Kako je moguće da neprekidno pojemo dok radimo bilo koju aktivnost?

Često nam postavljaju pitanja kao na primer, ‘Da li je moguće pojati sve vreme? Šta se dešava ako pričamo ili radimo nešto što zahteva upotrebu intelekta? Da li je i tada moguće pojati?’

Odgovor je, ‘da’. Ipak, ovaj nivo pojanja se dešava u kasnijem stadijumu duhovnog puta kada je centar pojanja duboko usađen u naš podsvesni um. Hajde da zajedno razumemo kako je moguće neprekidno pojati.

Uobičajeno je da svako od nas može istovremeno da se fokusira na osam stvari. Ovih osam tačaka koje istovremeno opažamo doživljavamo kroz pet čulnih organa 1. uši, 2. koža, 3. oči, 4. jezik i 5. nos (koji su poznatiji kao pet spoljnih čulnih organa), 6. te kroz svesni um, 7. podsvesni um i 8. intelekt (ova poslednja tri su unutrašnji čulni organi).

Detaljnije o ovome možete da pogledate u člancima:

Hajde da ovo detaljnije razumemo iz sledećeg primera devojke koja prelazi ulicu na veoma prometnom mestu. Pogledajmo kako svaka od njenih osam tačaka opažanja istovremeno obavlja svoju odgovarajuću funkciju. Opisali smo unutrašnje čulne organe, kao na primer, um i intelekt kao auru oko tela devojke. Primetićete da um i intelekt nisu predstavljeni kao fizički organi kakav je na primer mozak, oni su zapravo suptilni, nematerijalni i šire se oko nas.

Dok razmišlja o prelasku ulice ona je prosto bombardovana raznim nadražajima koje istovremeno mora i da opaža kroz svojih pet spoljnih čulnih organa. Ona istovremeno posmatra saobraćaj oko sebe , sluša zvuk vozila, postaje svesna nekih mirisa sa ulice ili je neko slučajno gurnuo i oseća slatki ukus u ustima – i sve to u isto vreme.

I dok su njeni spoljašnji čulni organi u funkciji, kroz svoje unutrašnje čulne organe (bela aura oko tela) ona razmišlja o prelasku ulice, intelektom donosi odluku da pređe i istovremeno se priseća još nekih radnji koje će da uradi.

Svi mi smo doživeli ovo više puta u raznim situacijama u životu.

Sada uzmimo u obzir situaciju u kojoj devojka više godina radi duhovnu praksu pojanja Božjeg imena. U ovom slučaju, pored prethodno pomenutih osam tačaka koje opaža, njen um takođe poje čak iako ona nije svesna toga svo vreme.

Možda će pojašnjenje koje sledi bolje objasniti kako je sve ovo moguće:

  • Svaka osoba poseduje sposobnost da opaža osam stvari istovremeno. Obzirom da svaki organ obavlja svoju funkciju, čak i kada čitamo važan dokument samo su oči i intelekt u funkciji, dok um može da radi pojanje. Isto je i kada pričamo, usta i intelekt su zaposleni dok um može slobodno da poje.
  • Ipak, kada se jednom uspostavi centar pojanja u podsvesnom umu, pojanje se dešava bez obzira na aktivnost. Ovo se dešava kada tragalac dostigne duhovni nivo od 50%. Ovaj tip pojanja nije verbalan i ustvari je vrsta Blaženstva koju doživljavamo dok dišemo ili pojemo Božje Ime. U ovom stadijumu znaci koju su primetni spolja su da su misli i fokus osobe više na duhovnom napretku nego na svetovnim stvarima. Kada jednom dostignemo ovaj stadijum, pojanje se dešava čak i u snu, tj. dešava se konstantno 24 časa.Osoba ne samo što ne čini nikakve svesne napore da poje, već većinu vremena nije ni svesna da se pojanje dešava.

Dok ne dostignemo ovaj stadijum, pojanje se dešava svesnim trudom. U ovom slučaju pojanje se dešava samo kada je osoba svesna da poje. Osoba na ovom nivou neće biti u mogućnosti da poje dok radi neku intelektualnu aktivnost obzirom da podsvesni um nije sposoban da nastavi pojanje kada prestane svesno pojanje uz trud.