Tehnike za bolju kreativnu umetnost

1. Uvod

Stvaranje izvanrednog umetničkog dela je trud koordinacije veštine i kreativnosti od samog početka dela do njegovog završetka. Bilo koje umetničko izvođenje predstavlja složenu mešavinu različitih elemenata koji se sjedinjuju, kao što su predmet, pozadina, boje koje se koriste, upotreba svetlosti i senke, simetrija itd. Umetnici pažljivo rade sa svim tim elementima kako bi svoje umetničko delo do najsitnijeg detalja pretvorili u remek-delo.

Međutim, iz duhovne perspektive postoji još jedan faktor koji je od velikog značaja u stvaranju istinskog remek-dela u svakom smislu te reči. Taj faktor je sposobnost umetnika da sagleda suptilne vibracije koje emituju različiti elementi u umetničkom delu, sa ciljem da delo emituje duhovno pozitivne vibracije. To je zbog toga što stvaranje umetničkog dela nema smisla, koliko god da je složeno i estetski privlačno, ako emituje negativne vibracije, jer ima duhovno štetan uticaj na posmatrača i okolinu.

Kada umetnik ima dobru sposobnost da sagleda suptilne vibracije, on je tada u stanju da bolje prepozna koliko bi delo trebalo da bude svetlo, koje boje treba da bude pozadina i kako da se rasporede objekti u umetničkom delu, tako da ono može da ima pozitivan uticaj na nivou vibracija.

SSRF i MAV su preduzeli značajna istraživanja o tome kako da se napravi duhovno čistije umetničko delo gde su kreativnost i veština poboljšani sa naprednim šestim čulom kako bi izvukli potpuni duhovni potencijal umetničkog dela. U ovom članku su predstavljeni neki ključni nalazi u odnosu na kreativnost i konceptualizaciju umetnosti, što umetnicima daje adekvatnu pripremu i praktične korake kako da usmere svoju kreativnu sposobnost u ostvarivanju duhovno čistije umetnosti.

Kreativni aspekti umetnosti koji će biti obuhvaćeni u ovom članku su:

  1. Korišćenje boje.
  2. Korišćenje svetlosti i senke
  3. Pozadina
  4. Simetrija i ravnoteža

Napomena: Da biste znali koju temu da pokušate da naslikate, molimo pogledajte – Kako poboljšati osećaj za umetnost

2. Duhovni efekat boja

Boje su veoma važan aspekt svakog umetničkog dela. U našem članku o bojama detaljno smo objasnili kako različite boje imaju različite nivoe duhovne čistote. Više satvik ili duhovno čistije boje uključuju svetlije boje kao što su bela, žuta, svetloplava i svetloroza. Boje kao što su tamnosmeđa, tamnosiva i crna su više tamasik ili duhovno nečiste. Na duhovnom nivou, boje koje se koriste u njemu, utiču na umetničko delo. Kada umetnik koristi satvik boje, to doprinosi duhovnoj pozitivnosti dela. Umesto da se boje biraju i koriste prema tome šta je vizuelno prijatno, sa duhovnog stanovišta preporučuje se da se koriste svetlije boje kad god je to moguće.

Tehnike za bolju kreativnu umetnost

Duhovno istraživanje je pokazalo da u današnjoj eri poznatoj kao Kalijuga ili era razdora, negativne energije su daleko više aktivne u okruženju. Kada neko umetničko delo ima veći procenat duhovne nečistote u sebi, ono počinje da emituje negativne vibracije koje zatim privlače negativne energije. Prema tome, umetničko delo koje ima duhovno nečiste boje je lakše izloženo uticaju negativne energije. Na taj način, takva umetnička dela postaju doživotni predajnici negativne energije.

3. Korišćenje svetlosti i senke

Uobičajena je upotreba svetlosti i senke na slikama kako bi se ilustrovala dubina i pružila perspektiva. Umetnici često smatraju da je to deo njihove umetničke slobode. Međutim, iskustvo istraživačkog tima je da minimalna upotreba senki povećava ukupnu satviktu (duhovnu čistotu) na slici.

Da bi istakli ovu tačku, na slikama ispod, prikazana je ista osoba sa različitim stepenima svetlosti i senke. 

Tehnike za bolju kreativnu umetnost

Šta osećate kada gledate slike A, B i C?

Kada je duhovni istraživački tim izvršio suptilno očitavanje, slika na krajnjoj desnoj strani, gde je celokupno lice ravnomerno osvetljeno, dala je najpozitivnije vibracije. Upotreba usmerenog osvetljenja na subjektu stvara senke, što povećava suptilne negativne vibracije koje emituje slika.

Dakle, prilikom slikanja portreta najbolje je da se slika direktno gledajući u osobu, uz izvor svetlosti koji direktno spreda ravnomerno osvetljava lice osobe. Ovaj princip takođe može da se primeni i na fotografiju i videografiju. 

4. Duhovni efekti pozadine umetničkog dela

Pozadina slike takođe utiče na ukupnu satviktu. Sledeće tačke se mogu imati na umu prilikom slikanja pozadine kako bi se poboljšala duhovna čistota dela. 

  1. Pozadina treba da bude satvik svetle boje. To je zato što kada se tamni tonovi koriste u delovima pozadine oni emituju negativne vibracije.

  2. Poželjno je da celokupna pozadina bude iste boje. To je zato što različiti nivoi senki mogu da emituju negativne vibracije.

  3. Pozadina treba da bude ravnomerno osvetljena. To znači da je najbolje izbegavati stvaranje iluzije usmerenog osvetljenja.

  4. Treba izbegavati pozadinsko svetlo ili osvetljenje u pozadini.

  5. Ponekad umetnik može da sastavi pozadinu sa različitim elementima u njoj. U nekim slučajevima to je neophodno i dodaje vrednost ukupnoj slici. Međutim, nedostatak ovakvog rada je da ako neki od elemenata emituje negativne vibracije, to može da smanji pozitivnost slike.

  6. Pozadina ne sme da remeti ili skreće pažnju od subjekta.

5. Simetrija

Simetrija je uvek bila zagovarana kao važan aspekt umetnosti. Kada se dizajn ili elementi unutar slike postavljaju na simetričan način, povećava se pozitivnost umetničkog dela. Primer dva slična dizajna, gde je jedan simetričan, a drugi asimetrični, dati su u daljem tekstu. 

Tehnike za bolju kreativnu umetnost

Od dva dizajna, dizajn B emituje bolje vibracije jer je simetričan. Prema duhovnoj nauci, kada je dizajn simetričan, vibracije koje se stvaraju i emituju su duhovno pozitivne. Nasuprot tome, kada je dizajn asimetričan onda su emitovane vibracije nasumične i duhovno nečiste. Ovo dakle utiče na ukupne vibracije koje se emituju iz umetničkog dela. 

6. Zaključak

Umetnost je po prirodi kreativna aktivnost. Svaki umetnik na sebi svojstven način upotrebljava različite elemente umetnosti kako bi dao prepoznatljiv esencijalni karakter svom umetničkom delu. Svaki ključni element umetničkog dela, poput boje, pozadine, predmeta, simetrije itd., ima vibracije povezane s njim. Kada je kombinacija ovih elemenata u sinhronizaciji sa duhovnom naukom, umetničko delo emituje duhovno čiste vibracije. Kada umetnici stvaraju umetničko delo kao deo svoje duhovne prakse pod vođstvom  duhovnog učitelja, umetnički rad postaje medijum koji emituje duhovno čiste vibracije i koristi društvu na duhovnom nivou. Umetničko delo stvoreno na ovaj način daruje umetniku i posmatračima iskustvo blaženstva, što je daleko iznad i šire od zadovoljstva ili sreće koju bi osoba iskusila kroz kreativnu umetnost napravljenu bez takve duhovne osnove.