Možemo li sresti naše pretke i voljene u životu posle smrti?


1. Uvod

Skoro svi smo se ponekad zapitali možemo li da sretnemo naše preminule pretke i voljene posle smrti. Svrha ovog članka je da objasni činjenice i principe koji određuju koga možemo da sretnemo u životu posle smrti, a koga ne.

2. Kuda odlazimo posle smrti?

Molimo Vas, pogledajte članak: Život posle smrti

Earth and the 13 subtle regions

Postoji trinaest suptilnih regiona u koje možemo da odemo posle smrti. U sadašnjoj eri, približno 5% nas dospe do pozitivnih regiona Raja, Mahaloka i više. Razlog je što osoba mora da bude na barem 60% duhovnog nivoa (što uključuje samo 5% svetske populacije) kako bi posle smrti dospela u prvi pozitivni region Univerzuma, odnosno Raj.

Pogledajte pregled svetske populacije prema duhovnom nivou.

Postoji još jedan region koji treba da spomenemo kada govorimo o tome šta nam se događa posle smrti. Odmah posle smrti, odlazimo u region poznat kao Martjalok ili ‘Region mrtvih’. Ovo je privremeni region postojanja kroz koji preminuli putuju od trenutka smrti do konačne destinacije koja se nalazi u jednom od trinaest suptilnih regiona postojanja.

Molimo Vas, pogledajte  članak: Region mrtvih (Martjalok).

3. Neki od principa koji određuju koje od naših preminulih predaka možemo da sretnemo posle smrti

 • Isti region: Suptilna tela rođaka u istom regionu mogu  lako da se sretnu. Na primer, dva suptilna tela rođaka u Čistilištu (Buvaloku) mogu da se sretnu.
 • Suptilni i suptilniji regioni: Osoba iz suptilnog regiona ne može da sretne osobu iz suptilnijeg regiona postojanja. Posle Zemlje, Čistilište je drugi po redu region koji je najgrublji od ostalih suptilnih regiona. Suptilno telo iz određenih regiona Čistilišta ne može da se sretne sa suptilnim telom koje je u Raju, ili u prvom regionu Pakla (Patal).
 • Suptilni regioni ka grubljim regionima: Suptilno telo iz suptilnijeg regiona postojanja može da ode u grublji (manje suptilan) region postojanja. Na primer, suptilno telo iz trećeg regiona Pakla može se privremeno sresti sa suptilnim telom iz prvog regiona Pakla. Ovakve posete obično traju koliko je potrebno i zavise o duhovnoj snazi suptilnog tela koje posećuje region.
 • Viši suptilni regioni:
  • Suptilna tela u višim pozitivnim suptilnim regionima Mahaloka toliko su duhovno uzvišeni da su oslobođeni svih žudnji, uključujući i želju da sretnu članove porodice. Njihov glavni smisao postojanja je duhovni rast.
  • Suptilna tela u Raju (Svargalok) doživljavaju beskrajnu sreću i generalno uživaju u suptilnim užicima koje im nudi Raj. Kao rezultat toga, želja da sretnu članove prethodne porodice i rođake jednostavno ne dolazi do njihove svesti.
 • Posećivanje Regiona mrtvih: Suptilna tela bilo kojeg suptilnog regiona mogu da posete  suptilna tela u Regionu mrtvih, ili u regionu Zemlje.
 • Duh najviše duhovne snage u nižim regionima Pakla može privremeno ući u više pozitivne regione Raja kako bi tamo poremetio mir.

4. Kako prepoznajemo naše prethodno preminule pretke posle smrti?

4.1 Koji oblik preuzimamo posle smrti?

Jednom kada suptilno telo uđe u Region mrtvih, počinje da gubi svoj identitet vezan za život na Zemlji. Kada pređe Region mrtvih i stigne u jednu od glavnih suptilnih regiona poput Čistilišta, suptilno telo poprima amorfni oblik.

Ukoliko su preminuli jako vezani za zemaljski život i porodicu, ne mogu da krenu dalje i pređu Region mrtvih. Ovde oni i dalje zadržavaju formu sličnu predhodnoj. Forma se stvara ‘energijom žudnje’. Suptilna tela mogu da budu godinama u Regionu mrtvih i da se zadržavaju u porodičnoj kući. Zato ljudi razvijenog šestog čula mogu da osete, ili da vide njihovo prisustvo.

4.2 Mehanizam susretanja

 • Prilikom ulaska u isti region: Kada suptilno telo preminulog pretka ima jaku želju da se sretne sa već preminulim članom porodice, rodbine ili prijateljem, energija takve vrlo usmerene misli stvara (suptilnu) materijalizaciju. Istovremeno je upravo preminuli u određenom regionu i privučen suptilnim telom pretka zbog frekvencija žudnje. Potomak koji je tek preminuo prepoznaje svog pretka zbog slične forme koje preuzima suptilno telo pretka.

 • U vreme smrti: Uopšteno, postoje nasledne sličnosti na nivou osnovnih suptilnih komponenti, satve, rađe i tame među članovima porodice. Stoga suptilna tela predaka koja borave u ‘Regionu mrtvih’ i Čistilištu zahvaljujući svom senzibilitetu mogu da zapaze promene koje se događaju u osobi koja umire, u vreme smrti. Privučeni su ka zvuku sub-vitalne energije koja se oslobađa i gasovima koji izlaze iz tela. Tako dolaze na Zemlju u blizini umiruće osobe. Zato mnogi ljudi na samrti dobijaju vizije preminulih predaka. Ukoliko nedavno preminula osoba jako želi da sretne svog preminulog pretka, tada predak svojom snagom ‘energije žudnje’ poprimi gasoviti oblik kada se ukaže. Tako predak pomaže preminuloj osobi da ga prepozna.

4.3 Rizici susreta

 • U nekim slučajevima snažnije negativne energije  poput Mantrika mogu da preuzmu formu preminulog člana porodice, ili rođaka i tako zavedu preminulog. Da bi se ovo izbeglo, najbolje je da intenzivno obavljamo duhovnu praksu na Zemlji, kako bi mogli da prepoznamo iluzorni oblik Mantrika.
 • Preminuli preci koji borave u jednom od regiona Pakla takođe mogu da zavedu suptilna tela nedavno preminulih.
 • Redovna duhovna praksa prema šest osnovnih principa duhovne prakse štiti nas od takvih iluzija i pomaže da se dostigne što viši duhovni nivo. Što je naš duhovni nivo veći u momentu smrti, manja je šansa da nas prevari duh ili predak iz regiona Pakla. Isto tako, Bog nas tada i više štiti.

5. Ostajemo li s našim precima u životu posle smrti kada ih sretnemo?

Suptilna tela iz iste porodice obično se drže zajedno. Razlog je što među članovima iste porodice postoje mnoge sličnosti.

6. Kako komuniciramo s preminulim rođacima, porodicom i prijateljima posle smrti?

Komunikacija u životu posle smrti se ne obavlja putem zvuka i jezika kako smo navikli na Zemlji, već se opažaju misli mentalnog tela.

7. Srećemo li naše kućne ljubimce posle smrti?

Kućnim ljubimcima i ostalim životinjama kada uginu, postojanje se završava . Za njih ne postoji ponovno rođenje, tako da ne postoji mogućnost da ih sretnemo. Ukoliko vidimo ljubimce, znači da imamo iluzije koje nam stvaraju Mantrici. Siguran način da ovo izbegnemo je redovno obavljanje duhovne prakse.