Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

Kako biste videli sve članke iz ove serije – klikni ovde

1. Pozadina i svrha eksperimenta

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

Da testiramo kada se Sveti tekst (kao što je Bagavat Gita) prevede na druge jezike (sa njegovog originalnog jezika koji je sanskrit) u slučaju da postoji bilo kakva razlika u vibracijama koje emituje tekst.

2. Kako je postavljen eksperiment

 • Bagavat Gita je preveden na više od 50 jezika. Od ovih jezika, izabrali smo da sprovedemo eksperiment na jednom stihu iz Bagavat Gite koji je preveden na Engleski, Hindi i Marati zajedno sa originalnim stihom na Sanskritu. Tokom biranja prevedenog stiha, pobrinuli smo se da koristimo prevode iz uglednih izvora kako bi se osiguralo da je tačno značenje teksta sačuvano zajedno sa njegovom originalnom poetskom formom. Izabrali smo engleski kao internacionalno najviše korišćen jezik i hindi kao nacionalni jezik Indije. Takođe smo izabrali marati kao primer regionalnog jezika koji je blizak sanskritu u fonetici i pismu.
Kontrolna grupa se definiše kao grupa u eksperimentu ili studiji koja ne dobija tretman od strane istraživača, a zatim se koristi kao referentna tačka za merenje kako drugi testirani subjekti rade.
 • Koristili smo PIP tehnologiju za ovaj eksperiment.
 • Pripremili smo 5 papira koji su bili postavljeni na beloj drvenoj tabli radi potpore. Prvi papir je bio ostavljen prazan i korišćen za dobijanje osnovnog očitavanja (slično kao što je korišćena kontrolna grupa). Svaki od drugih papira je imao prevedene verzije sanskritskog teksta koji su bili na engleskom, hindi i marati jeziku, zajedno sa jednim papirom koji je imao originalni tekst na sanskritu.
 • Eksperiment je sproveden u specijalnoj beloj prostoriji po tehničkim instrukcijama za korišćenje PIP-a. Svetlost tokom eksperimenta je bila standardizovana i nije bilo promena u osvetljenju. Ova prilagođena okolina takođe je smanjila bilo kakve spoljašnje uticaje na eksperiment. Samo jedan iskusni rukovodilac je bio u sobi i svi testovi su sprovedeni od strane istog rukovodioca. Analiza rezultata je sprovedena kasnije posle eksperimenta. Ovo je standardna radna procedura za korišćenje ovog instrumenta.
 • Kompletna definicija svih PIP-ovih boja je data u vodiču o bojama PIP tehnologije
 • Podešavanja na kameri nisu menjana ni na kakav način tokom eksperimenta.

3. Posmatranja tokom vođenja eksperimenta

A) Osnovno očitavanje praznog belog papira

Na početku, postavili smo prazan beli papir na drvenu tablu da bismo dobili početno očitavanje papira bez ikakvog teksta. Sledi slika stvorena od strane PIP-a. Svaka od boja ima značenje koje je prikazano ispod. Boje na objektu i stolu nisu uzete za posmatranje jer PIP instrument primarno meri energetsko polje oko objekta ili osobe.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

B) Vibracije koje emituje stih preveden na Engleski

Na slici ispod, smo uklonili prazan papir i zamenili ga papirom gde je sanskritski stih iz Bagavat Gite bio preveden na engleski. (Standardna radna procedura je da između svakog sledećeg očitavanja/promene u tekstu, dozvolimo okolini da se stabilizuje pre postavljanja sledećeg uzorka za očitavanje. Ovo pomaže da se osigura da nema preklapanja u očitavanju zbog bilo kakvog objekta.)

Kao što možete videti, povećala se peščano smeđa boja koja predstavlja negativnost. Peščano smeđa boja se proširila u područje žute čime je smanjila količinu žute, dakle Božansku svesnost (Čaitaniju), koje su pozitivne vibracije u okruženju.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

C) Vibracije koje emituje stih preveden na hindi

Na slici ispod, postavljena je hindi verzija sanskritskog stiha (referenca prevoda – Gitartbodini, izdavač – Rauđi Šridar Gondalekar, Pune, 3. septembar 1881. godine, strana 2.)

Kao što možete videti, postoji smanjenje peščano smeđe boje koja predstavlja negativnost u okruženju. Povećala se žuta boja koja predstavlja Božansku svesnost. Isto tako sada vidimo srebrnu boju koja se pojavljuje u energetskom polju oko stiha na hindiju označavajući duhovnu čistoću.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

D) Vibracije koje emituje tekst preveden na marati

Na slici ispod, postavili smo papir na kome je sanskrtski stih iz Bagavat Gite preveden na marati. (Referenca prevoda – Šri Vaman Pandit, kao što je spomenuto u knjizi Gitartbodini, izdavač – Rauđi Šridar Gondalekar, Pune, 3. septembar 1881. godine, strana 2.)

Kao što možete videti postoji dalje smanjenje peščano smeđe boje koja predstavlja negativnost u okruženju. Područje oko žute koja predstavlja Božansku svesnost je ostalo uglavnom isto. Međutim, srebrna boja koja predstavlja duhovnu čistoću se značajno povećala.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

Napomena: zelena boja limete (isceljivanje na suptilnom nivou) se počela pojavljivati na vrhu slike.

E) Vibracije koje emituje originalni stih na sanskrut

Poslednji smo postavili originalni sanskritski stih. Ovde možemo videti dalje povećanje srebrne zajedno sa zelenom bojom limete na vrhu. Boja limete označava viši nivo isceljujuće energije koja je suptilnija.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

Rezime posmatranja

Kako bi rezimirali različita zapažanja, obezbedili smo grafikon koji prikazuje pozitivne i negativne boje sa svakom promenom na prevedenom jeziku od početnog očitavanja. U grafikonu ispod, prikazali smo pozitivne vibracije u žutoj i negativne vibracije u tamno sivoj i obe su predstavljene kao procenat ukupnih vibracija posmatranih na PIP slici.

Prevedeni stihovi na devanagari pismu su imali veći sadržaj pozitivnih vibracija u odnosu na početno čitanje i latinično pismo.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

Na grafikonu iznad, procenat pozitivnih vibracija je bio sličan na hindiju, maratiju i sanskritu. Međutim, da li je postojala razlika u pozitivnim vibracijama viđenim u svakom od  jezika devanagari pisma?

Za ovo smo pogledali  detaljne promene u procentu boje (dato ispod).

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

Na grafikonu iznad postojale su nijanse  pozitivnih vibracija na višem pozitivnom nivou . Na sledećem grafikonu, fokusiraćemo se na boju limete (koja predstavlja isceljivanje na suptilnom nivou) i srebrnu (koja predstavlja duhovnu čistoću) i možemo videti značajnu promenu obe ove boje u svakom jeziku devanagari pisma. Sanskrit se vidi da ima veći procenat boja sa najvišim pozitivnim vibracijama.

Efekat prevoda sanskrutskog teksta iz Bagavat Gite na razne jezike

4. Analiza i zaključak

 • Ovaj eksperiment pokazuje da ukoliko su sve druge okolnosti iste, kada se isti stih iz Svetog teksta prevede na druge jezike, gde čak i ako smo pokušali da uhvatimo potpunu suštinu značenja, vibracije koje se emituju iz tog teksta će se promeniti u zavisnosti od jezika i pisma,
  Pravilo: Kada se bilo koji tekst prevede na drugi jezik, pozitivnost ili negativnost će se verovatno promeniti u zavisnosti od jezika na koji je preveden.
 • Promene u vibracijama će verovatno imati uticaja na čitaoca. Što su vibracije pozitivnije, veća je verovatnoća da će tekst imati pozitivan uticaj na fizičkom nivou kao i na mentalnom i duhovnom nivou. Nasuprot tome, bilo koji tekst koji ima više negativnih vibracija će verovatno imati povećan negativan uticaj.
 • Na osnovu ovog eksperimenta videli smo sledeće rangiranje jezika zasnovano na pozitivnosti pisma i nijansama u jezicima. Postavili smo ih u redosledu od pozitivnijeg ka negativnijem.
 1. Sanskrit
 2. Marati
 3. Hindi
 4. Engleski