Uticaj mantri na Sanskrttu na biljke

1. Pozadina ovog fenomena

Božanstvo Datatreja ili božanstvo Data je forma Boga i jedna od Njegovih uloga u Univerzumu je smanjenje ometanja koje izazivaju suptilna tela preminulih predaka.

Dana 17. septembra 2015. godine, prema smernicama Sveca višeg nivoa, tragaoci u Centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci i Ašramu u Goi, u Indiji, počeli su da recituju Datamala mantre. Svrha recitovanja Datamala mantri bila je da se probudi blagoslov i duhovna zaštita od strane božanstva Datatreja. Preko 20 tragaoca je istovremeno recitovalo Datamala mantre na Sanskritu u sobi za meditaciju  (dijan mandir) u Ašramu. Recitovane su 20 do 24 puta u jednoj sesiji i svaka sesija trajala je sat ipo. Prvih meseci održane su tri takve sesije sa duhovnom emocijom dnevno tj. ujutru, poslepodne i uveče. Posednjih meseci, od septembra 2016. godine, održavala se samo jedna sesija dnevno.

Ubrzo, od 17. septembra 2015. godine kada je pojanje započelo, kroz nekoliko meseci, tačnije u novembru 2015. primećeno je kako su po ivici unutrašnjeg dvorišta u Ašramu počele da niču neke biljke. Najveći broj biljaka primećen je u blizini prostorije za meditaciju, gde su se održavale sesije pojanja. Dr. Ađaj Đoši, veterinar koji tu boravi (takođe je tragaoc), primetio je mladice biljke Ficus Racemosa, lokalno poznate kao Audumbar (Udumbara) ili drvo Svete smokve. Prema Hindu kulturi, ovo se drvo smatra Svetim i blisko je povezano sa božanstvom Datatreja (Izvor: Shree Gurucharitra, Deo 19). Zbog toga se Audumbar često nalazi u blizini hramova božanstva Datatreja. Biljka je takođe poznata po svojim lekovitim svojstvima (Izvor:easyayurveda.com).

Cvet stabla Audumbara oprašuje određena vrsta ose, koja ulazi u smokvu i leže jajašca. Osim reznicama, glavni način razmnožavanja obavljaju ptice koje jedu plod Audumbara (Svete smokve), pa se semenke raznose njihovim izmetom. (Izvor: gardentia.net)

2. Kako su rasle biljke Audumbara ( Svete smokve) 

Ovo je slika dvorišta pored sobe za meditaciju u Ašramu. Ona prikazuje razliku u broju stabljika i kako su rasle od najranijeg stadijuma od novembra 2015. do novembra 2016. godine.

Fotografija stabljika Audumbara, snimljena 1. novembra 2016. godine za vreme Divali  festivala. Sa svetlima upaljenim na svakom balkonu, ovo je bio vrlo satvik prizor za posmatranje.

Uticaj mantri na Sanskrttu na biljke

U početku je primećeno kako biljke rastu uz ivicu unutrašnjeg dvorišta Ašrama. Najveća koncentracija biljaka nalazila se sa spoljne  strane zida sobe za meditaciju, u uglu dvorišta gde mantra. Kako je vreme prolazilo, uočeno je da se se recitovala ova biljka Audumbara  širi prema severu i istoku. Tokom mnogo meseci tek je nekoliko biljki uočeno prema južnoj strani dvorišta. U septembru 2016. godine videli smo naglo širenje mladica ove biljke i na južnoj strani.

Datum Severno područje Južno područje Ukupno
28. septembar 2016. 16 66 82
13. novembar 2016. 15 38 53
Ukupno novih biljaka 31 104 135

Na grafikonu u nastavku prikazali smo ovu neuobičajeno visoku stopu rasta Svete smokve, koja se proširila po celom dvorištu.

Uticaj mantri na Sanskrttu na biljke

Brojke prikazane u grafikonu predstavljaju ukupni zbir koji uključuje stare i nove biljke. Nekoliko je biljki uginulo, a primetili smo i ukupno smanjenje broja biljaka u decembru, martu i maju 2016. godine. Molimo da uzmete u obzir da biljkama nije posvećena nikakva posebna nega, već su rasle potpuno prirodno.

Fotografije u nastavku snimljene su  širokougaonim objektivom i predstavljaju snimke dvorišta Ašrama na dan 30. Novembra 2015., 03. Aprila 2016. i 26. Novembra 2016. godine.

3. Zapažanja i komentari o rastu biljki Audumbara, Svetih smokvi

  • Na početku je važno da se istakne da tragaoci iz Ašrama nikada nisu pokušali da presade mladice Svete smokve, prikazane na prethodnim fotografijama. Prema saznanju tima za istraživanja zasnovna na duhovnoj nauci mladice su se proširile same od sebe. Čak ni tlo nije plodno, a takođe nije korišćeno nikakvo đubrivo tokom celog posmatranog razdoblja.
  • Od osnivanja Ašrama pre 10 godina, za to vreme nikada nismo videli da ikakve biljke rastu u kvadratnom dvorištu. Kao što možete da vidite na fotografijama u nastavku celi kvadrat okružen je sa četiri sprata i ima dubok temelj. Retko primetimo bilo kakvu ptičicu u unutrašnjem prostoru dvorišta, jer im nije lako dostupno. Na snimkama u nastavku dali smo nekoliko pogleda na strukturu prostora kako bi pokazali koliko je zatvoren u odnosu na mesto gde rastu biljke Audumbara, Svete smokve. Razmnožavanje jedne ili dve stabljike Svete smokve, zajedno s drugim vrstama biljaka bilo bi shvatljivo putem ptičjeg izmeta. Ali, širenje 202 mladice (samo stabljika Svete smokve i nijedne druge) koje su se razmnožile širom dvorišta, vrlo je neobično kako god gledali.

Važno je da se naglasi da se oko Ašrama nalazi tek nekoliko biljaka tj. stabala Svetih smokvi. Dva od njih se nalaze ispred samog ulaza, kao što se vidi na snimku iz vazduha. Ni jedna od njih nije posađena, već su samonikle.

  • Malo je verovatno da su ptice odlučile da spuste svoj izmet uredno uz ivicu dvorišta u Ašramu koncentrišući ga upravo pored sobe za meditaciju. Takođe se iznad svakog sprata nalazi i nadstrešnica. Kada bi teorija o ptičijem izmetu držala vodu, tada bismo barem malo izmeta videli i na nadstrešnici. Ali, nigde na nadstrešnici nije primećen nikakav izmet.

Uticaj mantri na Sanskrttu na biljke

  • Generalno klijanje novih biljaka odvija se tokom juna i jula meseca koji predstavljaju početak sezone kiša (monsuna) u Indiji. Razmnožavanje na samom kraju sezone monsuna, kao što se dogodilo ovde u septembru 2016. godine, neobično je i ukazuje da je iznenadan rast mladica izuzetak.
  • Tokom sezone monsuna postavili smo krov preko jame za žrtvene vatre da zaštitimo od kiše i ptičijeg izmeta. Uprkos tome, u septembru 2016. godine, mladice Audumbara, Svete smokve, počele su da rastu ispod krova.

Uticaj mantri na Sanskrttu na biljke

Neke zaključne misli o ovom jedinstvenom fenomenu

Pojava i cvetanje biljaka Audumbara, Svete smokve, došlo je istovremeno sa pojanjem Datamala mantre. Može se reći da je recitovanje Datamala mantre jedina razlika pre i posle  zapažanja ovog jedinstvenog fenomena. Može li pojanje Datamala mantre na Sanskritu, koje su tragaoci radili uz smernice Sveca višeg nivoa, da ima snagu da stvori takav fenomen? Može li takvo pojanje aktivirati rast biljke Audumbara (Svete smokve) koja je usko povezana sa Božanskim principom mantre tj. božanstva Datatreje?

Interesantna i intrigantna činjenica je da su u dvorištu Ašrama tokom tog razdoblja primećene kako rastu samo biljke Audumbara, Svete smokve i nijedna druga vrsta biljaka. S obzirom da mladice Audumbara, ne rastu aktivno, vrlo je neobično da su one procvetale. Molimo botaničare i istraživače u ovom području da nam pomognu u analizi ovog fenomena u naučne svrhe. Takođe molimo naučnike koji su dobro upoznati sa Sanskrit literaturom i Svetim tekstovima, informacije o bilo kakvoj povezanosti sa drugim situacijama kada su mantre na Sanskritu imale tako neobičan uticaj na vegetaciju. Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci analiziraće  ovaj fenomen i uskoro objaviti svoje istraživanje.