Kako primiti maksimalnu dobrobit od Gurupournime

Svaki tragalac je možda u nekom trenutku iskusio Boga koji ih je vodio u njihovom duhovnom putu. Ovaj aspekt Boga koji vodi tragaoce je Božiji Princip Učenja, takođe poznat kao Guru Princip. Ovaj princip dovodi tragaoca u duhovnu praksu i podučava svaki korak na njegovom putu. Ovo je razlog zbog kog je Guru princip naročito važan za tragaoca. Prirodno, iskren tragalac za Bogom oseća zahvalnost prema Guru Principu na sve načine kroz koji se manifestuje u tragaočevom životu. Dok je svaki dan dobar dan da se izrazi zahvalnost Guru Principu, postoji još jedan dan,koji se zove Gurupurnima, koji je naročito značajan. To važi zbog toga što je na ovaj dan, Guru Princip 1000 puta aktivniji u Univerzumu. U stvari,Guru Princip se pojačano aktivira kroz period Gurupurnime.

To znači da ako imamo ispravnu perspektivu i napravimo pravi trud, možemo da ostvarimo veliku dobrobit i tokom perioda pre Gurupurnime i na sam dan Gurupournime. Ove godine, Gurupurnima je 16. jula 2019. Naveli smo neke načine na koje možete ostvariti dobrobit od povećane aktivnosti Guru Principa tokom ovog perioda.

Održavanje stava učenja

Ponekad se suočavamo sa situacijama u životu koje nas izazivaju na različite načine. Održavanjem stava učenja prema svim životnim situacijama, mi se izjednačavamo sa Guru Principom i možemo da imamo dobrobit od onoga što nam se pokazuje. Postoji izreka “situacija je sama po sebi Guru”, stoga možemo da održavamo duhovnu emociju (bhav) da je svaka situacija sa kojom se suočavamo data od Boga kako bismo nešto naučili. Možemo da pitamo Boga šta nas uči kroz svaki incident.

Povećanje zahvalnosti prema onome što nam Bog daje

Bog je stvorio čitav Univerzum. On nam je dao ovaj život i održava ga u svakom trenutku. On nam obezbeđuje sve što nam je potrebno tako da možemo da se fokusiramo na duhovnu praksu. Ipak, uglavnom nismo u stanju da održavamo ovu svest. Povećanje truda da ponudimo zahvalnost Bogu nam pomaže da razvijamo i održavamo duhovnu emociju zahvalnosti, koja nam omogućava da ostvarimo brz duhovni napredak.

Povećanje truda u duhovnoj praksi kvantitativno i kvalitativno

Ovaj period koji dovodi do Gurupurnime je veoma prikladan za duhovni napredak. Pravljenjem više truda u duhovnoj praksi tokom ovog perioda, možemo da privučemo više Guru Principa prema nama i izvučemo maksimalnu dobrobit. Možemo da povećamo naš trud i kvantitativno i kvalitativno. Kvantitativno povećanje truda može da znači posvetiti više vremena pojanju, raditi više Uklanjanja Mana Ličnosti, provoditi više vremena nudeći služenje Apsolutnoj Istini (satseva) itd. Kvalitativno povećanje može da znači pojanje sa više duhovne emocije, truditi se da radimo satsevu sa koncentracijom i perfektno sa manje grešaka, raditi introspekciju grešaka i gde možemo da se poboljšamo, itd.

 Ponuditi Bogu ono što imamo

Bog je spreman da nam da sve, ali kako to da ostvarimo ono što je potrebno da primimo ono što nam On daje? Nudeći sve što imamo Bogu, mi stvaramo u sebi mesto da primimo Njegove blagoslove. Možemo da ponudimo naš um Bogu pojanjem i iskrenim praktikovanjem Uklanjanja Mana Ličnosti. Možemo da ponudimo naše telo i intelekt kroz različite satseve. Možemo da ponudimo naše bogatstvo donirajući Svecima ili duhovnim organizacijama koje su posvećene širenju Duhovnosti koja je zasnovana na Univerzalnim principima. SSRF daje razne načine za zainteresovane tragatelje da ponude svoje telo, um, intelekt i bogatstvo. Od svega navedenog, ponuditi bogatstvo je najlakše, ali najviše dobrobiti se dobija ukoliko nudimo na svim nivoima ukoliko je moguće.