1_SERB_M_Basic-Principle-behind-Spiritual-Healing

1. Uvod

S vremena na vreme možda ste naišli  na TV programe i publikacije koji pokazuju ljude koji leče druge ili gde ljudi tvrde da su izlečeni kroz nekonvencionalna sredstva. Kako duhovno isceljivanje radi i koji su osnovni principi njegovog funkcionisanja? U ovom članku, mi istražujemo osnovne principe iza bilo kog tipa duhovnog isceljivanja.

2. Principi iza postavljanja dijagnoze u duhovnom isceljivanju

Tačna dijagnoza problema čiji je pravi uzrok u duhovnoj dimenziji može biti postavljena samo sa šestim čulom ili ekstra senzornim opažanjem (ESP). Tačnost dijagnoze može značajno varirati i bazira se na 3 osnovna faktora :

Negativne energije: U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnom znanju koristimo pojam “negativne energije” kao zajedničko ime za sve vrste entiteta iz duhovne dimenzije koji imaju nameru da neposredno nanose stetu ljudima, od “običnog duha”, pa sve do “mantrika” (snažnijih negativnih energija). Ako je duhovna snaga “običnog duha” između 1 i 10 jedinica, snaga “mantrika” (snažnije negativne energije) se kreće od milion, pa pa do beskonačno mnogo jedinica.

1. Sposobnost šestog čula: Sposobnost šestog čula osobe (ESP) sa njegovim/njenim duhovnim nivoom u odnosu na snagu entiteta ili duha (negativne energije ) koji vrši uticaj. Po pravilu, prosečna vidovita osoba može da vidi samo običnog duha iz suptilne regije Čistilišta (Buvalok) . Viši nivo negativnih energija kao što je snažna negativna energija mantrik iz dubljih suptilnih regiona Pakla (Patal ) je mnogo suptilnija i prosečan vidovnjak je ne može opaziti.

Pogledajte članak ‘Sposobnost opažanja duhovne dimenzije’. 

2. Sudbina : Sudbina koju pojedinac mora da proživi u svom sadašnjem životu (prarabda-karma) je moćan faktor u odlučivanju koliko dugo će osoba da pati zbog nekog problema i koliki će biti intenzitet patnje. U slučaju da osoba ne radi nikakvu duhovnu praksu i ima tešku sudbinu, to je samo po sebi garancija da osoba neće moći da dobije ispravnu duhovnu pomoć da bi prevazišla svoju sudbinu .

3. Odluka Sveca koji vodi duhovnog iscelitelja: Ako duhovni iscelitelj deluje u skladu sa uputstvom od strane Sveca (osoba koja je iznad 70 % duhovnog nivoa ) koji ga vodi, tada duhovni iscelitelj može izlečiti probleme koje su napravili duhovi višeg nivoa čak i kada je duhovni nivo iscelitelja niži nego što bi se očekivalo da bi se izlečio dati problem. To je zbog toga jer se isceljenje dešava uglavnom zbog moći odluke  vodećeg Sveca.

Pozitivni suptilni-entiteti višeg nivoa prvenstveno obezbeđuju isceljujuću energiju iscelitelju tako da bi mogao da pomaže drugima da rastu duhovno, a ne samo radi iscelenja. Obrnuto, negativne energije viših nivoa daju energiju isceliteljima da rade isceljivanje da bi na kraju stavili iscelitelje i one povezane sa njim pod svoju kontrolu. Ako je sam iscelitelj zaposednut negativnom energijom višeg nivoa, njegova moć postavljanja dijagnoze i duhovnog isceljivanja može biti značajno povećana. Prosečna osoba koja zahteva da je takva osoba leči neće moći da shvati da zapravo dolazi u direktan odnos sa negativnom energijom višeg nivoa. Ovaj tip isceljivanja je ‘majavi’ ili iluzorno/obmanjujuće.

Negativna energija koristi energiju odluke da bi uticala na takvo isceljivanje. Negativne energije višeg nivoa mogu značajno povećati kapacitet iscelitelja na koga deluju. Ovo naizgled čini da iscelitelj ima mogućnost da izvede čudotvorno iscelenje. Ovakav iscelitelj može da bude doživljen kao jako moćan. Čudotvorna iscelenja obično privlače mnogo sledbenika. Međutim, moćna negativna energija koja radi kroz iscelitelja ih može lako povesti pogrešnim duhovnim putem.Njihova strategija je :

1. Da prvo izvedu čuda da namame ljude da razviju veru u iscelitelja kojeg su zaposeli, da bi se ljudi vraćali iscelitelju.

2. Negativne energije mogu takođe da drže ljude u zamci stalnog traženja pomoći od iscelitelja. Tako ih kroz iscelitelja stalno pune negativnom energijom da naprave neki problem sebi ili drugima u njihovom životu.

3. Napokon negativna energija uspeva da kontroliše ne samo iscelitelja nego indirektno i ljude koji su došli kod njega na duhovni tretman.

3. Mehanizam iza bilo kog tipa pravog duhovnog isceljivanja

Prema duhovnoj nauci, ceo Univerzum je sastavljen od tri osnovne suptilne komponente: satve, rađe i tame. Satva je komponenta koja predstavlja čistotu i znanje; rađa predstavlja akciju i strast, dok tama predstavlja neznanje i lenjost. Suptilne vibracije koji proističu iz ničega i svega zavise od najdominantnije osnovne suptilne komponente od koje se sastoje. Detaljnije smo objasnili ceo ovaj koncept u članku tri suptilne osnovne komponente (trigune) satva , rađa i tama.

Imajući prethodno navedeno u vidu, ono što sledi je osnovni princip iza bilo kog tipa tretmana duhovnog isceljivanja praktikovanog bilo gde u svetu, bez obzira na tip isceljivanja.

2_SERB_M_Basic-Principle-behind-Spiritual-Healing

Kada osobu ometaju negativne energije ili entitete iz duhovne dimenzije, on ili ona mogu da imaju mnoge probleme u životu. Kada negativni entitet ometa osobu praveći joj medicinski ili mentalni problem, ili bilo koji sličan problem, on (duh) zapravo poveća suptilnu osnovnu rađa-tama komponentu i smanji satva komponentu u i oko osobe ili objekta pogođenog uticajem. Duh takođe stvara omotač crne energije oko osobe ili je puni negativnom energijom. Crna energija je duhovna energija koja se koristi da bi napravila neku štetu.

U osnovi, uključivanjem mera duhovnog isceljivanja (zajedno sa fizičkim tretmanom ) osoba koja se isceljuje ostvaruje sledeće dobrobiti:

  • Smanjenje suptilne osnove rađa-tame prouzrokovane duhovima
  • Povećanje suptilne osnove satva komponente
  • Preduzima poduhvat uklanjanja ili bar smanjivanja crne energije koja je inheretno rađa-tama

Pogledajte članak ‘Kako negativne energije zaposedaju osobu?’