Istraživanje slučaja: izlečenje S.G. Vatkara od srčane bolesti bez kardiološke operacije

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu da imaju svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

1. Rezime srčane bolesti gospodina S. G. Vatkara

Photo of Mr. S.G. Vatkar

G. Vatkar zaposlen je kao izaslanik glavnog rukovodioca indijske korporacije za transport u Bombaju u Indiji. Radi duhovnu praksu od 1989. godine.  U nastavku je izveštaj gospodina Vatkara o istoriji bolesti, simptomima i duhovnom leku koji ga je doveo do izlečenja.

Mesecima sam osećao bol u grudima. Obzirom da se intenzitet bola povećavao, 12. februara 2000. godine urađen je  EKG nalaz. Naš  porodičani lekar me je uverio da su rezultati  EKG-a i krvni pritisak u redu.

Ukoliko želite da pogledate rezultate testa, molimo pritisnite ovde >Rezultat 1 & Rezultat 2

Kada sam rezultate testa pokazao drugom kardiologu, on je predložio angiografiju ukoliko bih bio spreman na operaciju. Preporučio je medicinski tretman i kontrolu za dve nedelje. Tog dana sam  telefonskim putem probleme vezane za zdravlje saopštio Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu.

Dok sam Mu govorio, prekinuo me i rekao, “Ti nemaš nikakav srčani problem. Ovo se dogodilo zbog iscrpljenosti izvora tvoje vitalne energije (pranšakti). Uzmi  ajurvedske lekove, odmori se i nastavi sa služenjem Istini (Satseva).

Počeo sam da uzimam lekove i odmorao se nedelju dana. Ali, umesto da se smanjuje, bol u grudima se povećavala. Specijalista koji živi u mojoj blizini savetovao mi je obavljanje još nekih testova, nastavak terapije i više kretanja. Uverio me je da će vežbe pokrenuti cirkulaciju  (prirodni bajpas). Prijatelj i lekar na poslu takođe su mi savetovali da nastavim sa daljnjim istraživanjima. Dana 22. februara 2000. godine primio sam poruku da odmah nazovem Njegovu Svetost Dr. Atavlea. Misleći da je nešto hitno i poverljivo, odmah sam Ga pozvao.

Upitao je : “Jesi li pitao Njegovu Svetost Đošibabu za duhovni tretman, kako sam ti rekao u e-mailu koji sam ti poslao još 16. februara?”

Odgovorio sam: “Nisam dobio ovu poruku. Tako da ga nisam pitao za tretman. Otići ću sada kod Njega.” Zatim sam ga upitao da li u međuvremenu mogu da ostanem u bolnici da bih odradio ostale testove. On je ovo odobrio.

Dana 23. februara 2000. godine primljen sam u Lilavati bolnicu u Bombaju. Tokom  2-3 dana u bolnici obavio sam brojne medicinske testove.

Kliknite ovde (prilog 1 i prilog 2) kako biste  videli otpusnu listu Lilavati bolnice izdate 2. marta 2000. godine, u kojoj može da se vidi dijagnoza, istorija bolesti i rezultate pretraga koje su obavljene.

U izveštaju je bio očigledan podatak koji govori o nedovoljnom doticanju krvi u srce, što je dovodilo moj život u veliku opasnost, a nije se mogao lečiti samo lekovima. Ovi testovi (skening i nuklearna medicina) u 90 % slučajeva su tačni. Lekar mi je rekao da odluka o daljem tretmanu, zavisi od angiografije. Milošću Gurua, svi lekari koji su me savetovali, bili su satvik (kada satva, čistota predvladava), ali njihove su dijagnoze bile zasnovane na fizičkim pregledima. Bio sam pomalo sumnjičav i zabrinut. Odmah sam započeo sa duhovnim merama koje je predložio Njegova Svetost Đošibaba.

Rekao je:  “Idi na angiografiju, mi ćemo da odlučimo što ćemo posle, ali s druge strane, ne moraš preduzimati takve mere.”

Kliknite ovde kako biste videli nalaz prokrvljenosti srčanog mišića (Myocardial Perfusion Scan) od 27. februara 2000. godine. Oba izveštaja pokazuju reverzibilnu ishemiju na prednjem i delu donjeg zida srca.

Reči  Njegove Svetosti Dr. Atavlea su me ohrabrile i rekao sam: “Šta god da se dogodi, dešava će se po Božjoj volji.’” Dana 29. februara, otišao sam na angiografiju. Sa sećanjem na svog Gurua, Njegovu Svetost Bhaktarađa Maharađa i Njegovu Svetost Dr. Atavlea, zatvorio sam oči i započeo pojanje Imena porodičnog Božanstva.  Iako sam imao mogućnost da posmatram proceduru preko monitora, nisam ništa ni čuo ni video. Posle 15 minuta, lekar je rekao: “Čestitam!  Nemate ni 1% blokade u krvnim sudovima. Generalno, kod pedesetčetverogodišnjaka blokada od 50-70% u krvnim sudovima je uobičajena. Toliko čisti krvni sudovi su retki. Nema potrebe za angioplastikom niti stavljnjem bajpasa. Nemate nikakav srčani problem.” Rekao sam: ”To je samo Guruova milost.”

Kliknite ovde kako biste videli:

•  Izveštaj kateterizacije srca (Prilog 1 i Prilog 2) od 29. februara 2000. godine koji pokazuje normalne koronarne arterije.

EKG izveštaj od 29.februara 2000. (Prilog 1Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4) koji pokazuje da je sve bilo u redu.

Čak i posle ponavljanja  mojih pitanja, lekar nije mogao da mi da zadovoljavajuće rešenje na anatomskom nivou. Istog sam se trenutka telefonski javio Njegovoj Svetosti Đošibabi. Rekao je: “Već sam ti rekao da nemaš nikakav medicinski problem. Bog je planirao da uradi još puno posla kroz tebe. Ovo se dogodilo zbog tvoje vere.”

– g. Šivaji Vatkar, Bombaj, Indija

2. Duhovna perspektiva studije slučaja gospodina S.G. Vatkara

Prema duhovnoj nauci uzrok bilo koje bolesti se sastoji iz dva dela:

  • Jedan je povećanje tama komponente (neznanje, inercija) sa istovremenim smanjenjem satve.
  • Drugi je uticaj  negativne energije

Zato je specifičan duhovni tretman zasnovan na trudu da se prema konkretnom slučaju, tama komponenta smanji i da se satva komponenta poveća, a isto tako i trud da se ublaže problemi koje stvaraju duhovi.

Postavlja se pitanje šta je stvarno dovelo do izlečenja problema, nedostatka vitalne energije (pranšakti)?

Duhovni lek

Gospodin Vatkar je započeo pojanje Božjeg Imena sa verom, kako mu je savetovala duhovno uzvišena osoba.

Mehanizam pojanja Božjeg  Imena je sledeći: kad pojemo Božje Ime, Ime dobija Božansku energiju vezanu za Njega. Razlog za to je duhovno pravilo koje kaže ‘Dodir, oblik, ukus, miris i energija su povezani i koegzistiraju sa imenom bilo čega’. Zato pojanje Božjeg Imena povećava vitalnu energiju.

Kao pomoć tome, on je takođe preduzimao duhovne mere koje mu je savetovao Njegova Svetost Đošibaba.