Uporedna studija kada visak koriste tragaoci koji nemaju i tragaoci koji imaju ometanja negativnih energija

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Kod istraživačke studije: PEN-01

1. Uvod

Većini će verovatno biti poznato da se visak ponekad koristi za davanje  odgovora na pitanja o tome gde se nalaze podzemne vode ili minerali, o odnosima među ljudima, ulaganjima, autentičnosti različitih stvari pa čak i o budućnosti. Tačnost odgovora, međutim, zavisi od brojnih stvari. U ovoj studiji smo testirali – da li prisustvo ili odsustvo ometanja od negativnih energija kod osobe koja koristi visak utiče na tačnost odgovora.

Da biste bolje razumeli ovaj eksperiment molimo vas da pročitate naš članak Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci uz korišćenje viska.

2. Metodologija eksperimenta

Na početku smo zamolili tragateljku sa razvijenim šestim čulom iz našeg odeljenja za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, gđu Anđeli Gadgil, da uradi suptilnu analizu zasnovanu na znanju duhovne dimenzije o objektu koji ćemo ispitivati viskom u eksperimentu i da zapiše svoje nalaze. Na ovaj način smo dobili početno duhovno očitavanje objekta sa kojim smo kasnije mogli da uporedimo rezultate eksperimenta.

Onda smo je zamolili da objekat stavi u koverat, da ga zapečati i da nam ga preda za eksperiment. Niko od učesnika eksperimenta nije znao šta je sadržaj zatvorene koverte. Na površini koverte smo nacrtali koncentrične krugove međusobno udaljene 5.08 cm (2 inča) kako bismo olakšali očitavanje veličine krugova koje je visak pravio.

 

pendulum-board-markings

Onda smo zamolili gđu Gadgil da uradi suptilnu analizu zasnovanu na  znanja duhovne dimenzije  dva subjekta koji su učestvovali u eksperimentu. Ona nam je saopštila da prvi subjekat, gđa Lola nema ometanja od negativne energije dok ih drugi subjekat, gđa Elizabeta, ima. Gđa Gadgil je prisustvovala celom eksperimentu i radila je suptilne analize različitih značajnih događaja koji su pratili njegov tok. Zamolili smo zatim našeg prvog subjekta gđu Lolu, da počne da koristi visak iznad zatvorene koverte tako što će ga staviti na visinu od 1-2 inča iznad koverte. Zamolili smo je da stabilizuje svoju ruku tako što će je osloniti na svoju presavijenu nogu.

Zapisali smo očitavanja.

Onda smo zamolili drugog subjekta, gđu Elizabetu, da ponovi eksperiment korišćenja viska iznad iste zatvorene koverte koristeći isti visak. Zadržana je ista visina viska iznad koverte i ruka je stabilizovana na isti način.

Zapisali smo očitavanja. Gđa Elizabet je ispričala i kakva je iskustva imala dok je koristila visak.

3. Zapažanja

3.1 Kada je gđa Lola koristila visak

 

Pravac kretanja viska Prečnik kretanja viska
U pravcu kazaljke na satu 41 cm

3.2 Kada je gđa Elizabeta koristila visak

Pravac kretanja viska Prečnik kretanja viska
Suprotno smeru kazaljke na satu 0.5 cm

Subjektivni doživljaj gđe Elizabete: Kada je pred mene postavljena zatvorena koverta, učinilo mi se kako se iz mog tela oslobađa negativna energija. Želela sam da se odmaknem od koverte. Počela sam da osećam iscrpljenost. Kako sam nastavila da držim visak počela sam da osećam kako mi iz koverte dolazi neka pozitivnost. Onda sam osetila da iz nje primam dobru energiju i bilo mi je bolje.

4. Suptilna analiza zasnovana na znanju duhovne dimenzije koje je primila tragateljka iz Odeljenja za znanje duhovne dimenzije

Kako su mesto, vreme i objekat nad kojim je korišćen visak, kao i sam visak bili isti, očekivana su ista, ili bar slična očitavanja. Međutim, dobili smo kontradiktorna očitavanja. Kako na fizičkom nivou nije bilo očiglednog objašnjenja, zamolili smo gđu Anđeli Gadgil da nam na osnovu suptilne analize koju je radila tokom eksperimenta, objasni šta se zapravo dešavalo u suptilnoj dimenziji. Ona nam je objasnila suptilne razloge koji su doveli do ovakvih očitavanja.

4.1 Vrste vibracija iz objekta

Gđa Gadgil je objasnila da je objekat u zatvorenoj koverti emitovao snažne pozitivne vibracije. Onda smo otvorili koverat i videli da je u njemu slika Božanstva Šri Krišne.

Šri Krišna je hinduističko Božanstvo. Božanstva su oblik Božjeg Principa i njihov vizuelni oblik emituje snažne pozitivne vibracije. Ovo  naročito važi ako je Božanstvo prikazano tako da u značajnoj meri odražava njegov stvarni oblik. Slika Šri Krišne koja je korišćena u ovom eksperimentu je jedan takav primer.

4.2 Značaj pravca u kome se okreće visak

Gđa Gadgil je objasnila da kretanje viska u pravcu kazaljke na satu ukazuje na to da objekat koji ispitujemo viskom emituje pozitivnost dok suprotan pravac kretanja ukazuje na negativnost. Objekat je emitovao snažne pozitivne vibracije. Zato je očitavanje gđe Lole bile u skladu sa pozitivnom prirodom objekta dok je očitavanje gđe Elizabet bilo upravo suprotno.

4.3 Razlog zbog koga se visak okretao suprotno kretanju kazaljki na satu kada ga je koristila gđa Elizabeta

Gđa Gadgil nam je objasnila da se negativna energija u osobi koja ima ometanja od negativne energije, a koristi visak, bori sa slikom Božanstva koja emituje pozitivne vibracije. Bori se tako što emituje negativne vibracije u pravcu slike. Zato se visak, kada ga je koristila gđa Elizabeta, kretao suprotno kretanju kazaljke na satu.

4.4 Razlozi za različita subjektivna iskustva gđe Elizabete

  • Kada je pred mene stavljena zatvorena koverta, učinilo mi se kako se iz mog tela oslobađa negativna energija. – Kada se gđa Elizabeta približila slici Šri Krišne da izvede eksperiment sa viskom, snažna negativna energija iz Pakla (Mantrik) je počeo da se bori sa pozitivnošću koja je zračila iz slike tako što je emitovao negativnu energiju. U tom trenutku je prevladala svest Mantrika, a njena svest se povukla u pozadinu. Mantrik je emitovao negativnu energiju, a ona je osećala kao da je oslobađa njeno telo.
  • Želela sam da se odmaknem od koverte. – Zapravo je Mantrik u gđi Elizabeti želeo da se pomeri od pozitivnosti koja je zračila iz slike. Mantrik nije mogao da podnese pozitivnost koja je izlazila iz slike i kako je u toj borbi gubio svoju crnu energiju, želeo je da se odmakne i tako zaštiti od daljeg gubitka crne energije.
  • Počela sam da osećam iscrpljenost.- Kako se bitka nastavljala tako je crna energija Mantrika bivala sve manja i on se osećao iscrpljeno. Gđa Elizabeta je njegovo osećanje iscrpljenosti doživela kao svoje.
  • Kako sam nastavila da držim visak počela sam da osećam kako mi iz koverte dolazi neka pozitivnost. – Zahvaljujući kontinuiranom kontaktu koji je gđa Elizabeta imala sa slikom Šri Krišne putem viska, crna energija Mantrika je u toku bitke bivala sve manja i manja. Zato se omotač od crne energije koji je bio oko nje smanjio i ona je do određene mere mogla da opaža pozitivnost koja je izlazila iz koverte.
  • Onda sam osetila da iz nje primam dobru energiju i bilo mi je bolje. – Kada se omotač od crne energije oko gđe Elizabete značajno smanjio, Mantrik je bio izložen pozitivnoj energiji. Da bi se zaštitio od napada pozitivne energije iz slike, on se povukao i na površinu je izbila njena svest. Tada je jasnije mogla da opaža pozitivnu energiju koja je izlazila iz slike Šri Krišne.  Kada je primila pozitivnu energiju iz slike, gđa Elizabeta se osećala bolje.

5. Zaključak

Verovatnoća tačnih očitavanja pomoću viska je veća kada osoba koja koristi visak nema ometanja od negativnih energija. Zato je stanje osobe koja koristi visak, u odnosu na to da li ima ili nema ometanja od negativnih energija, jedan od ključnih faktora u određivanju tačnosti očitavanja koja dobijamo korišćenjem viska.

 

6. Najvažnija učenja iz ovog eksperimenta

6.1 Koliko je važno da osoba koja koristi visak nema ometanja od negativnih energija

U slučaju da osoba koja koristi visak ima ometanja od negativnih energija, velika je verovatnoća da će negativni entitet koji vrši ometanja da se umeša u proces očitavanja pomoću viska i da utiče na očitavanja. Zato ako želimo da dobijemo pouzdanu informaciju iz procesa očitavanja pomoću viska, važno je da osoba koja koristi visak nema ometanja od negativnih energija.

6.2 Značaj sposobnosti suptilne analize

Pomoću pet čula, uma i intelekta ne možemo utvrditi da li osoba koja koristi visak ima ometanja od negativnih energija. To se može utvrditi samo pomoću suptilne analize i korišćenja znanja duhovne dimenzije.

6.3 Značaj duhovne prakse

  • Obavljanje duhovne prakse prema šest principa duhovne prakse  pomaže nam u razvijanju šestog čula i sposobnosti suptilne analize korišćenjem suptilnog znanja. Samo tada možemo sami da odlučimo da li je osoba koja koristi visak pod uticajem negativnih energija. Ako tragalac koji obavlja duhovnu praksu razvije veru, čak i ako nema razvijeno šesto čulo, Bog će ga odvesti do odgovarajuće osobe koja radi sa viskom.
  • Iz ugla osoba koje rade očitavanja viskom, obavljanje duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse će povećati tačnost njihovih očitavanja. Pored toga, dobiće i nešto zaštite od objekata /osoba/ mesta koje emituju negativnu energiju, a sa kojima se mogu susresti tokom procesa korišćenja viska.

6.4 Značaj slike Šri Krišne kao sredstva za duhovno isceljivanje

Ovaj eksperiment je otkrio da se pozitivna energija u slici Šri Krišne borila sa negativnom energijom Mantrika koji prouzrokuje ometanja gđe Elizabete, čime je smanjena njegova crna energija. Većina problema u našim životima, od raznih fizičkih i psiholoških bolesti do bračnih i finansijskih problema, nastaje zbog crne energije negativnih energija. Zato je kontakt sa slikama Božanstava kao što je Šri Krišna, koje smanjuju crnu energiju Mantrika,  dobra mera duhovnog isceljivanja. Stalnim nošenjem takve slike Božanstva u svom novčaniku ili medaljonu i slično, možemo osigurati stalnu dobrobit duhovnog isceljivanja. Dobrobit se višestruko uvećava ako imamo veru u sredstvo isceljivanja.

Naše odeljenje za znanje duhovne dimenzije je sprovelo suptilnu analizu očitavanja svih eksperimenata. Njihova suptilna analiza je pokazala da dva ista očitavanja sa nekom opremom mogu imati dijametralno suprotne razloge. Moderna nauka, međutim, tumači slična očitavanja kao istinita, a kao što smo ovde videli, to i ne mora biti tako. Iz ove perspektive, odeljenje za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je objasnilo ograničenja naučne opreme u istraživanjima i njihovu ulogu u svakodnevnom životu gde se koriste kao oprema za dijagnostiku. Pročitajte više o ovome u našem članku „Komentar o ograničenjima moderne opreme koja se koristi u istraživačkim studijama“.