Dr Atavleom

Duhovno iskustvo gospođe Dragane KislovskiMoja ćerka, zet I ja smo planirali 1999. godine po prvi put da posetimo Njegovu Svetost Dr Atavlea, u Goi, Indija. U to vreme živela sam u SAD-u i pre puta posetila sam Šilpu Kudtarkar, tragateljku u SAD-u koja je takođe radila duhovnu praksu prema savetima Njegove Svetosti Dr Atavlea. Dok sam bila kod nje, Šilpa mi je pokazala video sa Njegovom Svetosti Dr Atavleom. Kada sam Ga ugledala na ekranu, počela sam plakati, jer se probudila moja duhovna emocija. Kroz sledećih nekoliko sati takođe sam iskusila svih osam oblika duhovne emocije. Tog trenutka u sebi sam znala da me je Bog blagoslovio dovevši me Guruu (naprednom duhovnom učitelju) za kojim sam žudela.

2. Bezuslovna ljubav Njegove Svetosti Dr Atavlea

Uz neizmernu Božju milost, 24. decembra 1999. godine srela sam Njegovu Svetost Dr Atavlea u Goi, Indija. To je iskustvo koje tragaoc zauvek pamti. Na prvom susretu, On je uradio suptilno očitanje mojih duhovnih odlika koje su bile izraženi u postocima.

Suptilno očitanje uključuje parametre poput koliko sam imala duhovne emocije, imam li ili ne duhovna ometanja, kolika je moja žudnja za Bogom, te koliki je moj ego. Bila sam opsednuta očitanjem, jer mi je pokazalo da trebam preći još dugi put. To mi je bio šok i trebalo mi je neko vreme da se oporavim. Osećala sam kako nisam dobar učenik Duhovnosti i pitala se zavređujem li takvog Gurua.

No, te iste večeri Njegova Svetost Dr Atavle mi se pridružio za večerom. Prišao mi je vrlo tiho. Nisam Ga bila svesna dok nije seo za sto preko puta mene. Nikada neću zaboraviti pogled koji sam videla u Njegovim očima i to će biti u mom srcu celi moj život. Bio je topao pogled pun bezuslovne ljubavi i nežnosti, uvijeno zajedno. Tog trenutka Bog mi je dao da vidim kako izgleda bezuslovna ljubav, a to je nešto što nisam videla ni kod jedne osobe. Nisam mogla a da ne pomislim kako sam samo pre par sati mislila da nisam dobar učenik, ali Guru to ne misli ni o jednom  Svom učeniku. U stvari, On je svetionik ljubavi i ohrabrenja kako pomoći učeniku da učini sledeći korak na svom duhovnom putovanju.

Napomena urednika: Iako ponekad izgleda kako Guru prekori tragaoca, to je uvek u mislima za njegovo ili njeno dobro. Duhovna ljubav Sveca visokog nivoa je uistinu bezuslovna i ne može se uporediti ni sa jednom svetovnom ljubavlju.