Duhovna iskustva Njene Svetosti Joje Vale

1. Iskustvo povećane sposobnosti i energije

Duhovna iskustva Njene Svetosti Joje Vale

Moj suprug (Njegova Svetost Sirijak Vale) i ja smo sledećeg dana putovali iz Ašrama u Goi za Francusku. Pre odlaska trebali smo da završimo jednu hitnu satsevu i radili smo do kasno u noć. Njegova Svetost Dr. Atavle video je da radimo i rekao da dođemo u Njegovu sobu kada se budemo osećali umorno. Oko četiri sata ujutro počeli smo da osećamo umor pa smo otišli u Njegovu sobu. Njegova Svetost Dr Atavle bio je još uvek budan i pisao temu za Sveti tekst. Stao je sa radom i posvetio nam punu pažnju. Pričao nam je o Duhovnosti i rekao da provedemo različite duhovne eksperimente.  Izgubili smo pojam o vremenu i dva sata koja smo proveli sa Njim bila su kao 30 minuta. Iako je bilo šest sati ujutro, osećali smo se sveže i puni energije.

Tada nam je Njegova Svetost Dr Atavle rekao da prođemo oko Ašrama i vidimo kako se osećamo. Kako smo hodali odjednom smo  počeli da osećamo da nam energija ulazi kroz prste. Osećali smo snažno peckanje. Takođe smo osećali kao da lebdimo u vazduhu dok hodamo i svi predmeti oko nas takođe su lebdeli u vazduhu. Osećala sam Božansku energiju svuda oko nas i u svim predmetima. Imala sam čudesno i ponizno iskustvo da je Bog u celoj živoj i neživoj kreaciji.

U sedam sati seli smo u auto i napustili Ašram. Ubrzo posle toga oboje smo  zaspali. Kasnije smo shvatili kako nam je Bog dao potrebnu energiju te noći da završimo satsevu i da pre odlaska dobijemo dobrobit od satsanga sa Njegovom Svetosti Dr. Atavleom.

Napomena urednika : Kada se tragaoci iskreno trude da rade satsevu, obično iskuse sposobnost koju im daje Bog i koja je daleko veća od njihove trenutne sposobnosti. Na sličan način Guru princip može da da tragaocu viši nivo svesnosti, da mu poveća veru i da nasluti  kako izgleda biti na duhovno višem nivou.

2. Bog prepoznaje predavanje tragaoca kroz Njegovu Svetost Dr Atavlea

Zaustavila sam se da se pomolim dok radim satsevu crtanja suptilnih slika u Ašramu u Goi. Turdila sam se da predam um i intelekt kroz molitve da bi se satseva uradila sa koncentracijom i prema Božjoj želji. Tokom molitve ušla sam u stanje duhovne emocije  i tada sam osećala kao da ne postojim. Kada sam otvorila oči posle molitve, iznenadila sam se videvši činijicu oraščića na stolu ispred sebe. Moj suprug (Njegova Svetost Sirijak Vale) i još jedan tragaoc su sedili pokraj mene smešeći se mom izrazu lica i počeli su da se smeju. Objasnili su mi kako su oraščići dospeli ispred mene. Rekli su da je Njegova Svetost Dr. Atavle došao upravo kada sam se molila i stavio činijicu oraščića na sto. Bila sam zapanjena jer nisam osetila da je neko došao blizu ili da je činiju stavio na sto ispred mene. Shvatila sam da sam kroz molitvu toliko bila utonula u stanje duhovne emocije i predavanja, da sam izgubila svest o okolini. Osećala sam da je Bog bio zadovoljan jer sam se trudila da predam ego da ja radim satsevu Njemu i On je stavio činijicu oraščića ispred mene kroz Njegovu Svetost Dr. Atavlea.

Napomena urednika : Postoji izreka “gde je duhovana emocija, tu je Bog”. Kada tragaoc može da iskusi duhovnu emociju, moguć je brzi duhovni napredak.