Materijalizacija duhova u elementu Apsolutnog Vazduha


Prethodni crtež zasnovan na duhovnom znanju  prikazuje kako se vidi duh (negativna energija), koji se materijalizuje prevashodno u elementu Apsolutnog Vazduha, kada se gleda putem medijuma visoko razvijenog šestog čula. Njegova upečatljiva karakteristika je da teče u svim pravcima. Negativne energije višeg reda (Mantrici)  se pojavljuju u elementu Apsolutnog Vazduha kada se materijalizuju kao nespecifičan oblik (npr. ljudski oblik).