Ključni nalazi u razlikama u jezicima i pismu

Napomena: Da biste videli sve članke u ovoj seriji – kliknite ovde.

U odnosu na samo vizuelno posmatranje sanskritkog teksta, pruženi su sledeći ključni nalazi:

 • Od 4 testirana jezika (engleski, hindi, marati i sanskrit) koristeći PIP instrument, pronađeno je da sanskrit tekst ima najpozitivnije vibracije. Prilikom izvođenja ovih eksperimenata, neka pravila u pogledu pisma i jezika su postala jasna.
  Pravilo 1 Kada je bilo koji tekst preveden na drugi jezik, pozitivnost ili negativnost će se po svoj prilici promeniti u zavisnosti od  jezika na koji je preveden.
  Pravilo 2 Oblik ili forma pisma/znaka koji predstavlja određeni zvuk bitan je u odlučivanju o pozitivnosti ili negativnosti koja će se emitovati ovim znakom.
  Pravilo 3 Tip/oblik slova u pismu značajno menja ukupne vibracije koje emituje taj tekst na bilo kom jeziku.
 • Vibracije emitovane iz bilo kog teksta (nezavisno od sadržaja) po svoj prilici imaju uticaj na čitaoca. Što su vibracije pozitivnije, veća je verovatnoća da će tekst imati pozitivni uticaj na psihološkom, mentalnom i duhovnom nivou. Nasuprot tome, tekst koji ima više negativnih vibracija verovatno će imati veći negativni uticaj. Utvrdili smo da dugotrajna izloženost neke osobe pozitivnim ili negativnim vibracijama utiče na njeno zdravlje, stav i odluke. Posmatrajući ovo na širem nivou – jezici i pozitivnost i negativnost što leže u njima, imaće globalni uticaj na društvo i način na koji živimo i podižemo svoju decu.
 • Iako se može mnogo više eksperimentisati upoređivanjem sanskrita sa drugim jezicima i pismima, verujemo da ovi eksperimenti pružaju čovečanstvu uputstvo kako da ulažu svoje napore u pogledu proučavanja mehanizma komunikacije.
 • Misao o napretku i razvoju je centralna za ljudske napore. Ovo pravilo se odnosi i na jezike, takođe. Pa ipak, usput, otkriće se da je ljudska rasa izgubila svoj put i zapravo, prema ovim eksperimentima, nazadovala kada je izabrala jezik poput engleskog kao savremeni jezik komunikacije lingva franka.
 • Ovakvi eksperimenti čine jasnijim zašto su mudraci iz drevne Indije u svojoj mudrosti komunicirali na sanskritu baš zbog njegove duhovne čistote. Verujemo da znanje stečeno ovim nalazima, ako se praktično primeni, može rezultirati inovacijama u našem obrazovnom sistemu, kao i načinu na koji komuniciramo. Ovo pruža ubedljive razloge za ponovno uspostavljanje sanskrita kao vodećeg svetskog jezika koji bi trebao biti sastavni deo svakog školskog i univerzitetskog programa.