Duhovna iskustva gospodina Devanga Gadoje

1. Doživljavanje sveprisutnosti Guru principa

Duhovna iskustva gospodina Devanga Gadoje

Moja supruga Rišita i ja smo se 2003. godine preselili iz Indije u Kanadu. Pre nego što smo otišli ukazala nam se prilika da imamo satsang sa Njegovom Svetosti Dr Atavleom. Tokom satsanga nas je uveravao kako viza i pasoš za dolazak u Kanadu Njemu nisu potrebni, pošto je On uvek sa nama u formi neispoljenog Guru principa.

U početku nas je pratio osećaj neizvesnosti, naročito u pogledu toga gde ćemo živeti i kako ćemo naći posao. Uprkos ovim neizvesnostima uspeli smo da ostanemo smireni zahvaljujući našoj duhovnoj  praksi, mada je neka briga ostala. Međutim, naše brige su se uskoro smanjile. Već prvog dana nakon sletanja smo lako pronašli stan sa niskom zakupninom. Iznenađujuće, stanodavac je tražio minimalnu dokumentaciju i veoma blage uslove.Tragalac Rađal, koji je bio tamo, pomagao nam je u ovom prelaznom periodu oko smeštaja u Kanadi. Takođe, Rišita je odmah našla posao.

Oboje smo osećali da je sve ovo bila potvrda onoga što je Njegova Svetost Dr Atavle podelio sa nama tokom satsanga koji smo imali sa Njim. Oboje smo iskusili kako je Guru princip uvek i svuda prisutan kod tragalaca.

Napomena urednika: Kada su tragaoci izuzetno posvećeni Duhovnosti i imaju potencijal za duhovni rast, Guru princip ih može podržati u rešavanju njihovih svetovnih potreba kako bi svoje vreme i energiju mogli više da usredsrede na duhovnu praksu.

Doživljavanje sveznalaštva Guru principa

Tokom jedne od godišnjih radionica u Centru za duhovno istraživanje i Ašramu u Goi, u Indiji, čuo sam o osobinama jednog Sveca iz naše organizacije. Jedna od Njegovih osobina je bila da se zahvaljujući svom niskom egu izdigne iznad sopstvenog individualnog postojanja. Iskreno sam želeo da steknem slične kvalitete te sam se molio Njegovoj Svetosti Dr Atavleu da me učini nevidljivim kako bih se i ja izdigao iznad svog sopstvenog postojanja. Kasnije, Njegova Svetost Dr Atavle se susreo sa svim tragaocima koji su prisustvovali radionici. Kao učesnik, ja sam prisustvovao ovakvim satsanzima  na prethodnim radionicama. Ovoga puta, kada sam otišao da prisustvujem satsangu, jedan od tragalaca mi je rekao da postoji satseva koju treba da uradim van sale za satsang. Po završetku satseve, videvši da nema slobodnih mesta u sali, morao sam da čekam napolju, s vremena na vreme letimično gledajući u salu. Pošto se satsang snimao, tragaoci zaduženi za snimanje su bili ovim ometani i tražili su da sednem iza kamere, tako da se ne mogu videti. Na kraju satsanga, kada je Njegova Svetost Dr Atavle odlazio, video me je, dodirnuo mi ruku i pitao:”Pa, da li si uživao u ovome?” Tog momenta doživeo sam potpuni unutrašnji mir i postao introspektivan. Ovo je za mene bilo veoma snažno duhovno iskustvo i osećam da je pokazalo kako Guru princip čuje baš svaku želju Njegovih tragalaca.

Napomena urednika: Guru princip je svestan svega što se dešava u umu tragalaca i šta je potrebno za njihov duhovni napredak. Pošto je Njegova Svetost Dr Atavle svetac najvišeg ranga, Guru princip radi kroz njega kako bi ohrabrio i podržao tragaoce u njihovoj duhovnoj praksi.