Duhovna iskustva Gospođe Marije Kristine Santa Kruz

1. Dobijanje inspiracije iz duhovnih smernica Njegove Svetosti Dr Atavlea

U februaru 2017. godine po prvi put sam srela Njegovu Svetost Dr Atavlea i to je bilo iskustvo koje menja život. Mogla sam da osetim snažnu energiju kojom je zračio dok je govorio.

Osećala se lepota u načinu na koji je davao smernice, a Njegove reči su bile duboke i pune duhovne mudrosti. I tada je izgovorio reči koje su me inspirisale: ” Stvarni svet je duhovni svet i veći je od onoga što možemo da razumemo. Hajde da postavimo ciljeve da duhovno napredujemo.”

Tokom satsanga osetila sam zaštitni omotač oko svoje glave, sve misli su potpuno  nestale i doživela sam duhovnu emociju. Ovo stanje je potrajalo nekoliko časova nakon susreta sa Njim.

Zahvalna sam Bogu za ovaj satsang sa Njegovom Svetosti Dr Atavleom i na Njegovim Božanskim savetima. Molim se da mi Njegove smernice pomognu da svakim danom postajem bolja i napredujem na svom duhovnom putu.

Napomena urednika: Kada Svetac ili Guru višeg duhovnog nivoa kao što je Njegova Svetost  Dr Atavle daje duhovne savete u Njihovom govoru postoji visoki nivo Božanske svesnosti (Čaitanije).

To je zbog toga što su Gurui u praksi iskusili rezultate smernica koje se daju. Takođe, zahvaljujući duhovnom nivou Gurua koji su iznad 70%, oni su u mogućnosti da pristupe Univerzalnom umu, tako da postoji tok Božanske svesnosti koji ide od Boga onima koji slušaju Njihov govor. Ova Božanska svesnost  pozitivno utiče na slušaoce i oni mogu da osete nešto jedinstveno u Njihovom govoru. Izgovorene reči Gurua upijene su u podsvest slušalaca.

Ovo je u suprotnosti sa inspirativnim govornicima koji mogu zadiviti publiku na psihološkom nivou, ali nemaju Božansku svesnost u svom govoru. Kao rezultat, njihovo slušanje nema za posledicu trajnu promenu u životima slušalaca.