Uporedna studija o efektima držanja upaljene sveće i upaljene gi lampe korišćenjem elektrosomatografske tehnike

Za lakše razumevanje ovog članka molimo vas da pročite prvo naš članak Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci upotrebom elektrosomatografičkih tehnika skeniranja

Sadržaj

1. Uvod

Sveće se koriste već hiljadama godina. U periodu 18. veka sveće su se pravile od loja i koristile se kao pomoć putnicima u mraku, za osvetljavanje domova i svetih mesta noću. U današnje vreme sveće se uglavnom prave od parafina i mogu biti u raznim oblicima, veličinama i sa raznim mirisima. Iako sveće više nisu glavni izvor svetla, još uvek su u širokoj upotrebi kada dođe do nestanka struje noću, u nedostatku izmjenjivača (invertera) ili drugih rešenja. Bdenje uz zapaljene sveće rasprostranjeno je širom sveta kao znak protesta. U mnogim zemljama sveta, sveće simbolizuju slavlje, romantičan događaj, održavanje ceremonije ili je istaknuti ukras. Pored toga, sveće se često koriste na grobljima, prilikom komemoracija kao sećanje na preminule. Još jedan popularan način upotrebe sveća je paljenje na oltaru. U nekim delovima sveta umesto sveća koriste se gi lampe (lampe napunjene pročišćenim puterom), mada je njihova upotreba znatno smanjena.

Iako se sveća koristi u mnoge svrhe, da li smo svesni šta se događa na duhovnom nivou kada se ona zapali? Da bi pomoću moderne opreme utvrdili uticaj zapaljene sveće i gi lampe na duhovnom nivou, napravili smo uporedno ispitivanje upotrebom elektrosomatografske tehnike na deset tragalaca širom sveta – pet tragalaca bez ometanja negativnih energija i pet tragalaca koji imaju ometanja od negativnih energija. Za ispitivanje smo koristili elektrosomatograf (DDFAO opremu)

2. Detalji eksperimenta

2.1 Trajanje eksperimenta

31. decenbra 2008. do 27. januara 2009. godine.

2.2 Starosni uzrast grupe učesnika

21 do 56 godina

2.3 Metodologija

Za više detalja o metodologiji molimo pročitajte naš članak Uvod u istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci uporabom tehnike skeniranja elektrosomatografom

Posle zapisivanja osnovnih čitanja za sve uključene tragaoce, zamolili smo svakoga od njih da drži zapaljenu sveću deset minuta. Prvo ispitivanje izvršeno je deset minuta posle izlaganja uticaju sveća i rezultat čitanja bio je A1. Zatim se čitanje radilo u intervalima od 1 – 4 sata dok se vrednosti nisu vratile na osnovne i time je deo eksperimenta bio završen.

Posle toga je izvršeno novo čitanje osnovnih vrednosti i svaki tragalac je držao upaljenu gi lampu, pa je ponovljen prethodno spomenuti postupak dok se učesnici nisu ponovno vratili na osnovne vrednosti.

3. Zapažanja

Uticaj desetminutnog držanja upaljene sveće i upaljene gi lampe

Ime tragaoca

Na aktivnost gornje četiri čakre

Na aktivnost donje tri čakre

Posle držanja
upaljene sveće

Posle držanja
upaljene gi lampe

Posle držanja
upaljene sveće

Posle držanja
upaljene gi lampe

Tragaoci bez ometanja od negativnih energija

G. PH

Povećano

Smanjeno

Smanjeno

Povećano

G. RS

Povećano

Povećano

Smanjeno

Smanjeno

G. VD

Povećano

Povećano

Smanjeno

Smanjeno

Gđa LV

Povećano

Smanjeno

Smanjeno

Smanjeno

G. AD

Smanjeno

Smanjeno

Povećano

Smanjeno

Ukupno

Povećanje

4

2

1

1

Smanjenje

1

3

4

4

Tragaoci koje ometaju negativne energije

Gđa BS

Smanjeno

Povećano

Smanjeno

Smanjeno

Gđa VM

Smanjeno

Povećano

Povećano

Povećano

Gđa SJ

Povećano

Povećano

Povećano

Smanjeno

Gđa AP

Povećano

Povećano

Povećano

Smanjeno

Gđa YV

Povećano

Smanjeno

Povećano

Povećano

Ukupno

Povećanje

3

4

4

2

Smanjenje

2

1

1

3

Trajanje uticaja desetminutnog držanja upaljene sveće i upaljene gi lampe

Ime tragaoca

Posle držanja
upaljene sveće

Posle držanja
upaljene gi lampe

Tragaoci bez ometanja od negativnih energija

G. PH

3 sata 16 minuta

77 sati 56 minuta

G. RS

4 sata 30 minuta

31 sat 56 minuta

G. VD

78 sati 34 minute

44 sata 16 minuta

Gđa LV

3 sata 55 minuta

16 sati 45 minuta

G. AD

11 sati 31 minuta

3 sata 9 minuta

Tragaoci koje ometaju negativne energije

Gđa BS

22 sata 21 minuta

3 sata 45 minuta

Gđa VM

3 sata 36 minuta

130 sati 25 minuta

Gđa SJ

31 sat 15 minuta

22 sata 34 minuta

Gđa AP

24 sata 15 minuta

23 sata 4 minuta

Gđa YV

156 sati 45 minuta

95 sati 15 minuta

 

gi lampe

Tip tragaoca

Vreme

Upaljena sveća

Upaljena gi-lampa

Tragaoci bez ometanja od negativnih energija

Najkraće trajanje

3 sata 16 minuta

3 sata 9 minuta

Najduže trajanje

78 sati 34 minuta

77 sati 56 minuta

Tragaoci koje ometaju negativne energije

Najkraće trajanje

3 sata 36 minuta

3 sata 45 minuta

Najduže trajanje

156 sati 45 minuta

130 sati 25 minuta

U nastavku su ukratko izneta naša zapažanja.

3.1 Uticaj desetminutnog držanja upaljene sveće na aktivnost Kundalini čakri

3.1.1 Uticaj na aktivnost gornje četiri čakre

 • 80% tragalaca bez ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktivnosti
 • 60% tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktivnosti

3.1.2 Uticaj na aktivnost donje tri čakre

 • 20% tragalaca bez ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktvinosti
 • 80% tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktivnosti

3.2 Uticaj desetminutnog držanja zapaljene gi lampe na aktivnost Kundalini čakri

3.2.1 Uticaj na aktivnost gornje četiri čakre

 • 40% tragalaca bez ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktvinosti
 • 80% tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktivnosti

3.2.2 Uticaj na aktivnost donje tri čakre

 • 20% tragalaca bez ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktvinosti
 • 40% tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija pokazalo je povećanje aktivnosti

3.3 Trajanje uticaja desetminutnog držanja upaljene sveće na aktivnost Kundalini čakri

3.3.1 Najkraće trajanje

 • 3 sata i 16 minuta kod tragalaca bez ometanja negativnih energija
 • 3 sata i 36 minuta kod tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija

3.3.2 Najduže trajanje

 • 78 sati i 34 minute kod tragalaca bez ometanja negativnih energija
 • 156 sati i 45 minuta kod tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija

3.4 Trajanje uticaja desetminutnog držanja upaljene gi lampe na aktivnost Kundalini čakri

3.4.1 Najkraće trajanje

 • 3 sata i 9 minuta kod tragalaca bez ometanja negativnih energija
 • 3 sata i 45 minuta kod tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija

3.4.2 Najduže trajanje

 • 77 sati i 56 minuta kod tragalaca bez ometanja negativnih energija
 • 130 sati i 25 minuta kod tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija

4. Podaci iz Odeljnja SSRF- a za znanje o suptilnoj dimenziji

Pokazali smo tabele i zapažanja tragaocima iz odeljenja SSRF-a sa razvijenim šestim čulom i sposobnošću suptilnih-analiza. Postavili smo im pitanja o pojedinim zapažanjima i potražili njihovu pomoć kako bismo mogli da razumemo šta se događa na suptilnom nivou. Dobijene informacije pružile su nam uvid u razloge datih zapažanja i razumevanje različitih vrednosti koje su odredile krajnji rezultat. U nastavku su naša pitanja i njihovi odgovori.

4.1 Duhovna nauka iza pojačane aktivnosti četiri gornje čakre kod tragalaca pri držanju upaljene sveće

Pitanje: Zašto prilikom desetminutnog držanja upaljene sveće, DDFAO čitanje vrednosti gornje četiri Kundalini čakre pokazuje povećanje aktivnosti kod 80% kod tragalaca bez ometanja, a 60% kod tragalaca sa ometanjima negativnih energija?

Odeljenje SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji: Upaljena sveća emituje tama predominantne, odnosno tamasik (tamasiktama prevladavajući, koji se odnosi na neznanje, inertnost) vibracije.
Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije dobijenom od gđe Joje Vale, u nastavku teksta, prikazuje šta se događa u duhovnoj dimenziji kada gori sveća.

 

Prethodna slika je napravljena na osnovu suptilnog znanja i pokazuje da je upaljena sveća tamasik.

 • Uticaj držanja upaljene sveće na gornje četiri čakre kod tragalaca bez ometanja negativnih energija: Posle desetominutnog držanja upaljene sveće, gornje čakre tragalaca kod kojih nema ometanja od negativnih energija aktivirale su se u borbi protiv ometajućih vibracija iz sveće. Budući da su se čakre aktivirale kako bi se oduprle ometajućim vibracijama DDFAO je očitao povećanje aktivnosti gornjih čakri.
 • Uticaj držanja upaljene sveće na gornje četiri čakre kod tragalaca sa ometanjima negativnih energija i nauka iza toga: Posle desetominutnog držanja upaljene sveće, DDFAO očitavanje vrednosti četiri gornje Kundalini čakre kod tragalaca s ometanjima od negativnih energija, takođe je pokazalo povećanje aktivnosti. Razlog za to je bio potpuno različit. Kod tih tragalaca aktivnost gornjih čakri se povećala jer su se centri crne energije u gornjim čakrama koje su kreirali snažnije negativne energije ili Mantrici iz Pakla, aktivirali da upiju tama komponentu iz sveće.

4.2 Koncentracija tama komponente iz zapaljene sveće u telu tragalaca dovodi do smanjenja aktivnosti čakri

Pitanje: Kod trojice tragalaca, od ukupno deset koji su učestvovali u eksperimentu, DDFAO čitanja su pokazala smanjenje aktivnosti u četiri gornje Kundalini čakre.

Kod 80% tragalaca bez ometanja od negativnih energija DDFAO čitanje donje tri Kundalini čakre pokazalo je opadanje aktivnosti. Šta prema duhovnoj nauci stoji iza ovakvih rezultata?

Odeljenje SSRF-a za suptilna istraživanja: Tama komponenta koju emituje upaljena sveća ne podstiče telo da upija Božansku svesnost ( Čaitaniju).

Tela tih tragalaca upila su tama komponenu iz upaljene sveće i ona se nakupila u telu, zbog čega su njihove čakre postale neaktivne.

4.3 Upijanje satva komponente iz upaljene gi lampe dovodi do povećane aktivnosti u gornje četiri čakre tragalaca koji nemaju ometanja negativnih energija

Pitanje: Zašto je posle desetominutnog držanja upaljene gi lampe očitavanje DDFAO-a kod 80% tragalaca bez ometanja od negativnih energija pokazalo povećanje aktivnosti u četiri gornje Kundalini čakre?

Odeljenje za suptilna istraživanja: U nastavku je slika napravljena na osnovu suptilnog znanja gospođe Joje Vale na kojoj je prikazano šta se događa u suptilnoj dimenziji kada se upali gi-lampa.

Gornje četiri čakre su osetljivije na satva komponentu od donje tri. Zato su one brzo upile satva komponentu i sačuvale je u telu. Budući da ovi tragaoci nisu imali negativnih ometanja, nije postojao nikakav otpor pri samom procesu upijanja. Kao rezultat toga ubrzana koncentracija satva komponente aktivirala je čakre.

4.4 Četiri gornje čakre tragalaca koji nemaju ometanja od negativnih energija i imaju duhovni nivo iznad 60%, upijaju u velikoj meri, vodeći ih ka nematerijaliziranom, odnosno nirgun stanju

Pitanje: Zašto je posle desetminutnog držanja upaljene gi lampe, očitavanje DDFAO-a kod tragalaca bez ometanja od negativnih energija i sa duhovnom nivoom iznad 60% pokazalo smanjenje aktivnosti u četiri gornje Kundalini čakre?

Odeljenje za suptilna istraživanja: Obzirom da tragaoci nemaju ometanja od negativnih energija, nije bilo ni otpora za upijanje satva komponente iz upaljene gi lampe. Oni su brzo upili satva komponentu i sačuvali je u telu, a kao rezultat brze koncentracije satva komponente snažno su se aktivirale gornje četiri čakre. Kada se udeo satva komponente u bilo kojoj komponenti znatno poveća, one se kreću iznad komponetni, što znači da se kreću od materijalizovanog ili sagun prema nematerijalizovanom nirgun stanju. To se dogodilo kod ovih tragalaca i zato je DDFAO oprema očitala nirgun stanje kao neaktivnost u čakrama.

4.5 Omotač crne energije oko gornje četiri čakre kod tragalaca s ometanjima od negativnih energija smanjuje se u dodiru sa satva komponentom iz upaljene gi lampe, zbog čega se aktivnost čakri povećava

Pitanje: Zašto je posle desetminutnog držanja upaljene gi lampe čitanje DDFAO-a kod tragalaca sa ometanjima od negativnih energija pokazalo povećanje aktivnosti u četiri gornje Kundalini čakre?

Odeljenje za suptilna istraživanja: Kod tragalaca s ometanjima od negativnih energija, zbog stalnih uticaja negativnih energija i centara crne energije koje stvaraju, crna energija se nakuplja u gornje četiri čakre. Zato one nisu aktivne. Drugim rečima, to umanjuje njihovu sposobnost delovanja. Prilikom kontakta sa satva komponentom dobijenom iz upaljene gi lampe, omotač od crne energije koji je sastavljen najviše od rađa tama komponente biva uništen. Kao rezultat toga gornje četiri čakre počele su da deluju odnosno aktivirale su se.

4.6 Duhovna nauka iza povećanja aktivnosti donje tri čakre pri zapaljenoj gi lampi kod tragalaca koji nemaju ometanja od negativnih energija i slede Put akcije

Pitanje: Zašto je DDFAO očitavanje obavljeno na pet tragalaca bez ometanja od negativnih energija koji su držali upaljenu gi lampu, pokazalo povećanje aktivnosti donje tri čakre samo kod jednog tragaoca?

Odeljenje SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji: Komponenta koja je u osnovi građe svake osobe određuje obavljanje određene duhovne prakse. Iz tih razloga, u skladu s misijom  određenog duhovnog puta, aktivnost u određenim čakrama je pogodnija za takvu misiju. Kada tragaoci koji slede Put akcije (Karmajoga) dođu u dodir sa satva predominantnom odnosno satvik komponentom, donje tri čakre koje se odnose na telesne aktivnosti postaju aktivne. Tragaoci o kojim je reč slede put Karmajoge. Zato njegove donje tri čakre postaju aktivne posle držanja upaljene gi lampe.

4.7 Uticaj pozitivnih komponenti vidljiv na nivou pojedinih čakri zavisno od vrste negativne energije koja zaposeda osobu

Pitanje: Zašto je posle desetminutnog držanja upaljene gi lampe očitavanje DDFAO-a kod 40% tragalaca sa ometanjima od negativnih energija pokazalo povećanje aktivnosti u donje tri Kundalini čakre?

Odeljenje SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji: Uticaj pozitivnih i negativnih komponenti vidljiv je na građi pojedinca na nivou čakri prema tipu negativne energije koja zaposeda osobu. Donje čakre g. VM i gđe YV ometala je negativna energija nižeg nivoa neko vreme (viši nivoi negativne energije utiču na gornje čakre). Zato su donje tri čakre odgovorile na satva predominantnu komponentu iz upaljene gi lampe, povećanjem svoje aktivnosti.

4.8 Duhovna nauka iza najdužeg trajanja uticaja zapaljene sveće na čakre tragalaca koji imaju ometanja od negativnih energija i začto je trajanje veće je od najdužeg uticaja zapaljene gi lampe

Pitanje: Kod tragalaca sa ometanjima od negativnih energija, uticaj zapaljene sveće najduže je trajao 156 sati i 45 minuta, dok je uticaj zapaljene gi lampe trajao 130 sati i 25 minuta. Šta o takvim razlikama kaže duhovna nauka?

Odeljenje SSRF- a za znanje o  suptilnoj dimenziji:

 • Tragaoci s ometanjima od negativnih energija već imaju centre crne energije koji daju najviše odaziva na stresne vibracije, pa uticaj tamasik upaljene sveće traje duže nego od satvik upaljene gi lampe: Negativne energije stvaraju centre crne energije kod osoba koje ometaju. Takvi centri šalju brz i maksimalan odgovor na ometajuće vibracije oko sebe. Njihovim telima odgovaraju prevladavajuće rađatama komponente iz okoline. Zato uticaj bilo koje komponente koja je pretežno rađatama traje duže nego one koja je pretežno satvik. Zato je uticaj držanja zapaljene sveće trajao duže nego zapaljene gi lampe.
 • Satvik vibracije iz zapaljene gi lampe iskorišćene su za uništenje ometajućih vibracija u telu: uticaj gi lampe trajao je kraće nego upaljene sveće: Satva komponenta utiče na pokretanje sutpilne bitke u telu osobe sa ometanjima od negativne energije. Zato, iako telo upije pozitivne vibracije iz satva komponente, one se koriste za uništavanje ometajućih centara u telu. Uticaj satva komponente zato ne traje tako dugo kao onaj od tama komponente.

4.9 Trajanje uticaja satva i tama komponenti na tragaoca koji ima ometanja od negativnih energija zavisi od težine ometanja

Pitanje: U slučaju gđe VM, tragateljke sa ometanjima od negativne energije, trajanje uticaja držanja upaljene gi lampe bilo je 130 sati i 25 minuta. Trajanje uticaja držanja upaljene sveće bilo je samo 3 sata i 36 minuta. Zbog čega je uticaj gi lampe duži u poređenju sa upaljenom svećom?

Odeljenje SSRF- a za znanje o suptilnoj dimenziji:

 • Opšte pravilo – upaljena gi lampa je satvik, pa njen uticaj traje duže od upaljene sveće koja je tamasik prirode: Upaljena gi lampa je više satvik od upaljene sveće. Odnos jačeg i dužeg uticaja satva komponente je veći od onog kod upaljene sveće. Zbog toga je tama komponenta sama po sebi sklona rastvaranju i ima više inercije u odnosu na satva komponentu. Zato njen uticaj traje kraće. Satva komponenta ima veću sposobnost uticaja na kundalini čakre i stvara dugotrajniji efekat u poređenju sa tama komponentom.
 • Uticaj satvik komponente zavisi od duhovne emocije (bhav): Što je veća naša duhovna emocija tj. bhav dok držimo satvik predmet, jača je koncentracija satvikte u našem telu. Zato je duhovna emocija važna.
 • Kako snažnija negativna energija koristi ometajuće vibracije koje emituje upaljena sveća da bi uticala na sve prisutne u okolini, njen je uticaj na tragaoca kraći: pri držanju upaljene sveće uticaj tamasik vibracija je bio jači na najbližu okolinu nego na g. VM, zato što je negativna energija koristila upaljenu sveću za uticaj na prisutne. Na tragaoca je zato uticaj bio manji.
 • Uticaj na telo je jači što je snažnija negativna energija koja je zaposela tragaoca: Ako je negativna energija koja je zaposela tragaoca snažnija, tada ona upija ometajuće vibracije iz upaljene sveće kako bi ojačala centre crne energije u telu tragaoca. U tom slučaju uticaj upaljene sveće na kundalini čakre tragaoca traje duže.

4.10 Trajanje uticaja tamasik komponenti na čakre zavisi od težine ometanja od negativnih energija kod tragaoca

Pitanje: Koje pojašnjenje duhovne nauke stoji iza velikog odstupanja u trajanju uticaja držanja upaljene sveće kod dvoje tragalaca sa ometanjima od negativnih energija? Uticaj je trajao 3 sata i 36 minuta kada je gđa VM držala upaljenu sveću, a 156 sati i 45 minuta kada ju je držala gđa YV.

Odeljenje SSRF- a za znanje o suptilnoj dimenziji:

Gospođa VM ima blaga ometanja od negativnih energija. Zbog toga je ona upila samo malu količinu tama komponente kada je držala upaljenu sveću. Upijenu tama komponentu brzo je uništila satva komponenta u tragaocu pa je uticaj držanja upaljene sveće trajao svega 3 sata i 36 minuta.

Gospođa YV, sa druge strane, ima jaka ometanja od negativnih energija. Nju je zaposela snažnija negativna energija (Mantrik), pa njene gornje četiri čakre koje su zaposednute, imaju veću sposobnost da odgovore odnosno da upiju i šire stresne vibracije iz okoline. Snažnija negativna energija u tragaocu iskoristila je priliku da upije veliku količinu tama komponente iz upaljene sveće, zbog čega je njen uticaj duže trajao tj. 156 sati i 45 minuta.

4.11 Trajanje uticaja zapaljene sveće ako je duhovni nivo iznad ili ispod 60% kod tragalaca koji nemaju ometanja od negativnih energija

Pitanje: Koje objašnjenje duhovne nauke stoji iza razlike u trajanju uticaja držanja upaljene sveće na dva tragatelja koji nemaju ometanja od negativnih energija? Uticaj na gospodina PH trajao je 3 sata i 16 minuta, dok je na gospodina VD trajao 78 sati i 34 minute.

Odeljenje SSRF- a za znanje o  suptilnoj dimenziji: Duhovni nivo gospodina PH je iznad 60% i u njemu preovladavaju pozitivne vibracije. Zato je za vreme držanja zapaljene sveće iz nje upio malu količinu tama komponente, pa je njen uticaj trajao kraće, 3sata i 16 minuta. Gospodin VD takođe nema ometanja od negativnih energija, ali je njegov duhovni nivo ispod 60%. Zato je njegovo telo upilo veću količinu tama komponente iz sveće, pa je uticaj trajao duže i to 78 sati i 34 minute.

4.12 Trajanje uticaja satvik komponenti na čakre zavisno od težine ometanja od negativnih energija koje tragaoc ima

Pitanje: U slučaju gospođe VM, tragateljke sa ometanjima od negativnih energija, trajanje uticaja držanja upaljene gi lampe bilo je 130 sati i 25 minuta. U slučaju gospođe BS, koja takođe ima ometanja od negativnih energija, trajanje uticaja držanja upaljene gi lampe bilo je 3 sata i 45 minuta. Koji razlog stoji iza dužeg trajanja uticaja gi lampe na gospođu VM u odnosu na gospođu BS?

Odeljenje SSRF za znanje o  suptilnoj dimenziji:

Gospođa VM ima blago ometanje od negativnih enegija. Posle držanja upaljene gi lampe satva komponenta upijena iz lampe pomalo je uništena, pa je njen uticaj bio puno duži tj. 130 sati i 25 minuta.

Gospođa BS je tragateljka s teškim ometanjima i zaposednuta je snažnijom negativnom energijom. Snažnija negativna energija stvorila je centre crne energije u njenom telu. Ti centri su brzo reagovali na vibracije koje su za njih stresne. Njeno telo nije pogodno za delovanje bilo kakvih satvik vibracija iz okoline, u stvari satvik vibracije koje dolaze spolja bore se s njenim telom. Ako njeno telo ipak upije nešto satvik vibracija, one se iskoriste za uništavanje crne energije u njenom telu. Zato njihov uticaj traje znatno kraće.

4.13 Trajanje uticaja zapaljene gi lampe na tragaoca koji nema ometanje od negativnih energija i duhovni nivo preko 60%, zavisno od puta duhovne prakse

Pitanje: U slučaju gospodina AD, tragaoca bez ometanja od negativnih energija i s duhovnim nivoom iznad 60%, trajanje uticaja držanja upaljene gi lampe bilo je 3 sata i 9 minuta. U slučaju gospodina PH, takođe tragaoca bez ometanja od negativnih energija i sa duhovnim nivoom iznad 60%, uticaj držanja upaljene gi lampe trajao je 77 sati i 56 minuta. Zbog čega je bio duži uticaj gi lampe na gospodina PH u u poređenju sa gospodinom AD?

Odeljenje SSRF- a za znanje o  suptilnoj dimenziji:

Gornje četiri čakre tragaoca sa duhovnim nivoom iznad 60% imaju veliku sposobnost da odgovore na satva komponentu i sačuvaju je. Zbog toga kada su se četiri gornje čakre gospodina AD koncentrisale na satva komponentu, napustile su sagun stanje i krenule ka nirgun stanju. Kada se satva komponenta kod tragalaca sa pozitivnom energijom i duhovnim nivoom iznad 60% povećava, njihov Sušumnanadi se aktivira. Aktivirani Sušumna nadi dovodi sve čakre u nirgun stanje tj. neaktivno stanje. Zato je uticaj držanja upaljene gi lampe na sedam Kundalini čakri gospodina AD je trajao samo 3 sata i 9 minuta.

Na svom duhovnom putu neke osobe idu od nirgun ka sagun, a druge od sagun u nirgun stanje. Gospodin PH ima duhovni nivo preko 60% i visok udeo pozitivnih vibracija. Budući da on sledi Put akcije, u skladu s njegovim duhovnim ustrojstvom, njegove donje tri čakre su osetljive na satva komponentu. Te su čakre upile satva komponentu i koncentrisale su je u sebi dok je on držao upaljenu gi lampu. Zbog toga su one iz sagun stanja počele da prelaze u nirgun stanje neaktivnosti. Zatim je koncentrisana satva komponenta krenula prema gore u cilju aktiviranja Božanske svesnosti (Čaitanije) u gornje četiri čakre. Posle nekog vremena gornje četiri čakre su takođe koncentrisale satva komponentu i kao rezultat toga, napustile su sagun stanje i krenule ka  nirgun stanju. Budući da je ovaj proces trajao duže vreme, kada je gospodin PH držao gi lampu, njen uticaj je trajao 77 sati i 56 minuta.

4.14 Duhovna nauka iza trajanja dužeg uticaja zapaljene gi lampe od uticaja zapaljene sveće kod tragaoca sa pozitivnim vibracijama, duhovnim nivoom iznad 60% i bez duhovnog ometanja

Pitanje: U slučaju gospodina PH, tragaoca sa pozitivnim vibracijama, duhovnim nivoom iznad 60% i bez duhovnog ometanja, uticaj držanja upaljene gi lampe trajao je 130 sati i 25 minuta. Uticaj držanja upaljene sveće trajao je samo 3 sata i 36 minuta. Zašto je uticaj gi lampe trajao duže u poređenju sa uticajem sveće?

Odeljenje SSRF- a za znanje o suptilnoj dimenziji: Kako je duhovni nivo gospodina PH iznad 60% i ima pozitivne vibracije u telu, mogao je upiti veću količinu satvik vibracija koje emituje gi lampa. Zato je uticaj držanja gi lampe trajao 77 sati i 56 minuta. Posle držanja upaljene sveće u ruci, samo je mala količina tamasik vibracija iz nje upijena. Čak je i nju brzo uništila satvikta iz njegovog tela, zbog čega je taj uticaj na njegovih sedam čakri trajao samo kratko razdoblje od 3 sata i 16 minuta.

5. Zaključci

5.1 Štetan uticaj tama komponente iz upaljene sveće

 • Kada tragaoci bez duhovnog ometanja drže upaljenu sveću, zbog kontakta sa njenim tamasik vibracijama, tama komponenta se koncentriše u njihovim telima. Zbog toga aktivnosti njihovih gornjih i donjih čakri opadaju.
 • Centri crne energije u telu osobe sa ometanjima od negativne energije odgovaraju brzo i u potpunosti na ometajuće vibracije iz upaljene sveće. Zato je trajanje uticaja upaljene sveće duže nego iz upaljene gi lampe. Sa druge strane, satvik vibracije iz gi lampe koriste se za uništavanje ometajućih centara u telu, pa njen uticaj traje kraće.
 • Uticaj upaljene sveće traje zavisno od jačine ometanja negativne energije: Trajanje uticaja upaljene sveće je kraće kod osoba sa blagim ometanjima negativne energije, jer one upiju manju količinu tama komponente. Osobe zaposednute snažnijom negativnom energijom (Mantrikom) upijaju veću količinu tama komponente, pa uticaj sveće traje duže.

5.2 Dobrobit satvikte iz zapaljene gi lampe

 • Kada tragaoci bez duhovnog ometanja drže upaljenu gi lampu, u kontaktu sa satvik vibracijama, satva komponenta se koncentriše u njihovom telu. Zato aktivnost njihovih gornjih četiri čakre opada. Kod tragalaca koji slede put akcije opada aktivnost i u donje tri čakre.
 • Kod tragalaca sa duhovnim nivoom iznad 60% i bez ometanja, u kontaktu sa satvik vibracijama iz gi lampe raste satva komponenta u njihovom telu. Njihove gornje četiri čakre zato prelaze iz sagun u nirgun stanje, zbog čega njihova aktivnost opada.
 • Pri držanju upaljene gi lampe koja emituje pozitivne vibracije, opada omotač crne energije koji obavija gornje četiri čakre tragalaca sa ometanjima negativnih energija. Kada tragaoci koji imaju ometanja drže gi lampu, zbog kontakta sa njenim satvik vibracijama, zbog sakupljanja crne energije, crni omotač koji je na gornje četiri čakre opada. Istovremeno, aktivnost tih čakri raste. Kod tragalaca zaposednutih slabijim negativnim energijama, aktivnost donje tri čakre takođe raste.
 • Kada tragaoci sa blagim ometanjima od negativnih energija drže upaljenu gi lampu, satva komponenta koju upijaju opada sporo. Zbog toga njen uticaj traje duže. Kod tragalaca sa velikim ometanjima, upijena satva komponenta koristi se za uništenje ometajućih centara crne enrgije u telu, pa njen uticaj traje prilično kratko.
 • Dok drže gi lampu, trajanje njenog uticaja na sedam Kundalini čakri je kraće kod tragalca koji se kreću od nirgun ka sagun stanju. Kada se tragaoci kreću od sagun ka nirgun stanju, uticaj traje duže.

6. Rezime

6.1 Svedite upotrebu sveća na najmanju moguću meru

Opisani eksperiment pokazuje nam štetan uticaj kontakta sa upaljenom svećom. U današnje vreme upotreba sveća je česta, zato s razumevanjem njenog uticaja, možemo pokušati da je koristimo u što je moguće manjoj meri.

6.2 Koraci ka ograničavanju štetnog uticaja sveća

Kada upotreba sveća ne može da se izbegne, možemo da pokušamo da što više smanjimo njihov štetan uticaj. To možemo da postignemo pomoću zaštitnog okvira koji dobijemo pisanjem Božjeg Imena oko upaljene sveće. Možemo  takođe sa duhovnom emocijom  da se molimo Bogu za zaštitu od štetnog uticaja upaljene sveće.

6.3 Koristite gi lampu gde god je moguće

Ovaj eksperiment takođe pokazuje dobrobit korišćenja upaljene gi lampe. Korišćenje upaljene gi lampe je sve ređa pojava. Pored razloga kao što je njena veličina u poređenju sa svećom, važan razlog je nedostatak svesti o velikoj dobrobiti njenog uticaja. Ako razumemo značaj toga, možemo da se potrudimo da je koristimo kada god je to moguće.

6.4 Značaj paljenja gi lampe ispred oltara

Glavni cilj paljenja sveće ili lampe ispred oltara (kipa ili simbola Boga) jeste da se privuče satvika koja se emituje sa oltara. Kada upalimo sveću, ne samo da nismo u mogućnosti da upijemo satviku, već takođe širimo tamasik vibracije u našu okolinu. Sa druge strane, najbolje možemo da upijemo satviku kada upalimo gi lampu. Kada to imamo na umu, možemo paliti gi lampu pred oltarom kada god je moguće.